Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vooruitblik programma Records Management Conventie

Datum nieuwsfeit: 21-08-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

9 augustus 2001

Records Management Conventie

op weg naar het congres op 16 november 2001

Invoering van Records Management gericht op het papieren èn het digitale deel van het organisatiegeheugen vereist een verandering in vele opzichten: gericht op het personeel, de processen, de informatievoorziening en de automatisering. Deze verandering is het hoofdthema voor het eerstvolgende grote RMC-congres, dat gehouden zal worden op 16 november 2001 in de Wittenburg te Wassenaar. In dit artikel geven we u onder meer een vooruitblik naar het congresprogramma.

RMC-nieuws
Sinds het vorige RMC-congres, gehouden op 29 maart, is de verdere ontwikkeling van de RMC in een verdere stroomversnelling terechtgekomen. Hier enkele nieuwsfeiten:

Studiedag informatiearchitectuur eGemeente

De VNG en de RMC hebben samen een studiedag voorbereid over de informatiearchitectuur van de 'eGemeente'. Deze studiedag is op 4 september in Den Haag gehouden. Op deze dag is het vraagstuk van de informatiekundige inrichting van het back- en mid-office nader in kaart gebracht vanuit de praktijkervaring. Er is ingegaan op actuele ontwikkelingen bij gemeenten. Het DigiPlu-project in 's-Hertogenbosch is gepresenteerd en bediscussieerd. Er is nagegaan hoeveel 'winst' er te behalen is. Er is gezocht naar consensus over (verdere) oplossingsrichtingen, o.m. aan de hand van een architectuurbeschrijving. Gesproken is over toepassing van algemene standaards, waar leveranciers zich aan kunnen conformeren.

Partnership

Er is een partnership aangegaan met de Taskforce Digitale Duurzaamheid. Dit betekent dat deze twee initiatieven hun beider activiteiten op elkaar zullen afstemmen en waar mogelijk zullen samenwerken. Als eerste concrete resultaat van dit partnership wijzen wij op het initiatief van de Taskforce om zeswekelijkse themabijeenkomsten te organiseren. Aan deze open bijeenkomsten zullen zowel de Taskforce Digitale Duurzaamheid als de RMC-themagroepen bijdragen leveren.

Workshops themagroepen

Door verschillende themagroepen zijn workshops gehouden om de inhoudelijke aspecten van het thema verder uit te diepen.

Nieuwe sponsors

Sinds 29 maart jl. zijn de volgende organisaties toegetreden als sponsor van de RMC:
 • Cap Gemini Ernst & Young
 • Info Opleiders
 • Het ministerie van LNV

MoReq

Vanuit de RMC is contact gelegd met de architecten van de Model Requirements for Records Management (MoReq). MoReq (zie de link op www.RMConventie.nl ) is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie en kan een belangrijke rol gaan spelen op het gebied van de functionele eisen voor Records Management Applicaties. Marc Fresko (Cornwell UK) zal via een videolink zijn bijdrage leveren aan het RMC-congres op 16 november.


Themagroepen

Er is voor u een tour d'horizon gemaakt langs de themagroepen van de RMC. Hier het laatste nieuws.

Themagroep E-Government en Records Management

E-Government is een ruim begrip. Publicaties, rapporten en nota's geven een diffuus beeld. Zeker is dat het mogelijk maken van digitale communicatie tussen overheid enerzijds en burger en bedrijfsleven anderzijds een belangrijk aandachtspunt vormt. Publiceren, het beantwoorden van vragen of zelfs de volledige afhandeling van transacties zijn belangrijke aspecten. Integratie met de backoffice is hierbij noodzakelijk. Records Management beoogt archivering bij de bron en een beschikbaarheid per direct. Dit vereist integratie van werkproces en archiefproces.

Themagroep standaards en referentiemodellen

De themagroep voert een vergelijkend onderzoek uit naar verschillende aan elkaar complementair lijkende dan wel elkaar ogenschijnlijk overlappende standaards. Verder wil de werkgroep een raamwerk maken waarin wordt aangegeven welke categorieën standaards er zijn en welke standaards daaronder vallen.

Themagroepen Integraal Document Management en de rol van de (lijn)medewerker Deze themagroepen hebben recent een inhoudelijke workshop gehouden waarmee werd beoogd het inzicht in deze thema's te vergroten en de discussie daarover op gang te brengen.

Themagroep casussen uit de praktijk

De CAS (Centrale Archief Selectiedienst) bereidt zich voor op dienstverlening in de nieuwe (digitale) context. Hiertoe heeft zij een nieuwe strategische visie ontwikkeld. Belangrijke pijlers voor deze strategische visie worden gevormd door recent onderzoek betreffende de ontwikkeling van digitale archivering bij ministeries en onderzoek naar de rol van de CAS bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het ministerie van BZK.

Themagroep electronisch berichtenverkeer en Records Management

De themagroep beoogt het introduceren van een methode en techniek voor het realiseren van innovatie- en verandermanagement in business processen waarbij de verandering primair wordt ingegeven door de mogelijkheden van digitaal berichtenverkeer. De themagroep zal een publicatie hierover verzorgen.

Themagroep preservering

Ter voorbereiding op de werkbijeenkomst gepland in september is de werkgroep in een drukke digitale discussie gewikkeld over de volgende onderwerpen: Een vergelijking van de verschillende toonaangevende projecten in Nederland op het gebied van het Digitaal Depot;
vragen en onderwerpen voor het gesprek dat zal plaatsvinden tussen een RMC-delegatie en Microsoft met betrekking tot inzichten en ontwikkelingen op het gebied van preservering.

Themagroep Duurzame informatieopslag

Duurzame opslag van documentaire en transactionele digitale informatie voor de korte termijn -100 jaar en minder- is voor afnemer en leverancier een uitdaging. Voor de afnemer ligt de uitdaging in het inschatten van de risico 's vanuit een juridisch, organisatorisch en technologisch kader en de gevolgen daarvan. Voor de leveranciers zit de uitdaging in het samenstellen van een product dat de klant die digitale duurzaamheid kan bieden.

Themagroep de elektronische handtekening

Deze themagroep in oprichting heeft de intentie om de problematiek van de elektronische handtekening in relatie tot Records Management in kaart te brengen. Hiertoe zal worden samengewerkt met het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP-NL).

Themagroep Opleidingen

Deze themagroep heeft initiatieven ondernomen om functieprofielen vast te stellen. Vervolgens zal men leer- en opleidingsdoelen van relevante opleidingen bepalen en de daarbij behorende competentie-profielen. Rapportage op het RMC-congres op 16 november.

RMC-congres op 16 november 2001

Het eerstvolgende grote RMC-congres heeft als hoofdthema De Verandering. Volgens het voorlopige programma van dit congres mag u de volgende bijdragen verwachten:

Taskforce Digitale Duurzaamheid
Hans Brinkman, ICTU, licht het programma van de Taskforce Digitale Duurzaamheid toe en presenteert tussentijdse resultaten

E-Government en Records Management.

De noodzakelijke integratie van digitale communicatie tussen overheid enerzijds en burger en bedrijfsleven anderzijds met de backoffice van overheidsinstellingen, mede aan de hand van een praktijkcasus.

Standaards en referentiemodellen

Vergelijkend onderzoek naar verschillende standaards op het terrein van Records Management; categorisering.

Integraal Document Management en de rol van de (lijn)medewerker Resultaten van inhoudelijke workshops m.b.t. deze thema's.

Casussen uit de praktijk

Rapportage n.a.v. de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de CAS, door dr. G.J. van den Broek, directeur CAS; de veranderkundige aspecten van de VROM/EVOA-casus, door drs. ir. M.A. van Hesteren, Plv. Directeur Bedrijfsvoering van VROM/DGM.

Electronisch berichtenverkeer en Records Management

Demonstratie van een casus waarin methodiek en techniek zijn toegepast om over veranderingen te communiceren, de veranderingen te visualiseren en te becommentariëren.

Preservering

Een vergelijking van de verschillende toonaangevende projecten in Nederland op het gebied van het Digitaal Depot.

Duurzame informatieopslag

De Verandering in opslag: Cap Gemini Ernst & Young, Compaq en Microsoft zetten een aantal opties op een rij uit een concreet en duurzaam productaanbod.

Opleidingen

De Verandering op het gebied van HRM: rapportage over functieprofielen, leer- en opleidingsdoelen van relevante opleidingen en de daarbij behorende competentie-profielen.

RIO en BSD gaan digitaal (zie hierna)

Getoond zal worden hoe digitalisering van RIO en BSD een belangrijke rol kan spelen in de Verandering.

MoReq

Marc Fresko (Cornwell, UK) is architect van de Model Requirements voor Records Management, ontwikkeld in opdracht van de EU. Hij zal in een videoconferentie met ons hierover in gesprek gaan.

Wilt u deelnemen aan het RMC-evenement op 16 november 2001 te Wassenaar? Stuur dan uw gegevens naar:

info@RMConventie.nl

De Records Management Conventie is bedoeld als platform dat RM-professionals bij elkaar brengt, workshops, discussieavonden en evenementen faciliteert en RM-informatiediensten levert naar de behoefte van de geabonneerde organisaties. De doorstart van de RMC wordt mogelijk gemaakt door inhoudelijke ondersteuning door de adviseurs van de RMC en door de RMC-sponsors, zijnde

 • Cap Gemini Ernst & Young
 • Compaq Computer
 • Getronics
 • Info Opleiders
 • KB en Partners
 • Microsoft Nederland
 • Het ministerie van LNV
 • Pink Roccade
 • TAB Europa

Meer informatie vindt u op de RMC-website:
www.RMConventie.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...