Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst vergadering 07-08 GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 22-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg


Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 07-08-2001

Onderwerp

Besluit


1.


Brief d.d. 25 juni 2001 van B & W van Mook en Middelaar met vragen over vergoeding van kosten die gemaakt worden om (dreigend) hoogwater van de Maas te bestrijden

Informatie: N. Herzig, afdeling Kabinet

tel. (043) 389 70 22

e-mail:
(nmj.herzig@prvlimburg.nl)

Het college heeft besloten om B&W van Mook en Middelaar schiftelijk te informeren over de wettelijke mogelijkheden om kosten vergoed te krijgen, die gemaakt worden om hoogwater te bestrijden. Het gaat dan om kosten van noodmaatregelen, evacuatie van mens en dier en geleden schade. Voorts wordt in de antwoord-brief weersproken dat de gemeente met deze kosten geconfronteerd wordt uitsluitend, omdat de Maaswerken vertraagd worden uitgevoerd. Tenslotte wordt de gemeente gewezen op enkele feitelijke onjuistheden over het huidige beschermingsniveau in de kern Mook.


2.


Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer F. Zinken (PNL-fractie

Informatie: J. Kievits, afdeling Kabinet

tel. (043) 389 70 16

e-mail:
(jmg.kievits@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer F. Zinken inzake de huisvesting van burgemeester Majoor te Weert vastgesteld.


3.

Gedoogverzoek om eerder te mogen starten met onttrekken grondwater voor rioolrenovatiewerk in de Severenstraat

Informatie: J. van der Veer, afdeling Vergunningen

tel. (043) 389 76 67

e-mail:
jl.veer@prvlimburg

Gedeputeerde Staten hebben besloten het gedoogverzoek van de gemeente Maastricht om, vooruitlopend op een beschikking Grondwaterwet grondwater te mogen onttrekken ten behoeve van het 'in den droge' vervangen van een rioolaanvoerleiding in de Severenstraat, af te wijzen.


4.

Herziening waterschapsbestel: rapport watersysteem

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Waterbeleid

tel. (043) 389 76 32

e-mail:
(hj.ter.heegde@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het rapport "Water in regionaal verband" vastgesteld. Dit rapport beschrijft het watersysteem in Limburg en de ontwikkelingen rond watersysteem en het beheer daarvan. Het rapport maakt onderdeel uit van het overleg met de waterschappen over de herziening van het waterschapsbestel in Limburg.


5.

Concessieverlening openbaar vervoer Limburg hoofdlijnen en uitgangspunten

Informatie: mevrouw H. Koolen, afdeling Mobiliteit,

tel. (043) 389 75 84

e-mail:
(hmjl.koolen@prvlimburg.nl)

De Wet personenvervoer 2000 schrijft voor dat Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg per 1 januari 2002 de concessies voor het openbaar vervoer verleent.
Ter voorbereiding van de concessieverlening is een notitie opgesteld. De hoofdlijnen en uitgangspunten van de concessieverlening zullen worden uitgewerkt in concessiedocumenten.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met betreffende notitie en deze ter sondering aangeboden aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat.


6.

Wegenruil met de gemeente Helden

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
(fvjm.schepers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten
Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Helden van het op grondgebied van deze gemeente gelegen deel van de provinciale weg N561 Panningen-Meijel en tot overname van het in de kom van de gemeente Helden gelegen deel van de provinciale weg N562 Maasbree-Helden-Roggel.


7.

Wegenruil met de gemeente Valkenburg aan de Geul

Informatie: ing. F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
(fvjm.schepers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Valkenburg aan de Geul van de op grondgebied van deze gemeente gelegen delen van de provinciale wegen N587 Meerssen-Valkenburg, N587a Eysendaalweg en de N590 Maastricht-Valkenburg en tot overname van de eigendom van het gedeelte van de N298 Valkenburg-Hoensbroek gelegen tussen de Hekerweg en het begin van de provinciale weg.


8.

Regionaal Opleidingsproject Limburg (ROP)

Informatie: R.Bosma, afdeling Economie,Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel: (043) 389 74 94

e-mail:
(rhg.bosma@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Monumentenhuis Limburg een subsidie te verlenen van
75.000,00 ( 34.033,52) voor de uitvoering van het Regionaal Opleidingsproject Limburg.


9.

Provinciaal Studiefonds, overgangsregeling voor het studiejaar 2001-2002

Informatie: R. Widdershoven, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 71 31

e-mail:
(rmjm.widdershoven@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten heben besloten de berekeningswijze en normering vast te stellen voor de overgangsregeling voor het Provinciaal Studiefonds in het studiejaar 2001-2002. Tevens zijn de onderwijsinstellingen aangewezen die onder de werking vallen van deze regeling.


10.

Subsidieverzoek gemeente Kerkrade voor uitvoering Marketingplan Parkstad Limburg Festival 2001

Informatie: M. Meijers, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 27

e-mail:
(mbjm.meijers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten verlenen -evenals in 2000- ook voor het jaar 2001 een projectsubsidie van maximaal
35.000,00 ( 15.882,32) aan de gemeente Kerkrade voor de uitvoering van het meerjarig Marketingplan Parkstad Limburg Festival. Het plan omvat boven-reguliere marketingactiviteiten van de verschillende festivals in Parkstad en is met name gericht op het bevorderen van cultuurtoerisme in de regio Parkstad.


11.

Advisering selectiecommissie inzake ingediende LEADER+ ontwikkelingsplannen

Informatie: W. Peeters, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 73 06

e-mail:
(wcm.peeters@prvlimburg.nl)

In het kader van het Communautair Initiatief LEADER+ hebben een drietal plaatselijke partnerschappen in Noord- en Midden-Limburg ontwikkelingsplannen ingediend om aanspraak te kunnen maken op LEADER+ middelen in de periode 2000-2006. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze ontwikkelingsplannen en met een evenredige verdeling van de middelen over de drie partnerschappen. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe de selectiecommissie positief geadviseerd.


12.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Bus (SP)

Informatie: G. Kluter, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid,

tel. (043) 389 74 13

e-mail:
(gl.kluter@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de
antwoorden op de vragen van de heer Bus over het mechanisatiebedrijf Frissen vastgesteld.
.


13.

Onderzoek Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van ongewoon voorval DSM-ACN d.d. 4 juli 2001

Informatie: J. Knubben, afdeling Handhaving,

tel. (043) 389 78 90

e-mail:
(jlc.knubben@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het OM te berichten dat DSM-ACN is opgelegd om de leiding 1906 af te persen en tank 282 niet verder te vullen dan 10 cm onder de roestvrijstalen binnenmantel. De IMH-Zuid wordt een afschrift toegestuurd van de brief die aan het OM is verzonden.


14.

Plan van aanpak bestrijding wachtlijsten in de jeugdhulpverlening Limburg

Informatie: J.op den Camp, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 21

e-mail:
(jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten willen de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening in de provincie Limburg in een periode van anderhalf jaar tot nul reduceren. Zij willen dit doen met incidentele en structurele maatregelen. Zij hebben daarvoor een plan van aanpak opgesteld dat ter goedkeuring aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak wordt Provinciale Staten gevraagd 353.858,00 ( 160.573,76) beschikbaar te stellen.


15.

Keuze voor programmalijn 'jeugdhulpverlening'

Informatie: J.op den Camp, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 21

e-mail:
(jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor de aanpak van COACT Consult te Woerden ter ondersteuning van de programmalijn jeugdhulpverlening van het provinciale programma 'Aanval op de wachtlijsten'.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 21-8-2001 16:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...