Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarbericht Beter Bed Holding

Datum nieuwsfeit: 24-08-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

UDEN, 24 AUGUSTUS 2001

BETER BED: HERSTRUCTURERING OP SCHEMA
AUTONOME OMZETGROEI EERSTE HALFJAAR 13%

Beter Bed heeft in de eerste helft van 2001 een omzet gerealiseerd van EUR 116 miljoen (eerste helft 2000: EUR 112 miljoen). De autonome omzet groeide in totaal met circa 13% ten opzichte van de eerste helft van 2000 wanneer wordt gecorrigeerd voor de verkoop van Beter Baby en de franchising van Dormaël. Deze omzetgroei komt met name door de herstructurering van Beter Bed Nederland en de expansie van Matratzen Concord. Volgens verwachting waren bedrijfsresultaat met EUR 10,2 miljoen en nettowinst met EUR 5,5 miljoen nog wel lager dan in de eerste helft van 2000, maar was er al een duidelijk herstel zichtbaar ten opzichte van de tweede helft van 2000. De winst per aandeel bedroeg over het eerste halfjaar EUR 0,71 (eerste halfjaar 2000: EUR 0,90). Voor de tweede helft van 2001 verwacht Beter Bed een hoger bedrijfsresultaat en een hogere nettowinst dan in de tweede helft van 2000.

Frans Geelen, directievoorzitter Beter Bed Holding: "Ondanks de minder gunstige marktomstandigheden zijn we op schema met het herstel bij Beter Bed Nederland. We zijn tevreden over het tempo waarin de verbeteringen bij Beter Bed Nederland effect sorteren op de resultaten. Daarnaast zijn wij positief over de resultaatontwikkeling bij Beter Bed Holding als geheel en verloopt de uitvoering van onze strategie volgens plan."

Financieel
De brutomarge bleef met 54,1% vrijwel onveranderd ten opzichte van de eerste helft van 2000 (54,2%). De operationele kosten als percentage van de omzet stegen van 43,0% in de eerste helft van 2000 naar 48,9% in de tweede helft van 2000 om daarna weer te dalen naar 45,3% in de eerste helft van 2001. De EBIT marge kwam in de eerste helft van 2001 uit op 8,8% tegen 11,2% in de eerste helft van 2000 en 7,5% in de tweede helft van 2000. De nettowinst bedroeg in de eerste helft van 2001 EUR 5,5 miljoen, tegen EUR 7,0 miljoen in de eerste helft van 2000 en EUR -0,4 miljoen in de tweede helft van 2000. Van de herstructureringsvoorziening van EUR 7,7 miljoen die in oktober 2000 werd gevormd, resteerde ultimo 2000 nog EUR 3,8 miljoen. Hiervan is in de eerste helft van 2001 EUR 2,9 miljoen aangewend, zodat ultimo juni 2001 nog EUR 0,9 miljoen resteert.

Operationeel
Alle winkelformules realiseerden in de eerste helft van 2001 een groei van het marktaandeel. De omzet in de vergelijkbare winkels was in totaal nagenoeg onveranderd. Ook de vergelijkbare winkels realiseerden daarmee een groei van het marktaandeel, gezien de daling van de consumentenvraag naar slaapkamerproducten in zowel de Nederlandse als de Duitse markt. In het eerste halfjaar van 2001 werden in totaal 44 winkels geopend. Na aftrek van de gesloten winkels groeide het aantal winkels met 32 tot 527 (ultimo 2000: 495). Conform de strategie vond de filiaalexpansie plaats buiten Nederland. In Nederland liep het totaal aantal winkels licht terug van 113 eind 2000 naar 112 eind juni 2001.

Beter Bed
In de eerste helft van 2001 opende Beter Bed Nederland één winkel en sloot er zes. Het aantal winkels van Beter Bed in Nederland daalde met 5 tot 78 (ultimo 2000: 83). Beter Bed in Duitsland opende één winkel waarmee het totaal op 4 winkels is gekomen. Bij de Beter Bed formule was de omzetgroei in Nederland 3% en in Duitsland 22%. In het najaar van 2000 is bij Beter Bed Nederland een herstructurering ingezet en een herstructureringsvoorziening gevormd om de organisatie efficiënter en effectiever te maken. De uitvoering van de logistieke functie op drie locaties kreeg haar beslag en de bezettingsgraad van de eigen vrachtwagens werd opgevoerd van 60% naar 100%. Daarnaast werd de kwaliteit van de logistiek sterk verbeterd, wat onder meer resulteerde in een daling van het aantal stops per order met 20% en een verbetering van het zogenaamde First Time Right percentage met 15%.

Ook werden de magazijnvoorraden met 30% verlaagd. Maatregelen in de verkooporganisatie en het assortiment resulteerden in een verbetering van de omzetontwikkeling in de vergelijkbare winkels van -10% in oktober 2000 bij aanvang van de herstructureringen naar -1% per ultimo juni 2001.

Matratzen Concord
In de eerste helft van 2001 opende Matratzen Concord 42 winkels en sloot er 6. Ultimo juni had Matratzen Concord 433 winkels (397), waarvan 372 (345) in Duitsland, 21 (18) in Nederland, 19 (16) in Oostenrijk, 15 (13) in Zwitserland, 5 (4) in Frankrijk en 1 (1) in Italië. Matratzen Concord realiseerde een omzetgroei van 20%. In Duitsland groeide de omzet van Matratzen Concord met 17% en buiten Duitsland met 57%. De omzet in vergelijkbare winkels nam toe met 2%. De in december 2000 en januari 2001 gelanceerde collecties onder de eigen merken SF Contact en Concord Vitalis hebben over de eerste helft van 2001 samen meer dan 20% van de omzet van Matratzen Concord gerealiseerd met een bovengemiddelde brutomarge.

Dormaël
Het aantal winkels van Dormaël bleef onveranderd op 12. In de eerste helft van 2001 kreeg het franchise model verder zijn beslag. De omzet in vergelijkbare winkels steeg met 1%.

Branding
De distributie van Tempur matrassen via de dochteronderneming DFC Comfort zal met ingang van september gestopt worden. Hiervoor in de plaats wordt een in eigen beheer ontwikkelde matrassenlijn onder de naam M Line gelanceerd door de nieuw opgerichte dochteronderneming DBC International. De M Line matrassen hebben onder meer superieure drukverlagende kwaliteiten. Voor deze matrassen zijn patentaanvragen gedeponeerd.

Productie
Alle bedrijfsonderdelen realiseerden een positief bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2001. Uitzondering hierop zijn de eigen fabrieken in Polen, waar de ontwikkeling van het resultaat negatief was. Deze ongunstige ontwikkeling was vooral te wijten aan de oplopende koers van de Poolse munt. Maatregelen om te komen tot een substantiële verlaging van de productiecapaciteit zijn inmiddels in voorbereiding. De omzet uit eigen fabrieken zal in het nu lopende jaar minder dan 4% van de totale consumentenomzet van Beter Bed Holding uitmaken.

Strategie
De strategie van Beter Bed Holding blijft gebaseerd op het uitbreiden van het marktleiderschap binnen de markt voor slaapcomfort. De nadruk in de realisatie van de strategie ligt op de internationale expansie. De groei van het aantal winkels zal in de nabije toekomst vrijwel geheel buiten Nederland worden gerealiseerd, met uitzondering van de Nederlandse Matratzen Concord winkels. Ongeveer de helft van het aantal nieuw te openen winkels zal in Duitsland worden geopend, de overige in de rest van Europa. Matratzen Concord heeft het plan om in 2001 ongeveer 80 nieuwe winkels aan de keten toe te voegen in de zes genoemde landen. Beter Bed in Nederland zal zich in 2001 met name toeleggen op de optimalisatie van de logistiek, de voorraadbeheersing en de optimalisering van de bestaande winkels. De branding activiteiten (waarbij eigen collecties met hoge toegevoegde waarde onder eigen merk worden ontwikkeld en verkocht) zullen in 2001 verder worden uitgebreid, te beginnen in Nederland en Duitsland. In september 2001 wordt door de nieuw opgerichte dochteronderneming DBC International onder de naam M Line een nieuw assortiment van zeer hoogwaardige matrassen en bijbehorende producten geïntroduceerd op de Nederlandse en Duitse markt.

Vooruitzichten
Voor de tweede helft van 2001 wordt op basis van de expansie van Matrassen Concord een verdere groei van de omzet verwacht. Dit ondanks de negatieve omzeteffecten van de sluiting van onrendabele Beter Bed filialen, het omschakelen van de activiteiten van DFC Comfort en de capaciteitsvermindering van de Poolse fabrieken. Verwacht wordt dat de marktomstandigheden in Duitsland ook in de tweede helft van 2001 ongunstig blijven. Voor de Nederlandse markt wordt voor de tweede helft van 2001 gerekend met een licht dalende tot gelijkblijvende vraag naar slaapkamerproducten. Gezien de verwachte winstgroei bij Matratzen Concord en de positieve effecten van de herstructurering bij Beter Bed Nederland wordt desondanks voor de tweede helft van 2001 een hoger bedrijfsresultaat verwacht dan in de tweede helft van 2000. Zoals eerder aangegeven, is het de doelstelling om vanaf 2002 terug te keren naar een groei van de winst per aandeel van tenminste 12% per jaar.

Profiel Beter Bed Holding
Beter Bed Holding is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten retailing met in totaal meer dan 500 winkels, via de ketens Beter Bed (actief in Nederland en in Duitsland), Matratzen Concord (actief in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië) en Dormaël (actief in Nederland). Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DFC Comfort actief in de verkoop van merkartikelen in de slaapkamerbranche en in de productie van slaapkamermeubels voor de Beter Bed winkels en voor derden in haar twee fabrieken in Polen. Beter Bed Holding behaalde in 2000 met 1.758 medewerkers een omzet van EUR 226 miljoen en is sinds december 1996 genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam.

BIJLAGEN:


* Geconsolideerde winst en verliesrekening

* Geconsolideerde balans


Voor nadere informatie: Frans Geelen, Directievoorzitter Tel.nr. +31 413 338819, Mob.nr. +31 6 29565517, Fax nr. +31 413 338829,
E-mail: (frans.geelen@beterbed.n) l / Website: www.beterbedholding.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...