Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging IKAP-regeling en Raamregeling Telewerken

Datum nieuwsfeit: 17-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

BZK
Wijziging IKAP-regeling en Raamregeling Telewerken

17 augustus 2001/Nr. AD2001/U83002 e. extra pensioenopbouw binnen de AD2001/U73347, voor welke fiscaal Directie Personeelsmanagement ruimte die het pensioenreglement van gefacilieerde doelen de ambtenaren Rijksdienst de Stichting Pensioenfonds ABP geldbronnen kunnen inzetten. biedt; Gebleken is dat de omschrijving van De Minister van Binnenlandse Zaken f. aanvullende vergoeding van de kos- die doelen vanuit fiscaal oogpunt niet en Koninkrijksrelaties, ten van openbaar vervoerbewijzen die voldoende nauwkeurig waren Gelet op de artikel 21h, tweede lid, mede voor het werk worden gebruikt; omschreven. Door de wijziging van en artikel 67 van het Algemeen g. vergoeding voor de inrichting van artikel 1 van bovengenoemde ministe- Rijksambtenarenreglement en artikel een telewerkruimte. riële regeling wordt de omschrijving 34h, tweede lid, en artikel 101 van van de doelen in overeenstemming het Ambtenarenreglement Staten- Artikel II gebracht met de daarvoor geldende Generaal, De Raamregeling Telewerken wordt fiscale terminologie. als volgt gewijzigd: Besluit: In artikel 7, tweede lid en artikel 8, Artikel II tweede lid wordt de zinsnede ` 22,69 In dit artikel is geregeld dat het Artikel I (f 50)' vervangen door: 25 (f 55,09). bedrag voor de tegemoetkoming in De ministeriële regeling van 7 juni Deze regeling treedt in werking met kosten voor gebruik van eigen appa- 2001, nr. AD2001/U73347, wordt als ingang van de tweede dag na de dag- ratuur bij telewerken wordt vastge- volgt gewijzigd: tekening van de Staatscourant waarin steld op 25. De inspecteur van de Artikel 1 komt als volgt te luiden: zij wordt geplaatst. Belastingdienst/Grote ondernemingen De bestedingsmogelijkheden, bedoeld Den Haag en de centrales van over- in artikel 21 h, eerste lid, van het De Minister van Binnenlandse Zaken heidspersoneel hebben ingestemd met Algemeen Rijksambtenarenreglement en Koninkrijksrelaties, deze aanpassing. en in artikel 34h, tweede lid van het voor deze, Ambtenarenreglement Staten- de plv. directeur-generaal Management De Minister van Binnenlandse Zaken Generaal, zijn: en Personeelsbeleid, en Koninkrijksrelaties, a. vergoeding voor een personal com- C.J.A. Maas. voor deze. puter of bijbehorende randappara- de plv. directeur-generaal Management tuur; Toelichting en Personeelsbeleid, b. vergoeding voor een fiets voor het C.J.A. Maas. woon-werkverkeer; Artikel I c. vergoeding voor de kosten van kin- In het kader van de Individuele keu- deropvang; zen in het arbeidsvoorwaardepakket d. vergoeding voor studie/opleiding (IKAP) bepaalt de ministeriële rege- voor een beroep en vakliteratuur; ling van 7 juni 2001, nr.

Uit: Staatscourant 22 augustus 2001, nr. 161 / pag. 7 1
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie