Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport 'De Audit-functie in het VBTB Tijdperk' aangeboden

Datum nieuwsfeit: 20-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MIN FIN: Audit-functie in het VBTB Tijdperk

Persbericht

No 01/228 Den Haag 20 augustus 2001

DE AUDIT-FUNCTIE IN HET VBTB-TIJDPERK

Minister Zalm heeft namens het kabinet heeft het rapport De audit-functie in het VBTB-tijdperk aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport is opgesteld door een interdepartementale werkgroep onder voorzitterschap van voormalig President van de Algemene Rekenkamer F.G. Kordes. In het IBO-rapport (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) is een visie opgenomen over de audit-functie, die nodig is in de nieuwe begrotings- en verantwoordingssystematiek: Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn:
per departement een omslag naar brede departementale audit-diensten op centraal niveau, waarin zowel de onderzoeksfunctie gericht op de bedrijfsvoering als de accountantscontrole moeten worden ondergebracht;
gericht departementaal personeelsbeleid, dat waarborgt dat goed geëquipeerde managers en medewerkers een plaats krijgen in de nieuwe departementale audit-diensten;
uitbreiding EDP Audit Pool naar een interdepartementale audit-specialistenpool met meerdere audit-specialismen; het nader doen onderzoeken naar de mogelijkheden van een centrale personeelsfunctie, van waaruit met name geregisseerde mobiliteit wordt georganiseerd. Vanwege de mogelijke gevolgen voor het totale overheidspersoneelsbeleid adviseert de werkgroep dit onderzoek te laten doen door een commissie, ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
ontwikkeling richtlijnen voor het Audit-committee (o.a. voor samenstelling, concrete invulling regierol, de rapportering c.q. verantwoording door het Audit-committee en de wijze van ondersteuning van het Audit-committee); en
op dit moment geen algehele uitbesteding van de accountantscontrole en/of de onderzoeksfunctie, omdat deze functies in het groeitraject VBTB ontwikkeld zullen moeten worden. Gedeeltelijke uitbesteding, bijvoorbeeld gericht op vergroting van kennis, aanvulling van personeelscapaciteit in piekperioden en het inhuren van specialistische deskundigheid, is wel mogelijk.

Het kabinet heeft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport onderschreven en heeft tevens ingestemd met het vervolgtraject. Gezien de grote beleidsmatige consequenties van het rapport en de hierin opgenomen aanbevelingen, alsmede de hiermee samenhangende ingrijpende gevolgen op zowel departementaal als interdepartementaal niveau, zal de komende periode een kwaliteitsplan voor de audit-functie worden ontwikkeld. Met het kwaliteitsplan wordt beoogd een nadere verdiepingsslag en een verbreding naar de gehele audit-functie te realiseren. Het kwaliteitsplan zal in het najaar tot stand komen en aan het SG-beraad worden voorgelegd. Direct hierna zal een nader uitgewerkt inhoudelijk kabinetsstandpunt bij het rapport van de werkgroep worden samengesteld en toegelicht. Tevens zullen dan concrete maatregelen c.q. vervolgacties worden aangegeven.

Woordvoerder Ir. N.M. Zoon
Telnr. 070-3428124

20 aug 01 15:49

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie