Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarbericht Beter Bed Holding

Datum nieuwsfeit: 24-08-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

UDEN, 24 AUGUSTUS 2001

BETER BED: HERSTRUCTURERING OP SCHEMA
AUTONOME OMZETGROEI EERSTE HALFJAAR 13%

Beter Bed heeft in de eerste helft van 2001 een omzet gerealiseerd van EUR 116 miljoen (eerste helft 2000: EUR 112 miljoen). De autonome omzet groeide in totaal met circa 13% ten opzichte van de eerste helft van 2000 wanneer wordt gecorrigeerd voor de verkoop van Beter Baby en de franchising van Dormaël. Deze omzetgroei komt met name door de herstructurering van Beter Bed Nederland en de expansie van Matratzen Concord. Volgens verwachting waren bedrijfsresultaat met EUR 10,2 miljoen en nettowinst met EUR 5,5 miljoen nog wel lager dan in de eerste helft van 2000, maar was er al een duidelijk herstel zichtbaar ten opzichte van de tweede helft van 2000. De winst per aandeel bedroeg over het eerste halfjaar EUR 0,71 (eerste halfjaar 2000: EUR 0,90). Voor de tweede helft van 2001 verwacht Beter Bed een hoger bedrijfsresultaat en een hogere nettowinst dan in de tweede helft van 2000.

Frans Geelen, directievoorzitter Beter Bed Holding: "Ondanks de minder gunstige marktomstandigheden zijn we op schema met het herstel bij Beter Bed Nederland. We zijn tevreden over het tempo waarin de verbeteringen bij Beter Bed Nederland effect sorteren op de resultaten. Daarnaast zijn wij positief over de resultaatontwikkeling bij Beter Bed Holding als geheel en verloopt de uitvoering van onze strategie volgens plan."

Financieel
De brutomarge bleef met 54,1% vrijwel onveranderd ten opzichte van de eerste helft van 2000 (54,2%). De operationele kosten als percentage van de omzet stegen van 43,0% in de eerste helft van 2000 naar 48,9% in de tweede helft van 2000 om daarna weer te dalen naar 45,3% in de eerste helft van 2001. De EBIT marge kwam in de eerste helft van 2001 uit op 8,8% tegen 11,2% in de eerste helft van 2000 en 7,5% in de tweede helft van 2000. De nettowinst bedroeg in de eerste helft van 2001 EUR 5,5 miljoen, tegen EUR 7,0 miljoen in de eerste helft van 2000 en EUR -0,4 miljoen in de tweede helft van 2000. Van de herstructureringsvoorziening van EUR 7,7 miljoen die in oktober 2000 werd gevormd, resteerde ultimo 2000 nog EUR 3,8 miljoen. Hiervan is in de eerste helft van 2001 EUR 2,9 miljoen aangewend, zodat ultimo juni 2001 nog EUR 0,9 miljoen resteert.

Operationeel
Alle winkelformules realiseerden in de eerste helft van 2001 een groei van het marktaandeel. De omzet in de vergelijkbare winkels was in totaal nagenoeg onveranderd. Ook de vergelijkbare winkels realiseerden daarmee een groei van het marktaandeel, gezien de daling van de consumentenvraag naar slaapkamerproducten in zowel de Nederlandse als de Duitse markt. In het eerste halfjaar van 2001 werden in totaal 44 winkels geopend. Na aftrek van de gesloten winkels groeide het aantal winkels met 32 tot 527 (ultimo 2000: 495). Conform de strategie vond de filiaalexpansie plaats buiten Nederland. In Nederland liep het totaal aantal winkels licht terug van 113 eind 2000 naar 112 eind juni 2001.

Beter Bed
In de eerste helft van 2001 opende Beter Bed Nederland één winkel en sloot er zes. Het aantal winkels van Beter Bed in Nederland daalde met 5 tot 78 (ultimo 2000: 83). Beter Bed in Duitsland opende één winkel waarmee het totaal op 4 winkels is gekomen. Bij de Beter Bed formule was de omzetgroei in Nederland 3% en in Duitsland 22%. In het najaar van 2000 is bij Beter Bed Nederland een herstructurering ingezet en een herstructureringsvoorziening gevormd om de organisatie efficiënter en effectiever te maken. De uitvoering van de logistieke functie op drie locaties kreeg haar beslag en de bezettingsgraad van de eigen vrachtwagens werd opgevoerd van 60% naar 100%. Daarnaast werd de kwaliteit van de logistiek sterk verbeterd, wat onder meer resulteerde in een daling van het aantal stops per order met 20% en een verbetering van het zogenaamde First Time Right percentage met 15%.

Ook werden de magazijnvoorraden met 30% verlaagd. Maatregelen in de verkooporganisatie en het assortiment resulteerden in een verbetering van de omzetontwikkeling in de vergelijkbare winkels van -10% in oktober 2000 bij aanvang van de herstructureringen naar -1% per ultimo juni 2001.

Matratzen Concord
In de eerste helft van 2001 opende Matratzen Concord 42 winkels en sloot er 6. Ultimo juni had Matratzen Concord 433 winkels (397), waarvan 372 (345) in Duitsland, 21 (18) in Nederland, 19 (16) in Oostenrijk, 15 (13) in Zwitserland, 5 (4) in Frankrijk en 1 (1) in Italië. Matratzen Concord realiseerde een omzetgroei van 20%. In Duitsland groeide de omzet van Matratzen Concord met 17% en buiten Duitsland met 57%. De omzet in vergelijkbare winkels nam toe met 2%. De in december 2000 en januari 2001 gelanceerde collecties onder de eigen merken SF Contact en Concord Vitalis hebben over de eerste helft van 2001 samen meer dan 20% van de omzet van Matratzen Concord gerealiseerd met een bovengemiddelde brutomarge.

Dormaël
Het aantal winkels van Dormaël bleef onveranderd op 12. In de eerste helft van 2001 kreeg het franchise model verder zijn beslag. De omzet in vergelijkbare winkels steeg met 1%.

Branding
De distributie van Tempur matrassen via de dochteronderneming DFC Comfort zal met ingang van september gestopt worden. Hiervoor in de plaats wordt een in eigen beheer ontwikkelde matrassenlijn onder de naam M Line gelanceerd door de nieuw opgerichte dochteronderneming DBC International. De M Line matrassen hebben onder meer superieure drukverlagende kwaliteiten. Voor deze matrassen zijn patentaanvragen gedeponeerd.

Productie
Alle bedrijfsonderdelen realiseerden een positief bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2001. Uitzondering hierop zijn de eigen fabrieken in Polen, waar de ontwikkeling van het resultaat negatief was. Deze ongunstige ontwikkeling was vooral te wijten aan de oplopende koers van de Poolse munt. Maatregelen om te komen tot een substantiële verlaging van de productiecapaciteit zijn inmiddels in voorbereiding. De omzet uit eigen fabrieken zal in het nu lopende jaar minder dan 4% van de totale consumentenomzet van Beter Bed Holding uitmaken.

Strategie
De strategie van Beter Bed Holding blijft gebaseerd op het uitbreiden van het marktleiderschap binnen de markt voor slaapcomfort. De nadruk in de realisatie van de strategie ligt op de internationale expansie. De groei van het aantal winkels zal in de nabije toekomst vrijwel geheel buiten Nederland worden gerealiseerd, met uitzondering van de Nederlandse Matratzen Concord winkels. Ongeveer de helft van het aantal nieuw te openen winkels zal in Duitsland worden geopend, de overige in de rest van Europa. Matratzen Concord heeft het plan om in 2001 ongeveer 80 nieuwe winkels aan de keten toe te voegen in de zes genoemde landen. Beter Bed in Nederland zal zich in 2001 met name toeleggen op de optimalisatie van de logistiek, de voorraadbeheersing en de optimalisering van de bestaande winkels. De branding activiteiten (waarbij eigen collecties met hoge toegevoegde waarde onder eigen merk worden ontwikkeld en verkocht) zullen in 2001 verder worden uitgebreid, te beginnen in Nederland en Duitsland. In september 2001 wordt door de nieuw opgerichte dochteronderneming DBC International onder de naam M Line een nieuw assortiment van zeer hoogwaardige matrassen en bijbehorende producten geïntroduceerd op de Nederlandse en Duitse markt.

Vooruitzichten
Voor de tweede helft van 2001 wordt op basis van de expansie van Matrassen Concord een verdere groei van de omzet verwacht. Dit ondanks de negatieve omzeteffecten van de sluiting van onrendabele Beter Bed filialen, het omschakelen van de activiteiten van DFC Comfort en de capaciteitsvermindering van de Poolse fabrieken. Verwacht wordt dat de marktomstandigheden in Duitsland ook in de tweede helft van 2001 ongunstig blijven. Voor de Nederlandse markt wordt voor de tweede helft van 2001 gerekend met een licht dalende tot gelijkblijvende vraag naar slaapkamerproducten. Gezien de verwachte winstgroei bij Matratzen Concord en de positieve effecten van de herstructurering bij Beter Bed Nederland wordt desondanks voor de tweede helft van 2001 een hoger bedrijfsresultaat verwacht dan in de tweede helft van 2000. Zoals eerder aangegeven, is het de doelstelling om vanaf 2002 terug te keren naar een groei van de winst per aandeel van tenminste 12% per jaar.

Profiel Beter Bed Holding
Beter Bed Holding is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten retailing met in totaal meer dan 500 winkels, via de ketens Beter Bed (actief in Nederland en in Duitsland), Matratzen Concord (actief in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië) en Dormaël (actief in Nederland). Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DFC Comfort actief in de verkoop van merkartikelen in de slaapkamerbranche en in de productie van slaapkamermeubels voor de Beter Bed winkels en voor derden in haar twee fabrieken in Polen. Beter Bed Holding behaalde in 2000 met 1.758 medewerkers een omzet van EUR 226 miljoen en is sinds december 1996 genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam.

BIJLAGEN:


* Geconsolideerde winst en verliesrekening

* Geconsolideerde balans


Voor nadere informatie: Frans Geelen, Directievoorzitter Tel.nr. +31 413 338819, Mob.nr. +31 6 29565517, Fax nr. +31 413 338829,
E-mail: (frans.geelen@beterbed.n) l / Website: www.beterbedholding.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie