Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra geld voor politie in grensstreek en watergebieden

Datum nieuwsfeit: 20-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Extra geld voor politieregio's in de grensstreek en waterrijke gebieden

Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan het regiokorps Limburg-Zuid. Tijdens dit bezoek heeft de minister bekend gemaakt dat hij in een brief aan de Tweede Kamer heeft meegedeeld dat het budget van de politieregio's aan de grens met Duitsland en België, waaronder de regio Limburg-Zuid, wordt verhoogd. Ook de budgetten voor korpsen met veel binnenwateren worden verhoogd. De ligging van de grensregio's brengt een zwaardere belasting met zich mee, daarom wordt de regiospecifieke component in het Bekostigingsstelsel Politie per 2002 aangepast. Concreet houdt dit voor Limburg-Zuid in dat het budget wordt verhoogd met ongeveer 14 miljoen gulden. In totaal gaat er naar politieregio's met regiospecifieke omstandigheden structureel een bedrag van circa 38 miljoen gulden extra.

Op 27 juni 2000 heeft de breed samengestelde Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg (STIMP) advies uitgebracht over onder meer de herziening van het bekostigingsstelsel van de politie. Door deze wijzigingen in het bekostigingsstelsel gaan de meeste politieregio's erop vooruit. Voor het korps Limburg-Zuid viel de herziening negatief uit (-20%).

Voor Limburg-Zuid betekent de algemene wijziging in de regiospecifieke bekostigingscomponent dus een ophoging van het budget met 14 miljoen gulden. Daarnaast is tussen BZK en Limburg-Zuid overeen gekomen dat het korps met een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering circa 6,5 miljoen gulden kan besparen, zonder aantasting van het primaire proces en in het bijzonder de gebiedsgebonden politiezorg in de regio. Uitgaande van de wens van dit kabinet om in de nabije toekomst te blijven investeren in een vergroting van de politiesterkte, is het resterende knelpunt van tijdelijke aard. Immers vergroting van de totale politiesterkte in Nederland, zal ook -conform het bekostigingsstelsel- leiden tot een verhoging van het budget voor het korps Limburg-Zuid. In overleg met het politiekorps Limburg-Zuid is geconstateerd dat de al eerder afgesproken compensatie van circa 97,5 miljoen gulden voldoende is voor de overgangsproblematiek. Na constructief overleg is geconcludeerd dat het korps Limburg-Zuid, met deze mix aan maatregelen, kan functioneren binnen de kaders van het nieuwe bekostigingsstelsel, zonder dat de politiezorg in de regio Limburg-Zuid in het gedrang komt. Dit met een totale omvang van circa 1770 medewerkers tot in 2008. Daarmee geldt het bekostigingsstelsel vanaf 2004 voor alle regionale politiekorpsen. Zo heeft de minister van BZK samen met de korpsbeheerder van Limburg-Zuid invulling gegeven aan de, ook in de Tweede Kamer levende wens, om ook de politiezorg in Limburg-Zuid op peil te houden.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie