Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 16-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 31

datum: week 31

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het plaatsen van een brandtrap in/achter het restaurant aan de J.A. Prinsstraat 46 (ontvangen 23 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Badhuisstraat 52 (ontvangen 23 juli 2001);


-het vervangen van de garage/berging bij de woning Badhuisstraat 62 (ontvangen 24 juli 2001);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Hector Treubstraat 22, en het wijzigen van de verdieping van deze woning (ontvangen 24 juli 2001);


-het plaatsen van een kap op de berging bij de woning Vlietstraat 6 (ontvangen 24 juli 2001);


-het wijzigen van de verdieping van de woning Vogelzand 4202, en het plaatsen van een kap op de berging bij deze woning (ontvangen 24 juli 2001);


-het plaatsen van een kap op de garage bij de woning Rijnstraat 53 (ontvangen 24 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woningen Doorzwin 2311 en 2312 (ontvangen 24 juli 2001);


-het vernieuwen van de steiger aan de Gibraltarweg op het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 25 juli 2001);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Ruyghweg 30 (ontvangen 25 juli 2001);


-het bouwen van een berging bij de woningen Langevliet 57 (AAK 3) en 69 (JOL 1) (ontvangen 25 juli 2001);


-het wijzigen van de voorgevel van de woning Willem Barentszstraat 186 (ontvangen 26 juli 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 3212 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vinkenstraat 28 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een berging/stalling achter de woning Schoenerstraat 91 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een berging/stalling achter de woning Middelzand 3352 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2532 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een berging achter de woning Duinroosstraat 71 (verzenddatum 20 juli 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het uitbreiden van de pizzeria aan de Meester J. Tigchelaarstraat 2 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het vervangen cq. vernieuwen van de berging bij de woning Boerhaavestraat 23 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het voor de duur van 3 jaar plaatsen van kantoorunits op het Nieuwe Haventerrein (verzenddatum 20 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Kruiszwin 2254 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een brug aan de Doggersvaart 10 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 19 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een watertank voor de sprinklerinstallatie voor het bedrijfspand aan de Schrijnwerkersweg 15 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het optrekken van de voor- en achtergevel van de woning Jan in t Veltstraat 113 (verzenddatum 23 juli 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning/berging aan De la Reijstraat 37 (verzenddatum 23 juli 2001);


-het uitbreiden van de keuken van de woning Meester J. de Vriesstraat 27 (verzenddatum 25 juli 2001):


-het bouwen van een schuur achter de woning Ooievaarstraat 89 (verzenddatum 25 juli 2001);


-het bouwen van een berging achter de woning P.W.A. - singel 63 (verzenddatum 25 juli 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:


-het verwijderen van asbesthoudende vloertegels in de toiletten van de woningen, deel uitmakende van complex 22.52 (Jan Verfailleweg/Duinroosstraat) van de Woningstichting.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een berging achter de woningen Doggersvaart 13a en 13b;


-het uitbreiden van de woning Statenhoff 4.
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 3 augustus 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen aan CWV "De Eendracht", Bassingracht 150. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het oprichten en in werking hebben van een windturbine voor het opwekken van elektriciteit ten behoeve van het openbare net, gevestigd op het adres Het Nieuwland­ (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie H, nummer 2709(ged.)).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 3 augustus 2001 tot 24 augustus 2001 en wel op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder tijdens de openingsuren.

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 24 augustus 2001, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 24 augustus 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben melding ontvangen van voorgenomen kap van een houtopstand van:


-Dhr. W.A. Mulder, Middelzand 5303 voor het kappen van 3 Cup. Leylandii in de achtertuin.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


-Mevr. I. Piersma, Doorzwin 2252 voor het kappen van 5 populieren in de achtertuin;


-de Milieudienst, t.b.v Jasmijnstraat 1-3 voor het kappen van 2 populieren aan de achterzijde van de woning;


-de Milieudienst t.b.v. H. Treubstraat 31 voor het kappen van 4 esdoorns naast de woning i.v.m groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Brakkeveldweg voor het kappen van 3 esdoorns,
1 meidoorn en 1 Oostenrijkse Den i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Energieweg voor het kappen van 2 populieren i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Pluto, Industrieweg en Marinapark voor het kappen van 12 wilgen, 1 kastanje, 3 essen, 2 populieren en 2 kronkelwilgen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Schootenweg voor het kappen van 5 populieren i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Marinapark voor het kappen van 1 kastanje en 1 es en het verplanten van 1 kastanje i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Pluto t.o. 139-150, voor het kappen van 2 populieren, 2 kronkelwilgen en 2 elzen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Tjalkstraat voor het kappen van 4 wilgen en 4 lijsterbessen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Tjalkstraat voor het kappen van 2 sierappels en 1 peer i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Koggeschip voor het kappen van 4 wilgen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Galjoenstraat voor het kappen van 5 elzen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Karveelpad voor het kappen van 2 meidoorns i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Kof- en Karveelstraat voor het kappen van 2 elsen en 1 wilg i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Hulkstraat voor het kappen van 18 wilgen, 1 iep, 1 els en 1 populier i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Praamstraat voor het kappen van 2 wilgen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Treilerstraat voor het kappen van 2 wilgen en
1 populier i.v.m. groot onderhoud;-de Milieudienst t.b.v. Jolstraat voor het kappen van 2 sierkersen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Kanostraat voor het kappen van 2 sierkersen, 1 eik en 1 veldesdoorn i.v.m groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Lupinestraat voor het kappen van 2 iepen, 1 sierkers en 1 meidoorn i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Pasteurstraat voor het kappen van 6 meidoorns,
1 lijsterbes, 6 esdoorns, 2 iepen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Rozenstraat voor het kappen van 1 esdoorn i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Tuinstraat voor het kappen van 1 els, 1 sierkers, 1 Oostenrijkse den en 1 veldiep i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Sportlaan voor het kappen van 1 veld iep en ca. 925 m2 gemengde beplanting met handhaving van enkele bomen en (gedeeltelijke) herplant i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Schootenweg voor het kappen van ca. 4530 m2 gemengde beplanting met handhaving van enkele bomen en (gedeeltelijke) herplant en het dunnen van 2890 m2 gemengde beplanting i.v.m. groot onderhoud;


- de Milieudienst t.b.v Industrieweg voor het kappen van ca. 340 m2 gemengde beplanting i.v.m. groot onderhoud.

Zienswijzen over de vergunningen kunt u schriftelijk voor donderdag 9 augustus indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 2 augustus 2001.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.Wienströer, loco-secretaris.

Laaste verandering: augustus 16, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...