Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 20-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina week 21 -27 augustus

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Wet Milieubeheer

* Bekendmaking voorbereidingsbesluit

* Welstandscommissie

* Collectes

* Kapvergunningen

* Burgerlijke stand

* BouwzakenWet Milieubeheer

Verleende vergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan de heer M.N.A. van der Valk een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning hebben verleend voor een bedrijvencomplex bestaande uit een hotel-restaurant, een motel, een dierentuin, slagerij met winkel, een slijterij met winkel, gebouwen voor de opslag van diverse goederen, een onderhoudswerkplaats, en een vrachtwagenopstelplaats aan de Veurseweg 178, 180 en 214.

Ten opzichte van het ontwerp:

* is het pand Veurseweg 216 toegevoegd aan de in voorschrift 3.2 genoemde woningen (op voor- en zijgevel hogere geluidsbelasting toegestaan in verband met het geluid van de Veurseweg);
* vervalt voorschrift 19.3 (geluidsluis);
* is in voorschrift 22.2 het woord "precieze" voor het woord "aantallen" ingevoegd (dieren).

De stukken liggen vanaf 22 augustus 2001 tot 3 oktober 2001 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur of op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de terinzagelegging kunt u beroep instellen op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) als u:

* bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning;
* bedenkingen heeft tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp;
* redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen als, gelet op de betrokken belangen, niet gewacht kan worden op de beslissing in de hoofdzaak.

De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als in de beroepstermijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslistBekendmaking voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat in zijn vergadering van 31 mei 2001 de gemeenteraad van Voorschoten een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld voor het volgende gebied:
* Burgemeester van der Hoevenpark

Het raadsbesluit ligt voor een ieder ter inzage met ingang van 22 augustus 2001 gedurende zes weken op werkdagen van 008:30 - 12:30 uur en bovendien na telefonische afspraak (071-5600761) op donderdagavond van 18:00 - 20:00 uur. De stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Het raadsbesluit treedt in werking op de eerste dag na deze publicatie, zijnde 22 augustus 2001.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan - indien er een spoedeisend belang mee gemoeid is - tevens worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening bij:

de President van de arrondissementsrechtbank `s-Gravenhage,
sector bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den HaagWelstandscommissie

Op maandag 20 augustus vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 725. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

10:00 uur Informeel overleg

* 10:15 uur SP2001119 Starrenburg II, polderrand, oprichten 25 eengezinswoningen; Aanwezig: Arch. dhr. Grijpstra en aanvrager, dhr. Waaijer;

* 10:45 uur SP2001 Starrenburg II, Vlietoever, 39 oprichten woningen; Aanwezig: Arch. en dhr. Leidner, aanvrager;

11:00 uur Openbare vergadering

* Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 25 juni 2001;
* SP2001240 Burg. v.d. Hoevenpark, oprichten woningen en utilitaire gebouwen fase 1;

* BV2001220 Papelaan-west 176, plaatsen dakkapel voorzijde;
* SP2001268 Horstlaan nabij 12, vervangen 2 bruggen huis "Ter Horst", rijksmonument;

* MO2000288 Leidseweg 191, redengevende omschrijving Beresteyn, gem. monument;Collectes

In de weken van 1 juli tot en met 1 september wordt er niet gecollecteerd.Burgerlijke Stand

Geboren:

* 09aug01 Ilse, d.v. N.C.M. Grootjans en J.P. Niestern;
* 09aug01 Conner Marcus z.v. O. van Kooten en B.M.V. Overkleeft;
* 13aug01 Noa Alexandra Ank Yvonne, d.v. R.R. Barnett en C.Y. Bervoets;

* 14aug01 Jesper Willem z.v. D.H. de Vries en N.B. Kramer;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* 15aug01 J.A. de Canne en S.J.C. Honsbeek;
* 16aug01 M. Hübner en C. Cockram;

Overleden:

* 07aug01 C. van der Werf, oud 97 jaar;

* 11aug01 D. van Vliet, oud 74 jaar;
Bouwzaken

Verleende bouwvergunning

dd 10-08-2001;

* Buizerderf 71; voor het vergroten van de woning;
* Dobbeweg 9; voor het plaatsen van een smeerkuil;
dd 13-08-2001;

* Brahmslaan 30; voor het vergroten van de woning;
* Bartoklaan 34; voor het plaatsen van een dakkapel;
dd 14-08-2001;

* Prinses Beatrixlaan 30; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Krimkade 6c; voor het vergroten van de woning;
* De Savornin Lohmanplantsoen 77; voor het vergroten van de woning;
* Oranjekade 45; voor het vergroten van de woning en plaatsen dakkapel;

dd 15-08-2001;

* Industrieweg 2; voor het gedeeltelijk vernieuwen van bedrijfsloodsen;

* Meerkoeteiland 35-37; voor het vergroten van de woning;
dd 16-08-2001;

* Burg de Kempenaerstraat 11; voor het plaatsen van dakkapellen;
* Leidseweg 503; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Wijngaardenlaan 56; voor het maken van een dakterras met balustrade;

* Wijngaardenlaan 58; voor het maken van een dakterras met balustrade;

* Laan van Langenhorst 1; voor het plaatsen van een stalen hekwerk;
* Professor Asserlaan 24; voor het vergroten van de woning;
Toegestane melding:

dd 13-08-2001;

* Ter Wadding 43; voor het plaatsen van een schuur;
dd 16-08-2001;

* Jan van Hooflaan 3; voor het plaatsen van een trafohuisje en gaskast;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument of plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).
Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...