Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Internatio-Müller N.V.

Datum nieuwsfeit: 21-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Internatio-Müller N.V.
Zoek soortgelijke berichten
Internatio-Müller N.V.

21 augustus 2001

Rotterdam, 21 augustus 2001

Internatio-Müller N.V. in het eerste halfjaar 2001
* Proces strategische heroriëntatie afgerond
* Chemische Distributieactiviteiten, als laatste in het proces van strategische desinvesteringen, verkocht

+ verkoopprijs 195 miljoen

+ boekwinst 110 miljoen

* Imtech (complete technische dienstverlening) nu kernactiviteit van Internatio-Müller

* Na desinvesteringen ruime financiële middelen beschikbaar voor versterking van Imtech

* Ten gevolge van desinvesteringen:

+ daalde de omzet van 1.147 miljoen naar 725 miljoen
+ daalde het bedrijfsresultaat van 49,8 miljoen naar 46,8 miljoen (inclusief pensioenbate van 9,1 miljoen)
+ stegen de rente-inkomsten van -/- 4,2 miljoen naar 3,6 miljoen.


* De nettowinst exclusief buitengewoon resultaat steeg met 11% tot 35,2 miljoen.

Strategie Internatio-Müller

Internatio-Müller richt zich na een strategische herpositionering volledig op de versterking van de activiteiten op het gebied van technische dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht in Imtech, de divisie Techniek van Internatio-Müller. Imtech is een System Integrator in informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, systeemtechnologie en installatietechniek (elektrotechniek en werktuigbouw) met volledige beheersing van de functionele keten van advies en ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer. Imtech is actief op de markten van ICT, telecom, maritieme technologie, infra, industrie en utiliteit en biedt opdrachtgevers totale technische dienstverlening in Nederland, België, Duitsland, Spanje en Engeland.

Verkoop Chemische Distributie (IMCD)

Het eerste halfjaar van 2001 heeft bij Internatio-Müller N.V. in het teken gestaan van de verdere implementatie van de gekozen strategie. De divisie Chemische Distributie (IMCD) is per 1 juni - als laatste in het proces van strategische desinvesteringen - verkocht. De overnamesom voor IMCD bedroeg circa 195 miljoen. Internatio-Müller realiseerde een boekwinst van ruim 110 miljoen, waarvan circa 75 miljoen is verantwoord als buitengewone bate en 35 miljoen rechtstreeks werd toegevoegd aan het eigen vermogen

Financiële gang van zaken Internatio-Müller, eerste halfjaar 2001

Het proces van strategische verandering en desinvesteringen maakt de vergelijkbaarheid van de financiële resultaten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 niet eenvoudig. Resultaat en omzet van Internatio-Müller zijn als gevolg van de desinvesteringen afgenomen. De kernactiviteit Imtech laat daarentegen een gezonde autonome groei zien, terwijl omzet en resultaat van aangekondigde acquisities in de eerste helft van 2001 nog niet zijn geconsolideerd. Nettowinst exclusief buitengewoon resultaat

Over de eerste zes maanden van 2001 is de nettowinst exclusief buitengewoon resultaat uitgekomen op 35,2 miljoen, een stijging van 11% ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

De winst per aandeel nam toe van 1,22 naar 1,33 (+9%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de eerste helft van het jaar. Aan het eind van de verslagperiode zijn 866.000 aandelen ingekocht.

Nettowinst inclusief buitengewoon resultaat

De nettowinst inclusief buitengewoon resultaat kwam uit op 100,3 miljoen. Het buitengewoon resultaat is toe te schrijven aan de verkoop van de Chemische Distributieactiviteiten.

Bedrijfsresultaat en groepsresultaat

Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam af met 3,0 miljoen tot 46,8 miljoen (-6%). In dit bedrijfsresultaat is een bijdrage meegenomen van de Stichting Centraal Pensioenfonds Internatio-Müller van 9,1 miljoen. Eenzelfde bijdrage zal in het tweede halfjaar worden verantwoord. Deze bijdrage werd in 2000 geheel in de cijfers van het tweede halfjaar verwerkt.

Ten gevolge van hogere rente-inkomsten steeg het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen met 4,8 miljoen naar 50,4 miljoen (+11%).

Omzet

De netto groepsomzet daalde in het eerste halfjaar 2001 door diverse desinvesteringen met 422 miljoen tot 725 miljoen (-37%).

Kasstroom

De sterk toegenomen kasstroom resulteerde in een verdere vergroting van de netto kaspositie tot 294 miljoen.

Imtech, eerste halfjaar 2001

Autonome groei in lijn met vorige jaren

* EBIT: 29,9 miljoen (+10%)

* omzet: 495 miljoen (+4%)

* productie: 700 miljoen (+4%)


* Orderportefeuille Imtech bereikt recordhoogte ( 2.073 miljoen)

* Acquisities aangekondigd van Datelnet (NL), Rheinelektra Technik (D), Mountside (NL), Novocalor (E). Consolidatie vindt plaats vanaf 1 juli 2001.

Gang van zaken Imtech eerste helft 2001

Imtech behaalde in het eerste halfjaar een EBIT van 29,9 miljoen ten opzichte van 27,1 miljoen over dezelfde periode van 2000, een toename van 10%. De totale omzet van Imtech groeide met 21 miljoen (+4%) tot 495 miljoen. Deze groei was geheel autonoom. De totale productie nam toe met 26 miljoen (+4%) tot 700 miljoen. De orderportefeuille groeide van 1.921 miljoen tot 2.073 miljoen (+8%). Alle Imtech-clusters en bedrijven hebben een positieve bijdrage geleverd aan de autonome groei van Imtech in de eerste helft van dit jaar.

Acquisities Imtech

In het afgelopen half jaar werd invulling gegeven aan het streven tot een krachtige versterking van de Imtech-activiteiten. Zo werd in het afgelopen halfjaar overeenstemming bereikt over de overnames van Datelnet (NL), Rheinelektra Technik (D), Mountside (NL) en Novocalor (E). De resultaten van de acquisities worden in de loop van de tweede helft van het jaar in de consolidatie opgenomen en zullen direct positief bijdragen aan de winst per aandeel. De totale koopsom voor de aandelen van deze acquisities bedraagt circa 140 miljoen.

Vooruitzichten 2001

Op basis van de huidige situatie verwacht de Raad van Bestuur dat :
* ook in de tweede helft van 2001 Imtech een autonome winstgroei zal laten zien;

* alle geacquireerde bedrijven die met ingang van 1 juli jl. worden geconsolideerd direct zullen bijdragen aan de winst per aandeel;
* ondanks deze gunstige ontwikkelingen binnen Imtech, de winst per aandeel dit jaar lager zal uitkomen dan in het jaar 2000, ten gevolge van de desinvesteringen van onze handelsactiviteiten (met name eind vorig jaar Interpharm en per 1 juni 2001 Chemische Distributie).

De doelstelling blijft dat de winst per aandeel over de periode tot en met 2003 gemiddeld met 15% per jaar zal groeien, aannemende dat geen verdere verslechtering van de economische situatie plaatsvindt.

FINANCIËLE KALENDER

Publicatie jaarcijfers 2001 : 12 maart 2002

Algemene Vergadering van Aandeelhouders : 23 april 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie