Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag openbare vergadering raadscommissie ROF te Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 23-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN FINANCIËN GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 23 AUGUSTUS 2001, AANVANG 20.00 UUR.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

De heer S.P.M. de Vreeze
de heer D. Rood
de heer K. van Veen (PvdA)
de heer Th. de Geus (RPF / SGP)
de heer J. Hart (EB)

De heer W. Haentjens (VVD)

De heer W.M. Rieuwerts (VL / GL)
mevrouw H. Lok - Hörnemann (VL/GL)
de heer H.Boland (D'66)
de heer D. Wiersma (CDA)

Voorts aanwezig:

P. Wisman, productmanager Middelen

E. Baan, medewerker afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. R.K.A.Boon (VVD) deze zal helaas niet meer in de commissie zitting nemen.

Algemene Inspraakronde.

Dhr. J. Buis, Snouckstraat 10
had uit gesprekken met wethouder Bode opgemaakt dat het dichttimmeren van leegkomende huurwoningen aan de Fruittuinen op de agenda zou staan. Hij had hierover graag willen inspreken. Na een kleine discussie binnen de commissie zegt de voorzitter toe dat de gemeenteraad in de komende raadsvergadering mondeling over de stand van zaken zal worden geïnformeerd door wethouder Bode.

AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Wegens droeve familieomstandigheden vervangt hij wethouder Bode als voorzitter.


2


Vaststelling van het verslag van de vergadering van 21 juni 2001.

De voorzitter beaamt de toezeggingen dat in de leesmap de actuele lijst van woningzoekenden ter inzage zou worden gelegd en dat in een afzonderlijke map alle van belang zijnde stukken van het VOC-project ter inzage zouden blijven. Hij zegt toe dat dit alsnog gebeurt. Tevens zullen de financiële aspecten van de toepassing van mechanische luchtbehandeling in de RSG samengevat worden en aan de commissieleden worden gezonden.

Met inachtname van de volgende wijzigingen wordt het verslag vastgesteld

3b.De laatste alinea wordt geschrapt en daarvoor in de plaats komt de zinsnede "De voorzitter beaamt dat het niet verstandig is, gezien ieders verantwoordelijkheid, om een gezamenlijke reactie bedrijfsleven-gemeenten te zenden, en dat dit impliciet betekent dat de juiste procedure niet is gevoerd.""

11. In de weergave van de woorden van dhr. Van Keulen wordt geschrapt "ook een monument".

3

Ingekomen stukken en mededelingen:

a. Vaarfolder West-Friesland Oost en Meerjarenprogramma 2001-2003 `Natuurlijk samen naar een recre-actief West-Friesland. Dhr. De Geus spreekt grote waardering uit.

b. Gemeenschappelijke regeling meldkamer Noord-Holland Noord CPA/Brandweer, de rekeningen 1999 en 2000, de begrotingen 2001 en 2002.
De voorzitter schetst heel kort dat achteraf de fusie te gemakkelijk is ingeschat en dat het bestuur dichter op de organisatie zal moeten gaan zitten. Een adviseur is ingeschakeld.


c. Notitie speelvoorzieningen in de buitenstad, van belang voor inzicht in inbreimogelijkheden en wijkbeheer.
Deze notitie wordt nogmaals ter inzage gelegd voor de volgende vergadering.


4

Vaststelling bestemmingsplan Vette Knol.

Dhr. Hart meldt dat het zijn fractie bevreemdt dat er gekozen is voor een bestemmingsplan waarin slechts een beperkt gebied is meegenomen en bijvoorbeeld niet de Fruittuinen.
De secretaris verduidelijkt dat ten behoeve van de bouwvergunningsprocedure reeds een zodanige ruimtelijke onderbouwing was opgemaakt en met verscheiden instanties is doorgenomen dat het in de rede lag om de procedure af te ronden middels een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan omvat naast het bouwplan ook de huidige bebouwing in het gebied tussen Vette Knol - Klopperstraat -Kuipersdijk-Waaigat.

Dhr. Hart en dhr. Haentjens houden fractieberaad voor de overige commissieleden adviseren positief. .


5

Vaststelling krediet bijzonder onderhoud.
Dhr. Rieuwerts adviseert om bij het bijzonder onderhoud ook de risico-inventarisatie volgens de arbo-normen mee te nemen om dubbel werk te voorkomen. De lijst van werkzaamheden en de eerste alinea van het raadsvoorstel overziende is het de commissie niet duidelijke welke systematiek wordt gehanteerd bij de bepaling of iets normaal of bijzonder onderhoud is. Dit acht de commissie voor de financiering van de werkzaamheden van wezenlijk belang.
De voorzitter zegt toe dat de commissie hierover inzicht zal verkrijgen maar adviseert om met het voorgestelde krediet in te stemmen om de werkzaamheden door te kunnen laten gaan. De heren Hart en Haentjens houden fractieberaad voor. De overige commissieleden adviseren positief in afwachting van de nadere informatie en onder de restrictie zoals verwoord door dhr. Boland dat in aanvullende voorstellen de totale jaarlast niet mag worden overschreden.


6

Financiering Time Out klas

De commissie adviseert positief.


7

Arbo maatregelen die in de huisvesting noodzakelijk zijn.

De commissie is blij dat binnen het budget de maatregelen mogelijk zijn en adviseert positief.


8

Aanpassing en vaststelling gewijzigde legesverordening 2001. De commissie adviseert positief.


9

Aanpassing en vaststelling verordening onroerende zaak belastingen 2001
Op aangeven van dhr. Boland constateert de commissie dat het voortaan zinvol is om vooraf als raad te bepalen of hetzelfde bedrijf de taxaties voor de aanslagen en de beoordeling van de bezwaren dient uit te voeren. De commissie adviseert positief over het voorstel.


10

Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw Beleid.
De commissie stemt hiermee in.


11

Rondvraag.
De heren Boland en Rieuwerts spreken hun zorg uit over de regionale aanpak om vanuit Hoorn huisartsen weekenddienst te laten draaien. De afstand tot Enkhuizen is daarvoor veel te groot. Zij verzoeken het college dit aan de orde te stellen. Daarnaast verzoekt dhr. Boland om bij de GGD in Amsterdam na te gaan welke hygiënische eisen die aan tattoeagewinkels stellen. Misschien is dit ook voor Enkhuizen wenselijk en toepasbaar.
De voorzitter zegt toe dat het overzicht van de financiële consequenties voor het later in gebruik nemen van de Gependam ter kennisname aan de commissie wordt gebracht middels de leesmap. Dhr. Haentjens heeft vernomen dat de exploitatie van de Witte Duif tegen valt. Hij verzoekt om bij de beoordeling van de toekomst van de RSG ook deze gegevens mee te nemen. Dhr. Baan merkt op dat de beleidsnotitie Witte Duif wordt voorbereid waarin aandacht wordt besteed aan een praktische regelgeving voor de exploitatie. De notitie is over enkele maanden gereed.
De heer Wisman meldt dat de Najaarsnotitie tegelijk met de begroting in de raad van november zal worden behandeld.

13

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur.

D. Rood, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...