Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Interview minister Herfkens om Wereldbankrapport

Datum nieuwsfeit: 22-08-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=419553Interview Harmke Pijpers met minister Eveline Herfkens naar aanleiding van het Wereldbankrapport Globalisation, Growth and Poverty.

AVRO, Radio 1 op 22-8-2001.

Vraag: U liet vanochtend in Trouw weten dat u weinig waardering kunt opbrengen voor de acties van de anti-globalisten tegen de Wereldbank (WB) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Waarom, wat deugt er niet aan het protest?

Antwoord: Omdat het dus voor een deel ontaardt in geweld en dat het ertoe geleid heeft dat de WB en IMF hebben besloten nu de vergadering maar in te korten. Kijk, ik ben het eens met een deel van de kritiek dat globalisering onvoldoende leidt tot verbetering van de positie van de armen. Maar om te zorgen dat de globalisering beter wordt gestuurd - te stuiten valt het niet
- is het juist van belang dat internationale overheden/regeringen met elkaar afspraken maken om beter te sturen. Om die afspraken maken moet je wel de gelegenheid hebben elkaar tegen te komen. En nu is dus die agenda helemaal ingekort. Daar ben ik wel een beetje kwaad over, want met veel moeite en ook op aandrang van de Nederlandse derde wereldbeweging hebben we Basisonderwijs voor Iedereen op de agenda gekregen. En als je het over globalisering hebt en je afvraagt wat we moeten doen om te zorgen dat er meer mensen van profiteren blijkt de snelste weg het verzorgen van basisonderwijs te zijn. Daar zouden we nu afspraken over maken. De agenda wordt ingekort, onvoldoende tijd om er met zijn allen goed uit te komen. Dat vind ik dus helemaal niet goed voor de armsten.

Vraag: Nou gaat de Wereldbank de dialoog aan. Het valt toch niet uit te sluiten dat de globalisten daar toch wat invloed hebben gehad en dat ze vrij ongenuanceerd zijn.

Antwoord: Ik moet zeggen dat de niet-gouvernementele beweging enorme invloed heeft. Ik heb daar binnen bij de Wereldbank rondgekeken een aantal jaren geleden en dan merk je dat de Derde Wereldbeweging inderdaad meer invloed heeft dan de Wereldbank ooit openlijk zou durven erkennen. Dus dat is waar. Maar de huidige coalitie van mensen die protest aantekenen stelt niet volledig het belang van de armen in de Derde Wereld voorop. Het is een merkwaardig bondgenootschap van protectionisten, de Amerikaanse vakbeweging die wil proberen producten uit de Derde Wereld tegen te houden (dat is heel slecht voor arme mensen, arme producenten, arme boeren), er zitten allerlei diepgroene romantici bij, anarchisten, enge nationalisten die geen enkel antwoord hebben. Een merkwaardige coalitie die overal tegen is, maar op geen enkele manier komt met waar ze dan wel voor is.

Vraag: U zei ook eng. Bedoelt u daar de protectionisten mee? Ik kan me toch niet voorstellen dat die daar ook bij staan de demonstreren?

Antwoord: Jawel. De Amerikaanse vakbeweging die een lange traditie heeft van het proberen om producten te weren van de Amerikaanse markt, bijvoorbeeld textiel uit Bangladesh, heeft zich bijvoorbeeld aangesloten bij deze protesten. Dus het is een merkwaardige coalitie waar voor een deel terecht sociale onderwerpen geagendeerd zijn, waar ik het in hoge mate mee eens ben en waarvoor ik een hoge mate van sympathie heb. En waar in het verleden ook de Derde Wereldbeweging met succes dingen in de Wereldbank verandert heeft, is er nu deze groep die protesteert en ook geweld gebruikt waardoor vergaderingen niet kunnen plaatsvinden en internationale afspraken niet gemaakt kunnen worden. Ja, daar ben ik dus helemaal niet voor.

Vraag: Maar je moet ze misschien niet allemaal over een kam scheren.

Antwoord: Het probleem is dat ze dat dus zelf doen. Het is gewoon een coalitie waar hele merkwaardige tegenstellingen bij elkaar komen. En daarom ben ik blij met het Wereldbank rapport omdat het die coalitie dwingt om te zeggen: wat vinden wij zelf? Dat ze tegen zijn is duidelijk, maar waar zijn ze eigenlijk voor?

Vraag: De WB zoekt met het rapport het debat met de anti-globalisten. Daar bent u zelf ook voor. Maar globalisering blijkt intussen voor 2 miljard mensen niet te werken. Daar hebben ze toch alvast een punt.

Antwoord: Nou, dat is erg ongenuanceerd om het zo te zeggen. Het is duidelijk dat die landen die integreren in de wereldeconomie erop vooruit gaan. Het probleem is niet zozeer globalisering. Het probleem is marginalisering. Het probleem is een aantal landen, met name in Sub Sahara Afrika, die de boot dreigen te missen, die ontkoppeld worden van de sneltrein van de globalisering. Het gaat erom: kan globalisering zodanig worden gestuurd dat allen daarvan profiteren, ook de allerarmste landen? En ook om ervoor te zorgen dat de landen die de aansluiting wel vinden en zich kunnen integreren in de wereldeconomie, dat zij de kans krijgen om op onze koopkrachtige markt producten te verkopen. Een van de dingen die in het Wereldbankrapport staan is dat wij onze markten openen voor producten uit de Derde Wereld, dat wij helpen te investeren in die landen, door ook te investeren in gezondheidszorg en onderwijs, de landen helpen gebruik te maken van de reeds aanwezige markttoegang, maar waar ze niet in staat zijn om te voldoen aan allerlei technische eisen die wij stellen aan producten.

Vraag: Veel landen vinden geen aansluiting bij de wereldmarkt omdat ze niet goed worden bestuurd, door en door corrupt zijn. Dat zijn weer criteria die u gebruikt om wel of niet ontwikkelingshulp te bieden.

Antwoord: Er zitten twee kanten aan het verhaal. Er zijn interne oorzaken: gebrek aan behoorlijk nationaal beleid. En externe oorzaken: rijke landen die onvoldoende hulp geven en onvoldoende hun markten openen. Wat ik goed vindt aan dit rapport is daar waar we in het verleden WB en IMF bekritiseerd hebben omdat ze altijd met hun vinger wijzen naar wat er in die arme landen niet goed is en je kijkt nooit eens kritisch naar het internationale economische systeem; dit rapport legt nu ook de vinger op wat rijke landen verkeerd doen. Dat vind ik heel goed. Dat daarnaast ook beter beleid in ontwikkelingslanden nodig is ben ik het volstrekt mee eens. Voor een deel als een land profiteert van globalisering is het soms zo dat ze er gemiddeld wel op vooruitgaan, maar dat er groepen mensen niet profiteren. Daarvoor is beter nationaal sociaal beleid en nationaal herverdelingsbeleid nodig. Dat moet ook worden gehonoreerd met hulp daar waar het plaatsvindt.

Vraag: Moet u n.a.v. dit rapport uw eigen beleid niet bijstellen en deze landen helpen behoorlijk bestuur te ontwikkelen?

Antwoord: Maar dat doe ik dus ook. Met opzet hebben we ons - toen we het aantal landen terugbrachten - met name gericht op de armste landen, met name op de landen in Sub Sahara Afrika omdat die inderdaad een afschuwelijke achterstand hebben, het armst zijn, soms in klimatologisch moeilijke gebieden richten, juist om die reden .

Vraag: De landen die wij hebben uitgesloten, die redden het wel?

Antwoord: Voor een deel hebben wij met name landen gekozen die het niet redden en dus dringend hulp nodig hebben. Er zijn twee criteria geweest: de behoefte aan hulp en bij het steunen van regeringen kijken of ze zelf een goed beleid voeren.

Vraag: Het rapport roept ook op om vooral niet te kritisch te kijken naar arbeids- en milieuomstandigheden in de Derde Wereld. Sancties zijn geen geen goede manier om daarin verandering te brengen. Moet je dan misstanden op de koop toenemen, bijvoorbeeld kinderarbeid?

Antwoord: Nee, absoluut niet. Natuurlijk doen wij vanuit OS ook heel veel om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Daar moet je inderdaad hulp op richten om ervoor te zorgen dat dat minder voorkomt. Wat je niet moet doen is zeggen: daar waar kinderarbeid is mogen de producten niet meer op onze markt komen. Dan veroorzaak je verdere verarming. Je zag op een gegeven moment bijvoorbeeld, toen er protesten waren tegen producten van fabrieken waarbij kinderen waren ingeschakeld, dat vervolgens ten die producten werden geboycot de kinderen de prostitutie werden ingedreven. Dat is niet het antwoord. Welvaart is het beste middel om kinderarbeid uit te bannen. En gerichte hulp erop zetten, met Unicef, met de Internationale Arbeidsorganisatie, met de Nederlandse vakbeweging. Dat doen we heel veel.

Vraag: Een ander punt: migratie. Een logisch voortvloeisel uit globalisering. Moet dit ook gevolgen hebben voor ons nogal restrictieve migratiebeleid in Nederland?

Antwoord: In de WTO is het debat tot dusver vooral gegaan over vrijhandel van goederen. En ontwikkelingslanden vragen al heel lang of er ook eens kan worden gepraat over de liberalisering van de dienstensector. Dat betekent tijdelijke migratie, voor een aantal jaren mensen ook op onze markt laten werken. We hebben het niet over mensen die voor altijd komen; dan krijg je die geweldig complexe discussie over gezinshereniging enz. Maar het zou mooi zijn als het liberaliseren van de dienstensector bespreekbaar zou worden en dat mensen tijdelijk een vergunning krijgen om op de markten van rijke landen te gaan werken. Dat garandeert ook dat ze inderdaad teruggaan en de investering gebruiken om hun eigen land verder te helpen en dat het geld dat ze verdienen veelal wordt geïnvesteerd in de landen van herkomst zelf. De discussie is er al. In de informaticasector hebben we tekorten in Europa. Kunnen we niet op tijdelijke basis wat mensen daarvoor aantrekken? Ik vind dat een interessante discussie die ook van belang is voor ontwikkelingslanden en waar ontwikkelingslanden al heel lang om vragen.

Vraag: Je kunt constateren dat die globalisering veel sneller gaat dan we er regels voor kunnen bedenken die het proces sturen. Wat moeten we daaraan doen?

Antwoord: Er moeten inderdaad regels worden bedacht en overeengekomen. Maar dat kan alleen gebeuren door internationale overheden. Je hebt zowel nationaal als internationaal een sterkere publieke sector nodig. Om die internationale afspraken te maken moeten die regeringen elkaar wel kunnen ontmoeten. Als je dan zoals in Goteborg, waar Wim Kok met enig succes heeft bepleit dat de EU zijn hulp moet verhogen en die 0,7 procent aan hulp moet halen, voorkomt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dan kunnen die afspraken niet worden gemaakt. Dat is mijn bron van verontwaardiging.

Ik ben het namelijk zo ontzettend eens met het punt van de protestbeweging dat globalisering uit de hand gaat lopen als we daar niet beter proberen te sturen. En juist de vergaderingen die zijn bedoeld om te zorgen dat regeringen afspraken maken en de armen ook profiteren van globalisering worden onmogelijk gemaakt. Dat zit mij hoog.

Vraag: De vraag is: hoe sla je die anti-globalisten hun wapens uit handen?

Antwoord: Ik wil echt een dialoog met diegenen die vanuit de motivatie: "we moeten wat doen aan die 2 miljard mensen onder de armoedegrens", het gesprek aan willen. Ik wil niets liever dan daarmee het gesprek aangaan. En zowel de Wereldbank als ikzelf proberen dat ook al jaren en dat lukt ook in zekere mate. Nogmaals, die coalitie is heel erg breed. Een deel van de Derde Wereldbeweging distantieert zich daar ook in toenemende mate van. In Ieder geval van het feit dat er geweld wordt gebruikt en dat belangrijke vergaderingen niet behoorlijk kunnen plaatsvinden.

Ik herinner me uit de jaren zestig dat de tegenbeweging destijds alternatieven neerlegde. En dat er debat mogelijk was over wat zij wilden en wat de regering, de bestuurders, toen wilden. Met deze beweging weet je niet waar ze nou eigenlijk voor zijn en dat maakt het debat zo ingewikkeld. Wat dat betreft ontmantelt het Wereldbankrapport een aantal mythes over globalisering; een reactie van de kant van de protestbeweging is nu op zijn plaats.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...