Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarsresultaat Corio

Datum nieuwsfeit: 23-08-2001
Bron: VIB
Zoek soortgelijke berichten
VIB P E R S B E R I C H T

Utrecht, 23 augustus 2001

Corio verhoogt winstverwachting

Het directe beleggingsresultaat per aandeel van Corio N.V., beleggingsmaatschappij in commercieel vastgoed, is in het eerste halfjaar van 2001 met 3% gestegen tot § 1,12 ten opzichte van § 1,09 in het eerste halfjaar van 2000. De directie heeft de verwachting voor het directe beleggingsresultaat per aandeel over geheel 2001 naar boven bijgesteld naar ongeveer § 2,24.

Eind vorig jaar is VIB gefuseerd met Winkel Beleggingen Nederland (WBN). Vanaf 26 april 2001 opereert de combinatie onder een nieuwe naam: Corio. De resultaten van WBN worden vanaf 1 oktober 2000 in de cijfers meegeconsolideerd.

Het directe beleggingsresultaat van Corio nam in het eerste halfjaar met § 29,1 miljoen toe tot § 72,5 miljoen. Deze stijging van 67% is voor een groot deel het gevolg van de fusie. Naast het effect van de fusie namen de opbrengsten uit beleggingen toe door huurverhogingen bij een bezettingsgraad van 97,5% (2000: 97,4%) en uitbreiding van de portefeuille. Het indirecte beleggingsresultaat bedroeg § 46,1 miljoen en bestaat voor § 51,8 miljoen (2000: § 47,1 miljoen) uit herwaardering van het vastgoed en voor § 5,7 miljoen negatief (2000: § 1,0 miljoen negatief) uit overige mutaties.

Portefeuille
De waarde van de vastgoedportefeuille nam in het eerste halfjaar toe met § 165 miljoen tot § 2.870 miljoen per 30 juni 2001. De investeringen bedroegen in totaal § 184 miljoen. In Nederland werden winkelcentra in Amsterdam, Dordrecht, Hoofddorp en Vlissingen aangekocht, waaronder het bekende woonthemacentrum Villa ArenA. In Frankrijk werden winkelcentra in Cherbourg en Dijon en een portefeuille bestaande uit voornamelijk winkelpanden gekocht. Daarnaast werd geÔnvesteerd in de bestaande portefeuille. In totaal werd voor § 80 miljoen verkocht. Dit betreft twee kantoorgebouwen, een winkelcentrum en enkele woningcomplexen in Nederland en een kantoorgebouw in de Verenigde Staten.

Vermogen
Het eigen vermogen steeg in het eerste halfjaar met § 168 miljoen tot § 1.814 miljoen. Houders van 54% van de aandelen hebben bij de dividenduitkering over 2000 voor stockdividend gekozen. Hierdoor zijn 2,9 miljoen aandelen uitgegeven. Er zijn 1,0 miljoen eigen aandelen ingekocht. Per saldo nam het eigen vermogen hierdoor toe met § 49,6 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel op 30 juni 2001 kwam uit op § 27,54 (ultimo 2000: § 25,74).

Strategie
Corio heeft zich ten doel gesteld verder te groeien in Europa met focus op retail, waarbij er naar gestreefd wordt dat binnen 3 jaar tenminste 50 % van de totale portefeuille buiten Nederland belegd is (nu 30%). Uitgangspunt hierbij is dat acquisities een positieve bijdrage moeten leveren aan het directe beleggingsresultaat per aandeel. Inmiddels is de verkoop van de Noord-Amerikaanse portefeuille geheel afgerond door de verkoop van het laatste object in Washington D.C. Met dit actief portefeuillebeheer heeft Corio verder vorm gegeven aan haar strategie.

Vooruitzichten
Op grond van de positieve ontwikkelingen in het eerste halfjaar heeft de directie de verwachting voor het directe beleggingsresultaat per aandeel over geheel 2001 naar boven bijgesteld naar ongeveer § 2,24 (2000: § 2,16). Dit houdt een stijging in van 4%. In eerdere berichtgevingen werd uitgegaan van een direct beleggingsresultaat van ongeveer § 2,20 per aandeel.

FinanciŽle agenda
Voor de financiŽle agenda verwijzen wij naar onze website www.corio-eu.com.

Profiel van Corio
Corio (de nieuwe naam van VIB en WBN) is een onafhankelijke beleggingsmaatschappij in Europees commercieel vastgoed met een primaire focus op retail. De aandelen zijn beursgenoteerd waardoor instituten en particulieren gemakkelijk toegang hebben tot de hoogwaardige portefeuille. Deze is vooralsnog geconcentreerd in Nederland, Frankrijk en Spanje en bestaat uit winkels en -in mindere mate- kantoren en bedrijfsruimten. De strategie van Corio is gericht op verdere expansie in Europa. Met haar beleggingen streeft Corio een zo hoog mogelijk rendement bij een beperkt risico na. De nadruk op retail en de geografische spreiding in Europa verlagen de conjunctuurgevoeligheid. Daarbij wordt een dynamisch portefeuillebeleid gevoerd. Corio is betrokken bij verschillende fases van het beleggingsproces. Dit gebeurt vanuit een professionele en toegewijde organisatie. Activiteiten als (center)management, verhuur, marketing, renovatie, acquisitie en verkoop van vastgoed vragen naast juridische, financiŽle en fiscale expertise ook lokale marktkennis. Deze deskundigheid is ondergebracht in de lokale organisaties in Nederland (Utrecht), Frankrijk (Parijs) en Spanje (Madrid).

Corio is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en een closed-end karakter. De aandelen Corio zijn hierdoor een meer liquide belegging dan directe beleggingen in vastgoed. De marktkapitalisatie bedraagt heden § 1,7 miljard en de omvang van de vastgoedportefeuille bedraagt § 2,9 miljard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Thom. W. Wernink, voorzitter directie
telefoonnummer 030-2829371
(info@nl.corio)-eu.com
www.corio-eu.com

(Bijlage Kerncijfers kunnen niet getoond worden)

De bij het opmaken van de cijfers over het eerste halfjaar gehanteerde waarderingsgrondslagen en de methode van resultaatbepaling zijn gelijk aan die van de jaarrekening 2000. Op de cijfers over het eerste halfjaar is geen accountantscontrole toegepast.

Per 30 juni 2001 zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van § 425 miljoen (31 december 2000: § 530 miljoen).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie