Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaar cijfers Koninklijke Nedlloyd N.V.

Datum nieuwsfeit: 16-08-2001
Bron: Nedlloyd NV
Zoek soortgelijke berichten
Nedlloyd NV

PERSBERICHT Koninklijke Nedlloyd N.V.
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Nederland

Internet: www.nedlloyd.com

Rotterdam, 16 augustus 2001

Winst Nedlloyd eerste halfjaar e 17 mln (eerste helft 2000: e 10 mln verlies)

HOOFDPUNTEN TWEEDE KWARTAAL 2001


* Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verbetert met e 5 mln
* Winst per aandeel e 0,52 (tweede kwartaal 2000: e 0,31)
* Bedrijfsresultaat P&O Nedlloyd: US dollar 46 mln (2e kwartaal 2000: US dollar: 44 mln)
RESULTAAT
In het tweede kwartaal heeft Nedlloyd een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van e 12 mln, een verbetering met e 5 mln ten opzichte van dezelfde periode in 2000. Daarmee komt het resultaat over het eerste halfjaar uit op e 17 mln, een verbetering van e 27 mln ten opzichte van de eerst helft van 2000. De winst per aandeel bedroeg e 0,52 (tweede kwartaal 2000: e 0,31) en voor de eerste helft van dit jaar e 0,74 (eerste helft 2000: e - 0,44).

JOINT VENTURE P&O NEDLLOYD
Het bedrijfsresultaat van P&O Nedlloyd van US dollar 46 mln in het tweede kwartaal, betekende een verbetering van US dollar 2 mln ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat voor het eerste halfjaar komt daarmee op US dollar 77 mln, US dollar 47 mln hoger dan in het eerste halfjaar van 2000.

Het in het tweede kwartaal vervoerde volume van 794.000 TEU betekende een stijging van ruim 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde opbrengst per TEU was fractioneel hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar maar ruim 4% lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Het kostenbesparingsprogramma van US dollar 182 mln zal aan het eind van het jaar zijn voltooid. Het aandeel van Nedlloyd in het resultaat van P&O Nedlloyd van e 16 mln was e 4 mln hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

(Voor verdere details over P&O Nedlloyd verwijzen wij naar het heden door Nedlloyd en P&O gezamenlijk separaat uitgegeven persbericht).

MARTINAIR
Martinair heeft in het tweede kwartaal een lichte verbetering laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. O.a. dankzij de kostenbesparingsprogramma's en een aangepaste vlootinzet zullen deze verbeteringen zich naar verwachting in de loop van het jaar verder doorzetten, zoals is toegelicht in een separaat persbericht van Martinair. Uit informele gesprekken met de Europese Commissie hebben de Raad van Commissarissen en de directie van Martinair de conclusie getrokken dat KLM op korte termijn geen meerderheid van de aandelen Martinair zal kunnen verkrijgen. Met KLM en Martinair beraden wij ons thans op de te nemen stappen.

STRATEGIE
In de afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met P&O over de zogenaamde "reverse listing", waarbij een groot aantal varianten de revue is gepasseerd. Ondanks grote inzet van Nedlloyd en P&O is het tot onze spijt niet gelukt over dit onderwerp overeenstemming te bereiken. Als gevolg hiervan is een beursgang van P&O Nedlloyd met gebruikmaking van Koninklijke Nedlloyd als "listing vehicle" op korte termijn onwaarschijnlijk. Onze inspanningen blijven onverminderd gericht op het realiseren van aandeelhouderswaarde. Nedlloyd zal bij het te voeren dividendbeleid in de komende jaren nadrukkelijk rekening houden met de kaspositie van het bedrijf.

VOORUITZICHTEN

P&O Nedlloyd is de op één na grootste containerrederij ter wereld met een sterke financiële positie die zich qua schaal, bedrijfsprocessen en agressiviteit van kostenbesparingen in de voorhoede van de industrie bevindt. Desalniettemin zal ook P&O Nedlloyd zich niet kunnen onttrekken aan de gevolgen van de teruggang in de wereldeconomie die, in combinatie met de ingebruikname van nieuwe capaciteit in deze sector, naar verwachting ook de opbrengsten en bezettingsgraden van P&O Nedlloyd onder druk zullen zetten. Lopende efficiency programma's zullen daarbij gedeeltelijk voor tegenwicht kunnen zorgen.

Martinair verwacht voor het tweede halfjaar een aanzienlijk beter resultaat dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Hoewel Koninklijke Nedlloyd op halfjaar-basis een resultaat heeft bereikt dat e 27 mln beter was dan in de eerste helft van 2000 is het echter als gevolg van bovengenoemde omstandigheden niet waarschijnlijk dat het resultaat van vorig jaar (e 50 mln) geëvenaard zal worden.

Voor nadere informatie:

Martin Hes
Koninklijke Nedlloyd
Investor Relations
tel.: +31-10-400 6911
email: (investor.relations@nedlloyd.com)

Koninklijke Nedlloyd is een internationale logistieke dienstverlener. De aandelen van Nedlloyd zijn genoteerd op de effectenbeurzen in Amsterdam en Frankfurt. Daarnaast zijn ze verhandelbaar in de VS via American Depositary Receipts.

Aanvullende informatie is ook beschikbaar op de website: www.nedlloyd.com.

KONINKLIJKE NEDLLOYD N.V.

 
 
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 
 
 
(x EUR 1 mln)  2001 
2e kw. 2000 
2e kw. 2001 
t/m 2e kw.   2000 
t/m 2e kw. 
 
Aandeel in resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 
    - P&O Nedlloyd 16   12   24   -4 
    - Martinair   -5   -6   -9   -9 
    11   6    15   -13 
 
Beëindigde activiteiten 0    1    0    2 
 
Beheerskosten en overige activiteiten  -1   -1   -2   -2 
Nettorente   2    1    4    3 
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen    12   7    17   -10 
 
Belastingen   0    0    0    0 
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 12   7    17   -10 
 
Buitengewoon resultaat na belastingen  0    0    0    0 
 
Nettoresultaat 12   7    17   -10 
 
 
Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)  
22.989  
22.843  
22.937  
22.817 
 
In euro's per uitstaand gewoon aandeel: 
 
 
 
    - Nettoresultaat    0,52  0,31  0,74  -0,44 
    - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen    0,52  0,31  0,74  -0,44 
 
GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
 
(x EUR 1 mln)  
30-6-2001    
31-12-2000 
 
Vaste activa   
1.042  
949 
Netto werkkapitaal inclusief liquide middelen  159   159 
Totaal activa  1.201  1.108 
Groepsvermogen 1.138  1.040 
Voorzieningen  63   68 
 
Totaal passiva 1.201  1.108 
 
Aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)   23.005 22.841 
 
In euro's per uitstaand gewoon aandeel:     
    - Groepsvermogen    49,47  45,53 
 
 
Groepsvermogen      
Stand 31-12-2000    1.040  
Koersverschillen    79    
Nettoresultaat 17    
Uitoefening optierechten    2    
 
Stand 30-06-2001    1.138  
Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast. 
 
###

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie