Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaar-resultaat NPM Capital NV

Datum nieuwsfeit: 17-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: NPM Capital NV
Zoek soortgelijke berichten
NPM Capital NV

17 augustus 2001, Amsterdam

NPM Capital in het eerste halfjaar 2001: winst EUR 141 miljoen ( + 47%); investeringen EUR 128 miljoen (+ 22%)

Mede dankzij boekwinsten uit verkoop van participaties heeft NPM Capital in het eerste halfjaar 2001 een resultaat na belasting behaald van EUR 141 miljoen, 47% meer dan in de vergelijkbare periode van 2000. Ook de investeringen waren beduidend hoger. Deze bedroegen in de eerste zes maanden van dit jaar EUR 128 miljoen (eerste halfjaar 2000: EUR 58 miljoen) en hadden voor een belangrijk deel betrekking op buy-outs.

In het eerste halfjaar van dit jaar heeft NPM Capital 19 participaties geheel of gedeeltelijk afgestoten, waarbij een vermogensresultaat van EUR 111 miljoen werd gerealiseerd.Vier ter beurze genoteerde participaties zijn volledig verkocht, te weten: Delft Instruments, Macintosh Retail Group, Sopheon en Van der Hoop Effektenbank. Bij twee ter beurze genoteerde participaties is het belang teruggebracht, te weten: Fugro en Petroplus International.
Zeven niet ter beurze genoteerde participaties werden verkocht, te weten: Bosch & Keuning (incourant genoteerd), Dura Vermeer Groep, Fruit Chips, Verenigde Bedrijven Groeneveld, Handelsveem Beheer, Koninklijke IBC en Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren.In het eerste halfjaar zijn zes participaties in liquidatie gegaan.

Investeringen
Van de totale investeringen ad EUR 128 miljoen werd EUR 86 miljoen geïnvesteerd in 15 nieuwe participaties, EUR 32 miljoen in bestaande participaties en EUR 10 miljoen in deelnemingen en fondsen. Van de nieuwe participaties werden er vijf in Nederland gerealiseerd, negen in het Verenigd Koninkrijk en één in Frankrijk. De nieuwe participaties in Nederland zijn: Em@ilco International, Holland Railconsult, Pesa Finance, Valkieser Communications en Van Meijel Automatisering.

De investeringen per sector waren als volgt: EUR 21 miljoen in groeikapitaal, EUR 85 miljoen in buy-outs en EUR 12 miljoen in nieuwe technologie.

Marktontwikkelingen
De bedrijven in de sector groeikapitaal (waaronder de participaties in familiebedrijven worden gerekend) vertonen over het algemeen een gezonde ontwikkeling. Veel van deze bedrijven hebben een goede vermogenspositie en een groot deel van de investeringen kan gefinancierd worden uit eigen middelen of bankkrediet. Dit beperkt de vraag naar risicokapitaal in deze sector.

De sector buy-outs is volop in beweging. De financieringsbehoefte is groot, omdat de strategie van veel grote concerns gericht blijft op het afstoten van activiteiten die niet tot de core business worden gerekend. De aanbodkant wordt gekenmerkt door forse concurrentie tussen grote, internationaal actieve fondsen die in staat zijn megatransacties te realiseren. NPM Capital is actief in het middelgrote tot grote segment. In februari jl. heeft NPM Capital haar activiteiten op de Franse markt uitgebreid door toe te treden tot een door ABN AMRO recent opgericht buy-out fonds voor Frankrijk. Dit fonds biedt NPM Capital tevens interessante co-investeringsmogelijkheden.

De sector nieuwe technologie heeft veel teleurstellingen gebracht. Gezien het feit dat de IPO-markt nagenoeg geheel verdwenen is, is er veel vraag naar vervolgfinancieringen, terwijl de ontwikkelingen veelal teleurstellend zijn en veel meer tijd vergen dan begroot. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de bereidheid om in deze sector te investeren, zeker bij private investeerders, aan het afnemen is. Voorts zijn de hiertoe opgerichte fondsen veelal volbelegd. Toch blijven er in deze sector voor partijen die liquide zijn, zoals NPM Capital, aantrekkelijke investeringsmogelijkheden.

Vooruitzichten 2001
De directie verwacht in de tweede helft van 2001 nog voor ten minste EUR 70 miljoen te investeren.

Voor nadere informatie:
NPM Capital N.V.
drs. M.W. Dekker, voorzitter van de directie
J. Keijzer, lid van de directie
tel. (020) 570 5555

Bijlage:

- profiel NPM Capital

- overzicht nieuw afgesloten participaties in het eerste halfjaar 2001
(deel x)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie