Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantwoord NMa DTE aan Eneco op vragen over gasmeters

Datum nieuwsfeit: 17-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Aan
Eneco NetBeheer BV
T.a.v. De heer ir. M.R. van den Heuvel
Postbus 1598
3000 BN ROTTERDAM

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) ENB/MvdH/01.1056 01034939

Onderwerp
Plaatsen gasmeters

Geachte heer Van den Heuvel,

Naar aanleiding van uw schrijven van 21 mei jl. waarin u mij zeven vragen stelt omtrent de brief welke ik op 25 april jl. aan EnergieNed heb gestuurd over het plaatsen van gasmeters, doe ik u hierbij mijn reactie op uw vragen toekomen.

Vraag 1: Welke (praktische) betekenis zou naar de mening van DTe toegekend moeten worden aan dit (toevoeging DTe: dat meters in de Elektriciteitswet niet tot het net gerekend worden i.t.t. de Gaswet) verschil?

Terecht constateert u dat in de Elektriciteitswet meters niet tot het net worden gerekend. Uw constatering dat dit in tegenstelling is met de Gaswet, is echter niet juist. Het is immers niet zo dat de Gaswet bepaalt dat meters tot het net worden gerekend. In de Gaswet wordt ten aanzien van het behoren van meters tot het net juist in het geheel niets bepaald.

DTe is van mening dat de praktische betekenis die hieraan moet worden toegekend is dat, in analogie met de bepaling in de Elektriciteitswet dat meters niet tot het net behoren, ook voor gasmeters geldt dat deze niet tot het net moeten worden gerekend.

Postbus 16326 Johanna Westerdijkplein 107 T: (070) 330 35 00 E-mail: info@nma-dte.nl

2500 BH Den Haag 2521 EN Den Haag F: (070) 330 35 35 Rabo 19.23.24.233
Vraag 2: Geldt voor gasmeters een overeenkomstige verplichting als in de Elektriciteitswet artikel 16 lid 1 sub e "... hun desgevraagd een meter ter beschikking te stellen?".

In de Gaswet is geen bepaling opgenomen die overeenkomstig de Elektriciteitswet netbeheerders verplicht derden desgevraagd een meter ter beschikking te stellen. Ook hiervoor geldt dat in lijn met de Elektriciteitswet het beschikbaar stellen van een meter naar de mening van DTe geen exclusieve taak van de netbeheerder is. Desgevraagd kan een netbeheerder een meter ter beschikking stellen, maar het staat afnemers vrij ook een derde te vragen een meter ter beschikking te stellen. Indien de (markt)omstandigheden daartoe aanleiding geven, dient een netbeheerder desgevraagd een meter aan de afnemer ter beschikking te stellen.
DTe wijst er op dat de netbeheerder geen misbruik mag maken van zijn positie door een verzoek om een aansluiting zonder objectieve redenen af te wijzen of excessief hoge tarieven in rekening te brengen. Misbruik van een economische machtspositie is op grond van de Mededingingswet verboden.

Wel dient de netbeheerder te bepalen aan welke vereisten het technisch ontwerp moet voldoen alvorens aansluiting op het gastransportnet kan plaatsvinden. Uiteraard is ook een derde aan deze vereisten gebonden.

Vraag 3: Is een dergelijk besluit (toevoeging DTe: dat de aanwezige elektriciteitsmeters in beheer komen bij een netbeheerder) voor gasmeters (binnenkort) (met terugwerkende kracht) alsnog te verwachten?

Gelet op het antwoord dat is gegeven op de vorige vraag, zal een dergelijk besluit niet door DTe worden genomen.

Vraag 4: Mag op grond van deze uitspraak, naar analogie van elektriciteitsmeters, geconcludeerd worden dat de gasmeter tot het vrije domein behoort en dus door DTe niet als gereguleerde activiteit van de netbeheerder beschouwd wordt?

Zoals in antwoord op vraag 2 reeds is aangegeven mag volgens DTe inderdaad geconcludeerd worden dat de gasmeter -onder de aangegeven voorwaarden- tot het vrije domein behoort en dus niet als gereguleerde activiteit van de netbeheerder wordt beschouwd.


Vraag 5: Geldt het overeenkomstige ook voor de aanleg van dienstleidingen (-volgens de Gaswet geen exclusieve taak voor de netbeheerder-)?

Telefonisch heeft u toegelicht onder de term `dienstleidingen' de aanleg van een aansluiting te verstaan. Ook met betrekking tot de aanleg van een aansluiting is DTe van mening dat derden (andere aanbieders) met de netbeheerder moeten kunnen concurreren. In een dergelijke situatie dient deze derde -zoals aangegeven bij beantwoording van vraag 2- te voldoen aan de technische voorwaarden die door de netbeheerder in ontwerp zijn vastgesteld.

Vraag 6: Heeft u met uw uitspraak bedoeld te stellen dat uitsluitend de vrije afnemers de vrijheid hebben zelf hun gasmeter te kiezen?

In de brief van EnergieNed d.d. 12 maart 2001 werd nader ingegaan op het plaatsen van gasmeters bij vrije afnemers (of afnemers die op korte termijn vrij zijn). Door middel van de brief van 25 april 2001 heeft DTe dan ook haar reactie op dit punt gegeven. In laatstbedoelde brief geeft DTe nadrukkelijk aan dat het plaatsen van gasmeters geen exclusieve taak van netbeheerders is. Hoewel dit in mijn brief niet expliciet is weergegeven hebben niet uitsluitend vrije afnemers maar ook beschermde afnemers de mogelijkheid zelf een gasmeter te laten plaatsen.

Vraag 7: Bent u voornemens een MeetCode voor gasmeters vast te stellen? Zo ja, op welk moment bent u een dergelijke code te gaan vaststellen?

Op grond van artikel 11 Gaswet dient het gastransportbedrijf in ontwerp de voorwaarden vast te stellen waarin is vastgelegd aan welke vereisten het technisch ontwerp en de exploitatie van leidingen en installaties ten minste moeten voldoen met het oog op aansluiting van die leidingen en installaties op zijn gastransportnet. De directeur DTe beoordeelt of de ontwerp-voorwaarden objectief en niet- discriminerend zijn. Op basis daarvan moet het samenhangend functioneren van de gastransportnetten gewaarborgd zijn.

Het is uiteraard van groot belang dat de veiligheid van toestellen en installaties gewaarborgd wordt binnen de mogelijkheden die de artikelen 11 en 12 van de Gaswet bieden. Dus ook al heeft de netbeheerder de betreffende gasmeter niet geplaatst, de netbeheerder heeft wel de plicht de veiligheid van de gasmeter te bevorderen.


Volledigheidshalve verwijs ik u nog naar het Consultatie- en informatiedocument Richtlijnen Gaswet dat recent door DTe is gepubliceerd. In paragraaf 7.5 "Aansluitingen en meters" wordt nader op dit onderwerp ingegaan. De consultatieronde over dit onderwerp zal op 20 juli 2001 plaatsvinden en kan aanleiding geven in de Richtlijnen 2002, welke na afloop van de consultatieronde worden vastgesteld, het definitieve standpunt van de directeur DTe neer te leggen.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr D. Haenen(070 ­ 330 3506).

Met vriendelijke groet,

Drs. J.J. de Jong
directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...