Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aalvisserij in 2001 dramatisch verslechterd

Datum nieuwsfeit: 16-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Aal in 2001 dramatisch verslechterd

Willem Dekker
Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) Haringkade 1, 1970 AB IJmuiden.
(Willem@RIVO.WAG)-UR.NL
Tel. 0 255 564 712

Het gaat niet goed met de aal en met de aalvisserij. In de afgelopen decennia is het bestand in heel Europa teruggelopen tot ca. 10 % t.o.v. de zestiger en zeventiger jaren, maar in 2001 is de toestand dramatisch verder verslechterd. De intrek van jonge aal naar het IJsselmeer is afgenomen tot maar ruim 1% van weleer!

In de afgelopen 20 jaren is de intrek van jonge aal (glasaal) uit zee verminderd tot ca. 10 % van wat het voordien was. Dit voorjaar (2001) is de toestand plotseling aanzienlijk verder verslechterd: de hoeveelheid ligt nu veel lager dan ooit eerder is waargenomen. Daarmee is de bron voor al onze aal nagenoeg opgedroogd. Ten opzichte van de toestand in de jaren zestig en zeventig bedraagt de hoeveelheid glasaal nu nog maar 1.6 %. In de figuur zijn wetenschappelijke vangsten van glasaal in Den Oever weergegeven; elders in ons land was de situatie niet beter. Ook uit de ons omringende landen komen dit jaar zeer negatieve berichten.

Na een dieptepunt in 1991 leek er tot 1997 een licht herstel op te treden. Ook in visserij-kringen klonken af en toe hoopvolle geluiden. Maar nergens blijken deze laatste sprankjes hoop lang te hebben geduurd, of op meer dan een enkele plaats te zijn opgetreden. De vangsten in 2001 zijn nu overal zoveel lager dan voorheen, dat van een aanzienlijk verdere verslechtering sprake lijkt.

De achteruitgang van de glasaal dateert al uit de jaren tachtig en is in (bijna) heel Europa opgetreden. In 1993 is de zorg uitgesproken, dat de achteruitgang toen al zo lang duurde, dat ook het aantal oudere dieren inmiddels moest zijn afgenomen. En zonder voldoende oudere dieren komen er ook niet snel meer jongen. De Internationale Raad voor het Zeeonderzoek concludeerde daarom in 1998:`De aalstand bevindt zich niet binnen veilige biologische grenzen en de visserij kan zo niet doorgaan'. Aangeraden werd in internationaal verband een beheersplan op te stellen, dat zou moeten resulteren in het herstel van de aalstand, met zo mogelijk het behoud van de visserij. Tot op heden is daar echter nog niets van gekomen.

Als gevolg van de afgenomen intrek van de glasaal is de visserij in heel Europa sterk achteruitgegaan. Werd er vijftig jaar geleden nog 4000 ton aal per jaar op het IJsselmeer gevangen, nu bedraagt de vangst minder dan 400 ton. En dat niveau zal zeker dalen, als de intrek niet weer verbetert. De afname van de visserij is voor de handel grotendeels gecompenseerd door intensieve kweek van aal in afgesloten systemen. Omdat het niet mogelijk is de aal kunstmatig voort te planten, is de kweek - net als de visserij - aangewezen op de natuurlijke intrek en heeft ook de kweek daarom te leiden onder de huidige afname.

Vanwege de sterke achteruitgang in de afgelopen decennia, is de aal in Nederland op de zogenaamde `Rode Lijst' van bedreigde en kwetsbare vissoorten geplaatst. Dat wil niet zeggen, dat nu al aangenomen wordt dat de aal werkelijk bedreigd is, maar dat de achteruitgang wel reden is voor extra aandacht. Gezien de dramatisch slechte toestand in 2001, is de situatie nu zeer zorgwekkend.

Meer informatie is beschikbaar op
www.rivo.wag-ur.nl/anguilla/aal.

© RIVO, last update 13 June 2001 Wageningen UR

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie