Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten SBS Broadcasting SA tweede kwartaal

Datum nieuwsfeit: 10-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SBS BROADCASTING

SBS Broadcasting SA bericht resultaten tweede kwartaal DEEL 1

SBS Broadcasting SA bericht over de resultaten van het tweede kwartaal

:: Inkomsten in hetzelfde station in plaatselijke valuta gestegen met 13%; cash flow verbetert met 46%

Luxemburg - SBS Broadcasting SA (Nasdaq: SBTV)(Euronext Amsterdam N.V.: SBS) heeft vandaag verslag uitgebracht over de financiële resultaten voor de drie en zes maanden die op 30 juni 2001 eindigden.

De resultaten, die in de bijlage zijn opgenomen, worden uitgedrukt in duizenden U.S dollar (behalve gegevens over aandelen) geconverteerd vanuit plaatselijke valuta. Het voorliggende tussentijdse rapport dient te worden gelezen samen met de bijgevoegde tussentijdse financiële stukken, die nog niet zijn gecontroleerd. De jaarcijfers zien eruit als volgt:

 
Drie Maanden         Zes Maanden 
tot 30 juni          tot 30 juni 
2001    2000    2001    2000

Netto inkomsten 117.537$ 115.418$ 215.545$ 212.104$ Bedrijfsinkomsten-
(verlies) 6.248 5.444 (12.243) (5.833) Cash Flow Station
(1) 16.861 16.171 9.745 12.212

Netto verlies (2) (17.216) (3.377) (41.575) (23.327) Netto verlies per aandeel,
basis en verwaterd (0,62)$ (0,13)$ (1,51)$ (0,92)$ Gemiddelde uitstaande aandelen
(in duizenden) 27.931 25.726 27.521 25.233

2001 (3) 2000 (4) 2001 (3) 2000 (4)

Zelfde Zelfde Zelfde Zelfde Stations Stations Stations Stations

Netto inkomsten $126.553 $111.724 $233.364 $204.447 Bedrijfsinkomsten
(verlies) 7.180 3.750 (12.404) (11.490) Cash Flow Station
(1) $18.218 $12.477 $10.618 $4.555

1) De cash flow van een Station wordt gedefinieerd als de bedrijfsopbrengsten (verliezen)plus zakelijke kosten, vergoedingen anders dan in cash, kosten van depreciatie en amortisatie en niet-vaste lasten. 2) Netto verliezen voor de drie en zes maanden tot 30 juni 2001 zijn met inbegrip van een verlies van 12.104,000 $ in verband met een waardevermindering van sommige van onze investeringen in niet-geconsolideerde e-ventures. (3) De informatie voor Dezelfde Stations in 2001 is gebaseerd op plaatselijke valuta, met gebruik van de gemiddelde wisselkoersen die tijdens de periode golden bij het converteren van de inkomsten en resultaten van 2001,van plaatselijke valuta naar US dollars. (4) De informatie voor Dezelfde Stations in 2000 houdt geen rekening met de niet-vaste inkomsten van 3.694,000$ in de drie maanden tot 30 juni 2000 en de 7.657,000$ voor de zes manden tot 30 juni 2000, naar aanleiding van de schikking met TV2 (in Noorwegen), waarbij TV2 instemde om TVNorge te vergoeden omdat bepaalde gespecificeerde kijkcijfers niet werden gegenereerd, er werd evenmin rekening gehouden met de niet-vaste lasten van 2.000,000 $ in verband met de beëindiging van de UPC uitwisselingsovereenkomst.

Over de resultaten zei Harry Evans Sloan, Topman en President-Directeur van SBS het volgende: 'Onze gediversifieerde groep van stations zorgt nog steeds voor top line -groei van 10% en meer en boekt aanzienlijke vooruitgang op het gebied van de cash-flow, we laten de concurrentie ver achter ons liggen. Onze reclamemarkten blijven aan de bescheiden kant maar SBS heeft heel goed gepresteerd wat betreft verbeteringen van de inkomsten voor dezelfde stations en toename van de cash flow, uitgedrukt in plaatselijke valuta, respectievelijk met 13% en 46% Deze indrukwekkende resultaten waren te danken aan ons vermogen om bijkomende kijkers en luisteraars aan te trekken, alsook bijkomende deelnemingen aan reclame en een zich voortzettende focus op kostenbeheersing doorheen de hele.

'We zien de huidige macrosituatie als een strategische kans om onze concurrentiepositie te versterken door verbeteringen in het programmeren en het optimaal benutten van onze merken. De focus op kostenbeheersing en margeverbetering werd behouden en onze marges voor dezelfde stations verbeterden meer dan drie procentuele punten tijdens het kwartaal. We nemen de nodige maatregelen om te reageren op het huidige operationele klimaat en positioneren het Bedrijf voor bijkomende financiële opbrengsten als de reclamemarkt weer aantrekt.

'SBS heeft een gevarieerde en unieke pan-Europese formule ontwikkeld met 11 landen en sterke lokale partners. We richten ons nu heel sterk op bedrijfsopbrengsten en margeverbeteringen, waarbij we kunnen profiteren van het aanzienlijke schaalvoordeel dat we hebben opgebouwd en de daaruit voortvloeiende kansen op bijkomend financieel rendement. Terwijl de meeste Amerikaanse en Europese bedrijven in onze branche te maken hebben met tegenvallende inkomsten en een verminderde cashflow is SBS goed op weg om te zorgen voor een voortgezette top line-groei en verbeterde bottom line-resultaten voor de rest van het jaar.'

We bereiden onze financiële stukken voor in US dollar en in overeenstemming met de algemene boekhoudkundige principes van de VS. We genereren inkomsten en lopen kosten op in plaatselijke valuta. Om de invloed van veranderingen in operaties door fluctuaties van de wisselkoers ten aanzien van de US dollar te illustreren voegen we, indien relevant, een discussie toe over de resultaten van operaties op basis van de plaatselijke valuta ter vergelijking, d.w.z we gebruiken de gemiddelde wisselkoersen van het vorige jaar bij het converteren van plaatselijke valuta naar US dollar van de inkomsten, kosten en resultaten van het lopende jaar in plaatselijke valuta van het lopende jaar. Schommelingen van de wisselkoers hebben de in dollar uitgedrukte inkomsten en bedrijfsopbrengsten respectievelijk met 9.016,000$, en 932.000$, verminderd, als men de drie maanden tot 30 juni 2001 vergelijkt met de drie maanden tot 30 juni in 200 en hebben de in dollar uitgedrukte inkomsten en in dollar uitgedrukte verliezen verminderd met respectievelijk 17.819,000$ en 161.000$, als men de zes maanden tot 30 juni 2001 vergelijkt met de zes maanden tot 30 juni 2000.

Onze geconsolideerde omroepactiviteiten genereren voornamelijk inkomsten in Noorse kronen, Zweedse Kronen, Deense Kronen, Finse mark, Belgische frank, Nederlandse Gulden, Hongaarse Forint en Griekse drachme en er worden aanzienlijke bedrijfskosten gemaakt in deze en andere buitenlandse valuta. We maken ook aanzienlijke bedrijfskosten voor programmeren in US dollar en andere valuta. Rekeningen op de balans worden geconverteerd vanuit buitenlandse valuta naar US dollar tegen de wisselkoersen die gelden op het einde van de periode en de rekeningen over de stand van zaken van de activiteiten worden geconverteerd tegen de gemiddelde wisselkoersen tijdens de periode. Elke hiermee verband houdende aanpassing op de balans wordt weergegeven als onderdeel van het eigen vermogen. Aanpassingen in de valutaconversie met betrekking tot onze transacties en de transacties van onze dochterondernemingen in valuta die verschillen van de functionele valuta van het bedrijf als geheel worden weergegeven in de resultaten van de activiteiten.

Bij het bespreken van de resultaten voor de drie en zes maanden die op 30 juni 2001 eindigden, in vergelijking met de drie en zes maanden die op 30 juni 200 eindigden, verdelen we onze activiteiten in drie categorieën:

'Televisieactiviteiten' waaronder zijn begrepen: TVNorge (in Noorwegen); Kanal 5 (in Zweden); TvDanmark 1 en TvDanmark 2 (in Denemarken), samen 'onze Deense Televisie-activiteiten' genoemd; VT4 (in het Vlaamstalige deel van België); SBS6 en NET5, (in Nederland), samen 'onze Nederlandse Televisie-activiteiten' genoemd; TV2 (in Hongarije), prima TV (in Roemenië) en andere verwante activiteiten die niet relevant zijn.

'Radioactiviteiten' waaronder zijn begrepen: Voice Radio, Voice POP in Kopenhagen en Voice POP in Odense (in Denemarken), samen 'onze Deense radio-activiteiten'genoemd, Radio City in Stockholm, Radio City in Malmoe, Radio City in Gothenburg and Radio 106.7 Rockklassiker en Radio Easy FM in Stockholm (in Zweden), samen 'onze Zweedse Radioactiviteiten' genoemd; Radio Sata, Radio Mega, Radio KISS FM, Radio City, Radio 957, Radio POP en Iskelmaradio (in Finland), samen 'onze Finse Radioactiviteiten' genoemd; en Lampsi (in Griekenland).

'SBS New Media / SBS Nieuwe Media' waaronder zijn begrepen: vt4.net (in België); inkomsten uit transacties in verband met e-ventures waarin we een belang hebben; en een gedeelte van de reclame-inkomsten voortvloeiend uit campagnes die zijn geplaatst bij onze televisie en radiostations door voornoemde e-ventures.

Deelname aan inkomsten uit business-to-consumer transacties, consumer-to-consumer transacties, bijdragen van klanten bij het doorklikken, bijdragen en provisies voor transacties zijn allemaal opgenomen in de post SBS New Media, behalve als zulke inkomsten rechtstreeks en uitsluitend door onze televisie-of radiostations worden verdiend, in dat geval worden de inkomsten opgenomen in de segmenten van de stations in kwestie.

De resultaten van TV3 in Zwitserland, TVN in Polen (vanaf 1 augustus 2000), V8 (de operationele eenheid die valt onder investering in TV 10 BV) in Nederland (vanaf 1 april 2001), Kanal A in Slovenië (tot 30 september 30 2000), en Radio Noordzee in Nederland zijn niet inbegrepen in bovenstaande operaties maar zijn inbegrepen in het negatieve vermogen van niet-geconsolideerde dochterondernemingen.

Bij het analyseren van de resultaten binnen de verschillende categorieën activiteiten voor een gegeven periode kan blijken dat de optelsom van de individuele posten binnen elke categorie verschilt van het totaalbedrag voor deze categorie. Zulke verschillen zijn voornamelijk te wijten aan zakelijke lasten, eliminaties tussen categorieën en posten die worden toegekend aan onderdelen die niet afzonderlijk worden weergegeven maar die deel uitmaken van de totaalbedragen voor de verschillende categorieën.

Vergelijking tussen de drie maanden die op 30 juni 2001 eindigden en de drie maanden die op 30 juni 2000 eindigden

Netto Inkomsten

De netto inkomsten stegen met 2.119,000$, ofwel 2% van 115.418,000$ tijdens de drie maanden die op 30 juni 2000 eindigden naar 117.537,000$ tijdens de drie maanden die eindigden op 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta bedroeg de stijging 11.135,000$, ofwel 10%, voornamelijk dankzij netto inkomsten uit onze Televisieactiviteiten die stegen met 10.494,000$, ofwel 10%.

De toename in netto inkomsten van onze Televisieactiviteiten, op basis van lokale valuta, was voornamelijk te danken aan gestegen netto inkomsten uit onze Nederlandse en Deense Televisieactiviteiten. Ondanks een geschatte vermindering in de Nederlandse en Deense televisie reclamemarkten van respectievelijk 14% en 8% in het tweede kwartaal van 2001 ten opzichte van het tweede kwartaal in 2000 stegen de netto-inkomsten van onze Nederlandse en Deense televisieactiviteiten met respectievelijk 6.317,000$, ofwel 18% en met
2.937,000$, ofwel 36%, voornamelijk dankzij grotere kijkaandelen. De netto-inkomsten van TV2 stegen met 1.907,000$, ofwel 11%, voornamelijk dankzij grotere kijkaandelen bij het doelpubliek; de inkomsten van prima TV stegen met 986.000$, ofwel 108%, en de inkomsten van Kanal 5 stegen marginaal. De netto-inkomsten van TVNorge stegen met 468.000$, ofwel 9%, ondanks een geschatte vermindering van 3% op de Noorse televisiereclamemarkt in het tweede kwartaal van 2001 vergeleken met het tweede kwartaal van 2000 en ondanks de afwezigheid in 2001 van de niet-vaste inkomsten voortvloeiend uit de schikking met TV2 (in Noorwegen), waarbij TV2 zich akkoord verklaarde om TVNorge te vergoeden omdat TV2 niet bepaalde kijkcijfers had kunnen genereren. Zulke niet-vaste inkomsten bedroegen 3.694,000$ in de drie maanden tot 30 juni 2000 en $0 in de drie maanden tot 30 juni 2000. Als deze niet-vaste inkomsten buiten beschouwing worden gelaten bij het bekijken van de drie maanden tot 30 juni 2000 zijn de inkomsten van TVNorge gestegen met 4.162,000$ ofwel 48%, voornamelijk dankzij een stijging van de kijkaandelen. Voor 2001 verwacht men dat de netto inkomsten van TVNorge zullen verminderen omdat we geen inkomsten zullen ontvangen uit hoofde van de schikking met TV2 in 2001. De netto-inkomsten van VT4 verminderden met 2.054,000$, ofwel 14%.

Uitgaande van de lokale valuta zijn de netto inkomsten van onze Radioactiviteiten verminderd met 352.000$, ofwel 4%, wat te wijten is aan de situatie met licenties in Griekenland, waar Lampsi in het tweede kwartaal van 2001 niet werd uitgezonden. Als Lampsi buiten beschouwing wordt gelaten zijn de netto inkomsten uit de radioactiviteiten gestegen met 4%.

Uitgaande van de lokale valuta zijn de netto-inkomsten van SBS New Media gestegen met 993.000$, ofwel 112%, voornamelijk dankzij gestegen reclame-inkomsten die voortkwamen uit campagnes die via onze televisie- en radiostations verlopen en daar worden geplaatst door e-ventures waar we een belang in hebben.

Bedrijfskosten van het Station

De bedrijfskosten van het Station stegen met 3.326,000 $, ofwel 4%, gaande van 77.891,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 81.217,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van de lokale valuta bedroeg de stijging 9.229,000$ ofwel 12%, met name vanwege de stijging van kosten voor het beheren van stations van 8.946,000 $, ofwel 12%, voor onze Televisieactiviteiten. De kosten voor het beheren van een station, uitgedrukt als percentage van de netto-inkomsten, bedroegen respectievelijk 67% en 69% voor de drie maanden die eindigden op 30 juni 2000 en op 30 juni 2001.

De toename van de beheerkosten voor stations voor onze Televisieactiviteiten, uitgaande van lokale valuta, was voornamelijk te wijten aan de stijging van de kosten voor programmeren bij onze Nederlandse Televisieactiviteiten en TV Norge, van respectievelijk
3.887,000 $ en 2.115,000 $.

Uitgaande van lokale valuta stegen de beheerkosten voor onze Radioactiviteiten met 195.000 $, ofwel 6%, waaruit bleek dat er in al onze noordelijke markten sprake is van een kostenstijging.

Uitgaande van lokale valuta stegen de beheerkosten van stations van SBS New Media met 88.000 $.

Kosten voor verkoop, Algemene en Administratieve Kosten

De kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten verminderden met 1.897,000 $, ofwel 9% van 21.356,000$ tijdens de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 19.459,000 $ tijdens de drie maanden tot 30 juni 2001. Uitgedrukt in lokale valuta verminderden de kosten voor verkoop, de algemene kosten en de administratieve kosten met 141.000 $, ofwel 1 %. De kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten, uitgedrukt in percentage van de netto-inkomsten, bedroegen respectievelijk 19% en 17% voor de drie maanden tot 30 juni 2000 en tot 30 juni 2001.

Uitgaande van lokale valuta hadden onze Televisieactiviteiten te maken met een vermindering van de kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten van 246.000 $, ofwel 1%, met name door de algemene verminderingen in kosten voor verkoop, algemene kosten en administratieve kosten bij Kanal 5 en onze Nederlandse en Deense Televisieactiviteiten.

Uitgaande van lokale valuta hadden onze Radioactiviteiten te maken met een stijging van kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten van 377.000 $, ofwel 9%, waaruit bleek dat de kosten in al onze noordelijke markten zijn gestegen.

Uitgaande van lokale valuta had SBS New Media te maken met een vermindering van kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten van 272.000 $, voornamelijk door verminderde kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten voor vt4.net.

Zakelijke kosten

De zakelijke kosten zijn gestegen met 583.000, ofwel 19%, van 2.995,000 $ in de drie maanden die eindigden op 30 juni 2000 naar 3.578,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2001, voornamelijk door het inzetten van meer personeel en een algemene toename van de kosten. De zakelijke kosten, uitgedrukt als percentage van de netto-inkomsten, bedroegen respectievelijk 2,6% en 3,0% voor de drie maanden tot 30 juni 2000 en tot 30 juni 2001.

Vergoedingen, anders dan in cash

Vergoedingen, anders dan in cash stegen met 339.000 $, van 0 $ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 339.000$ in de drie maanden tot 30 juni 2001,dit is voornamelijk te wijten aan kosten voor vergoedingen die worden gerekend in de drie maanden tot 30 juni 2001 en die verband houden met een toekenning van aandelen in voorgaande periodes.

Kosten voor afschrijvingen en amortisatie

Kosten voor afschrijvingen en amortisatie stegen met 964.000 $, ofwel 17%, van 5.732,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 6.696,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta stegen de kosten voor afschrijvingen en amortisatie met
1.336,000 $, ofwel 23%, met name door de gestegen kosten voor afschrijvingen die verband houden met productiemateriaal voor TVNorge en onze Deense televisieactiviteit en deels door de amortisatie op goodwill op zaken die zijn binnengehaald. De kosten voor afschrijvingen en amortisatie, uitgedrukt in percentage van de netto-inkomsten, bedroegen 5% en 6% voor respectievelijk de drie maanden tot 30 juni 2000 en tot 30 juni 2001.

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten stegen met 804.000 $ tot 5.444,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 6.248,000 in de drie maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta stegen de bedrijfsopbrengsten met
1.736,000$, dit was voornamelijk te danken aan een stijging van de bedrijfsopbrengsten van SBS New Media naar 1.094,000 $. De toename van de bedrijfsopbrengsten was ook deels te danken aan de stijging van de bedrijfsopbrengsten van onze televisieactiviteiten naar 660.000 $, waarbij rekening moet worden gehouden met de afwezigheid in 2001 van niet-vaste inkomsten die er in 2000 wel waren, namelijk 3.964,000 $ uit onze schikking met TV2 (in Noorwegen), waarbij TV2 zich akkoord verklaarde om TV Norge te vergoeden omdat bepaalde, gespecificeerde kijkcijfers niet waren gegenereerd. De gestegen bedrijfsopbrengsten van SBS New Media en onze televisieactiviteiten en de afwezigheid in 2001 van kosten ten bedrage van 2.000,000 $ die in 2000 zijn opgelopen in verband met een voorstel van uitwisselingsaanbod met UPC werden deels geneutraliseerd door verminderde bedrijfsopbrengsten van
1.083,000$ voor onze radioactiviteiten en een stijging van de zakelijke kosten.

Negatief Vermogen van Niet-Geconsolideerde Dochterondernemingen

Het negatieve vermogen uit niet-geconsolideerde dochterondernemingen steeg met 2.595,000 $, ofwel 66%, van 3.957,000$ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 6.552,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2001. De toename was voornamelijk te wijten aan verliezen van V8, ons nieuw station in Nederland, dat op non-actief stond in de drie maanden tot 30 juni 2000.

Netto Rentelasten

De netto rentelasten stegen met6.799, 000 $, van 115.000$ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 6.914,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2001. De toename was vooral te wijten aan andere niet-vaste lasten van 2.789,000 $ en een toegenomen rentelast in verband met onze overbruggingscapaciteit van 134 miljoen euro bij DLJ Capital Funding Inc. , die volledig werd terugbetaald in juni 2001 met de netto opbrengsten van onze uitgifte van 135 miljoen euro aan Senior Notes Wissels met 15 juni 2008 als vervaldatum.

Valutawinsten (Verliezen), Netto

De netto valutawinsten (verliezen), verminderden met3.283, 000$, van een verlies van 588.000$ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar een winst van 2.695,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2001, voornamelijk dankzij een valutawinst voor TV2 in Hongarije in verband met de bankschuld van TV2 bij EBRD en dankzij een valutawinst op netto schulden die in Euro zijn uitgedrukt.

Investeringsverliezen, Netto

De netto investeringsverliezen stegen met 10.373,000$ van 1.731,000$ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 12.104,000$ in de drie maanden tot 30 juni 2001, voornamelijk te wijten aan de waardevermindering van sommige investeringen die we hebben gedaan in niet-geconsolideerde e-ventures.

Andere kosten, netto

De andere netto-kosten namen af met 353.000 $, van 1.141,000$ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 788.000$ in de drie maanden tot 30 juni 2001.

Netto Verlies

Als gevolg van het bovenstaande steeg ons nettoverlies met 13.839,000 $ van 3.377,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2000 naar 17.216,000 $ in de drie maanden tot 30 juni 2001.

Vergelijking tussen de zes maanden tot 30 juni 2001 en de zes maanden tot 30 juni 2000

Netto Inkomsten

De netto inkomsten stegen met 3.441,000 $, ofwel 2%, van 212.104,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 215.545,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta bedroeg de toename 21.260,000 $, ofwel 10%, voornamelijk dankzij de gestegen netto inkomsten van 18.411,000 $, ofwel 10% van onze Televisieactiviteiten.

De toename van de netto-inkomsten van onze Televisieactiviteiten, uitgaande van lokale valuta, was voornamelijk te danken aan netto inkomsten uit onze Nederlandse en Deense Televisieactiviteiten. Ondanks een geschat verlies in de Nederlandse en Deense televisiereclamemarkten van respectievelijk 12% en 4% in de zes maanden tot 30 juni 2001 ten opzichte van de zes maanden tot 30 juni 2000, boekten onze Nederlandse Televisieactiviteiten toegenomen netto-inkomsten van 9.084,000 $, ofwel 14%, hierbij was een aanzienlijk deel van de toename te danken aan een stijging van kijkaandelen en onze Deense televisieactiviteiten boekten toegenomen netto-inkomsten van 6.136,000 $, ofwel 36%, voornamelijk dankzij een stijging van kijkaandelen. De netto-inkomsten van Kanal 5 stegen met
2.611,000 $, ofwel 9%, voornamelijk dankzij de toename van andere inkomsten; De reclame-inkomsten van Kanal 5 stegen lichtjes ondanks het feit dat de markt van televisiereclame een dalende trend vertoont. De netto-inkomsten van TV2 stegen met 1.854,000$, ofwel 6%, voornamelijk dankzij de toename van kijkaandelen in het doelpubliek en de netto-inkomsten van prima TV stegen met 1.690,000 $, ofwel 185%. De netto-inkomsten van TVNorge verminderden met 1.738,000 $, ofwel 7%, dankzij de afwezigheid in 2001 van niet-vaste inkomsten uit de schikking met TV2 (in Noorwegen), waarbij TV2 akkoord ging om TVNorge te vergoeden wegens het niet-genereren van bepaalde, gespecificeerde kijkcijfers. Zulke niet-vaste inkomsten bedroegen 7.657,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 en 0$ in de zes maanden tot 30 juni 2001. Als deze niet-vaste inkomsten buiten beschouwing worden gelaten bij het bekijken van het halfjaar tot 30 juni 2000 zijn de inkomsten van TVNorge gestegen met 5.919,000 $, ofwel 33%, voornamelijk dankzij gestegen kijkaandelen. De verwachting is dat de netto-inkomsten van TVNorge in 2001 zullen afnemen omdat er in 2001 geen inkomsten zullen zijn uit de schikking met TV2.

Uitgaande van lokale valuta zijn de inkomsten uit onze Radioactiviteiten gestegen met 541.000 $, ofwel 3%, voornamelijk dankzij gestegen netto-inkomsten van onze Deense en Finse Radioactiviteiten.

Uitgaande van lokale valuta stegen de netto-inkomsten van SBS New Media met 2.308,000 $, ofwel 199%, voornamelijk dankzij gestegen reclame-inkomsten voortvloeiend uit campagnes op onze televisie-en radiostations van e-ventures waarin wij een belang hebben.

Bedrijfslasten van de Stations

Uitgaande van lokale valuta zijn de bedrijfslasten van stations gestegen met 5.658,000 $, ofwel 4%, van 157.072,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2000 naar 162.730,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta bedroeg de toename 18.732,000 $, ofwel 12%, voornamelijk door een stijging van de bedrijfslasten van stations van 17.630,000 $, ofwel 12%, van onze Televisieactiviteiten. De bedrijfslasten van stations, uitgedrukt als percentage van de netto-inkomsten, bedroegen respectievelijk 74% en 75% in de zes maanden tot 30 juni 2000 en tot 30 juni 2001.

De toename van de bedrijfslasten van stations van onze Televisieactiviteiten was voornamelijk te wijten aan toegenomen kosten voor programmeren voor onze Nederlandse Televisieactiviteiten, van TV Norge, van Kanal 5,van prima TV en van onze Deense Televisieactiviteiten met respectievelijk 5.731,000 $, 3.414,000 $, $. ,557,000$, 2.077,000$, en 654.000$.

Uitgaande van lokale valuta hadden onze Radioactiviteiten te maken met een stijging van de bedrijfslasten van stations van 885.000$, ofwel 14%, een weerspiegeling van toename van kosten in al onze markten.

Uitgaande van lokale valuta stegen de bedrijfslasten van stations voor SBS New Media met 217.000 $.

Kosten voor Verkoop, Algemene en Administratieve Kosten

De kosten voor verkoop, algemene en administratieve kosten stegen met 250.000$, ofwel 1%, van 42.820,000 $ in de zes maanden die eindigden op 30 juni 2000 naar 43.070,000 $ in de zes maanden tot 30 juni 2001. Uitgaande van lokale valuta stegen de kosten voor verkoop en de algemene en administratieve kosten met 4.122,000 $, ofwel 10%, voornamelijk dor de stijgingen van 3.462,000 $, ofwel 10% van onze Televisieactiviteiten. De kosten voor verkoop, de algemene en de administratieve kosten, uitgedrukt in percentage van de netto-inkomsten, bedroegen 20% voor beide periodes van zes maande, de ene tot 30 juni 2000, de andere tot 30 juni 2001.

10 aug 01 16:11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...