Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Rijswijk Nieuws

Datum nieuwsfeit: 16-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
16 augustus 2001


* Taxatie dag door Glerum Kunst-en Antiekveilingen op zondag 19 augustus van 10.00-16.00 uur in het Museum Rijswijk

* Bouwvergunningen, -meldingen en sloopvergunningen
* Bouwaanvragen/-meldingen

* Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Verkeersbesluiten ingevolgen artikel 18 Wegenverkeerswet 1994
* Voertuigwrak

* Verleende kapvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

Taxatiedag door Glerum Kunst-en Antiekveilingen op zondag 19 augustus van 10.00-16.00 uur in het Museum Rijswijk

Nog tot en met 26 augustus 2001 is in het Museum Rijswijk de tentoonstelling Rondom de Haagse School te zien. Schilderijen en werken op papier uit de bloeitijd van de Haagse School, waaronder werken van de eerste generatie schilders als J. Bosboom, W. Roelofs, J. Israëls en J.H. Weissenbruch en van de tweede generatie als B. Blommers, P. Gabriël, J. en M. Maris, A. Mauve, H.W. Mesdag en A. Neuhuys krijgen uitgebreid de aandacht. Maar ook werken van kunstenaars die na de eeuwwisseling de tradities van de Haagse School voortzetten als Th. de Bock, R. Bakels, W.B. Tholen en W. de Zwart zijn op deze tentoonstelling vertegenwoordigd.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling organiseert Glerum Kunst- en Antiekveilingen op zondag 19 augustus van 10.00-16.00 uur een taxatiedag in het Museum Rijswijk.
Voor taxatie kunnen worden aangeboden kunstwerken uit de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste decennia van de 20ste eeuw. Experts van Glerum Kunst- en Antiekveilingen als de heren R. Mulders en K. Broekhof en mevr. W. Linden Hovius en natuurlijk de heer J.P. Glerum zelf, geven op de taxatiedag een waardebepaling van de kunstwerken en adviseren hoe met de werken om te gaan en ze te bewaren.
De toegang tot de taxatiedag in het Museum Rijswijk is gratis. Indien men daarnaast het museum wil bezoeken, is de normale toegangsprijs verschuldigd.

Informatie:
Museum Rijswijk
Herenstraat 67, 2282 BR Rijswijk (ZH)
Tel.nr. 070 - 390 36 17Bouwvergunningen, -meldingen en sloopvergunningen

Met ingang van 16 augustus 2001 liggen de volgende bouwvergunningen ter inzage:

* het bouwen van een paviljoen aan "De Hooiruif", Gunstersteinlaan 70, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het maken van een overkapping t.b.v. fietsen aan de Regentesselaan 79, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan Liseiland 17, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het oprichten van een kassencomplex aan `t Haantje 15, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan Wilgeneiland 33, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw aan Rieteiland 84, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het geheel vernieuwen van een garage/opslag aan de Spieringsweteringweg nabij nr. 3, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

* het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van een kas aan de Pastoor Verburchweg 6, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

* het plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte aan de Burgemeester Elsenlaan 156, verleend en verzonden:
9 augustus 2001

* het plaatsen van dakkapellen t.b.v. in totaal 17 woningen aan de Hagenstraat (nrs. 1 t/m 6, 14, 16, 17, 18 en 20 t/m 26) alsmede aan de Harry Pauwlaan 21; verleend en verzonden: 9 augustus 2001
* het geheel vernieuwen van dertien bergruimten/sanitairruimten aan de Broekmolenweg 31 t/m 55, verleend en verzonden:
* 10 augustus 2001

* het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een bedrijfspand aan de Verrijn Stuartlaan 32, verleend en verzonden: 10 augustus 2001

* het aanbrengen van een kelder c.q. berging aan de Boswinde 129, verleend en verzonden:
10 augustus 2001

* het vergroten van een woonkamer en wijziging van de achtergevel aan de Wiepkje Barendrechtlaan 20, verleend en verzonden: 10 augustus 2001

* Dahliastraat 26, het oprichten van een berging in voortuin, verleend en verzonden:
10 augustus 2001

Tevens zijn volgende meldingen geaccepteerd:

* het oprichten van een tuinhuisje aan de Bosrank 9, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

* het oprichten van een transformatorstation aan de Laan Van Zuid Hoorn, verleend en verzonden: 9 augustus 2001

De vermelde stukken kunt u inzien bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk. Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775.
De afdeling V & H is iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het oprichten van 14 appartementen met stallingruimte te: Geestbrugkade 38; ingediend: 26-07-2001;

* het veranderen van een gevel te: Steenplaetsstraat 4; ingediend: 30-07-2001;

* het veranderen van een kantoor te: Geestbrugkade 33; ingediend: 30-07-2001.

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende melding(en) zijn ontvangen:

* het vernieuwen en vergroten van een dierenverblijf te: Julialaantje 15a ingediend: 30-07-2001.Vrijstelling artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat een viertal bouwaanvragen is ingediend.
Voor de gebieden waarbinnen de aanvragen zijn gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar de bouwplannen niet in strijd zijn met de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan kunnen Burgemeester en Wethouders de bouwvergunningen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.

Het gaat hier om de volgende bouwaanvragen :

* Rieteiland 34 (B225-01) het vergroten van een woning middels een dakopbouw

* De Rijkstraat 38 (B216-01) het oprichten van een dakterras
* Dotterbloemeiland 24 (B198-01) het vergroten van een woning middels een dakopbouw

* Hardenbroeklaan 32 (B154-01) het vergroten van een woning middels een achteruitbouw en een dakkapel.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 16 augustus 2001 4 (vier) weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving.
Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoe lang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u vooraf hierover contact op te nemen met V & H, tel.nr. 39 59 775. De sectie BWT is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door de gemeente Rijswijk en het bureau WVG van de gemeente Rijswijk een drietal aanvragen om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor:

* het oprichten van een clubhuis (scouting Dorus Rijkers) op het perceel plaatselijk bekend als Laan Van Hoornwijck, kadastraal bekend als gemeente Rijswijk, sectie E nummer 2226 (B211-01);
* het tijdelijk oprichten van een scooter-/rolstoelberging op het perceel Triangelstraat 35, kadastraal bekend als gemeente Rijswijk, sectie H nummer 597 (B218-01).

* het tijdelijk oprichten van een scooter-/rolstoelberging op het perceel Clavecimbellaan 33, kadastraal bekend als gemeente Rijswijk, sectie H nummer 595 (B215-01).

De bouwplannen zijn niet in overeenstemming met de vigerende bestemmingsplannen "Hoornwijck" en "Steenvoorde 2" . Aangezien het hier bouwwerken van beperkte omvang betreft overwegen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan, met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 16 augustus 2001 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving.
Door wateroverlast is deze afdeling tijdelijk ondergebracht op het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoe lang deze verplaatsing duurt is niet geheel duidelijk. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u vooraf hierover contact op te nemen met het gemeentehuis, tel.nr. 39 59 911.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot: het aanduiden van invalidenparkeerplaatsen op kenteken in de navolgende straten:

* ter hoogte van de Hammarskjöldlaan 663,
* ter hoogte van de Geestbrugkade 32,

het aanduiden van een artsenparkeerplaats:

* ter hoogte van de Geestbrugkade 28 A

De verkeersbesluiten liggen met ingang van 16 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.Voertuigwrak

De eigenaar/houder van het hierna omschreven voertuigwrak (grijze Nissan, kenteken XP-16-HB) dat door de gemeente op de openbare weg is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen 8 (acht) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG (Inspectie openbaar gebied). Daarbij dienen zo spoedig mogelijk een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs te worden getoond.
Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente Rijswijk overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Door wateroverlast is IOG tijdelijk bereikbaar via het adres Generaal Spoorlaan 2 (gemeentehuis) in plaats van op het normale adres (De Bruyn Kopsstraat 4). Hoelang dit ongemak duurt is niet geheel duidelijk. Om te voorkomen dat u een verkeerd adres bezoekt, adviseren wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer H. Hooiveld, tel.nr. 39 59 994.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 25 juli 2001:

* Sir Winston Churchilllaan (Algemene Begraafplaats)
1 conifeer wegens stormschade en 1 es wegens verminderde vitaliteit

Per 9 augustus 2001:

* Herenstraat 62 B
13 dennen, 2 ceders en een tiental heestervormige coniferen wegens herinrichting kerktuin

* Van Vredenburchweg 164 E
5 iepen en 1 es wegens uitbreiding kinderdagverblijf Eigenwijs; ter compensatie wordt elders in deze zone een groep Rhodondendrons geplant

* Schaapweg; Sportpark Irene

2 essen, 1 els en 8 eiken wegens herinrichting sportpark
Per 16 augustus 2001

* Lange Kleiweg t/o de Visseringlaan

3 elzen wegens nieuwbouw kantorenpark Hardenburch
Er moet 6 (zes) weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders (postbus 5305, 2280 HH Rijswijk). Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is aangevraagd:

* hoek Delftweg - De Ruyt

1 treurwilg wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...