Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 22-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

L.H. Verhoevens Zagerij en Houthandel B.V., voor een inrichting voor het zagen en ofkorten van rondhout, het verwerken, drogen, dompelen alsmede de handel in gezaagd hout en ondergrondse opslag van dieselolie op het adres Molenweg 81 te Harskamp WM/1999-138 Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigern en wel voor de werkzaamheden, meer dan twintig keer per jaar plaatsvinden in de periode van 19.00 uur tot 20.00 uur en voor werkzaamheden, plaatsvinden in de periode van 20.00 uur tot 7.00 uur;

J.Th. van Seventer, voor een inrichting voor opslag van meubelen/vloerbedekking en stalling op het adres Bospoort 17a te Ede WM/2001-078

Besluit

Op 14 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan CVN Crematoria Nederland B.V., voor een crematorium op het adres Slingerboslaan te Ede WM/2000-088

Melding
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:

Blankespoor B.V., De Stroet ongen. te Lunteren. Het betreft een melding op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. A-2001-067

Breukelderhof, Boerhaavelaan 1-7 te Bennekom. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. A-2001-075

B. Pul, De Stroet ongen. te Lunteren. Het betreft een melding op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. A-2001-076

Anlag International B.V., De Stroet ongen. te Lunteren. Het betreft een melding op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven. A-2001-077

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 20 september 2001 gemotiveerde schriftelijke beden­ kingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 13 september 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 05 22.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten.
Tot 4 oktober 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 4 oktober 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 20 september 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 4 oktober 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 14 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan J. Rap, Apeldoornseweg 99 te Otterlo melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op een wijziging van de stalsystemen.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 22 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie