Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogspanningsmasten sneuvelen in natuurgebied Kootwijk

Datum nieuwsfeit: 24-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STAATSBOSBEHEER KOOTWIJK

Hoogspanningsmasten sneuvelen in natuurgebied Kootwijk

Op vrijdag 24 augustus zijn in het Kootwijkerzand een aantal masten van het hoogspanningstracé Kootwijk - Ede omgehaald door de heer J. Kamminga, Commissaris van de Koningin in Gelderland, dhr. G. Kreggemeijer, directeur Nuon Transport en dhr. P van den Tweel, regiohoofd Staatsbosbeheer Gelderland.
Deze actie van Energieconcern NUON en Staatsbosbeheer draagt bij aan het natuurlijker en mooier worden van het natuurgebied de Veluwe.

NUON ruimt de komende tijd alle hoogspanningsleidingen op in het Centraal Veluws Natuurgebied. Het betreft de 50 kV (kilovolt) lijnen vanaf Ede, Apeldoorn en Nunspeet die dwars door het natuurgebied rond Kootwijk lopen. Staatsbosbeheer is bijzonder blij met de sloop want hiermee wordt de Veluwe weer een stukje natuurlijker. Een groot deel van de te slopen hoogspanningstracés loopt door natuurterreinen. Vooral in de open terreinen, zoals het Kootwijkerzand, worden de hoogspanningsleidingen als 'storend voor het natuur- en landschapsschoon' ervaren. Het Kootwijkerzand is een natuurreservaat met zeldzame en hoog gewaardeerde natuur- en landschapswaarden. Dit was voor Staatsbosbeheer reden om al in 1993 aan de toenmalige PGEM te vragen of zij bereid gevonden konden worden om voor het hoogspanningstracé door het Kootwijkerzand een alternatief te zoeken.

Gedacht werd aan het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding of aan een bovengrondse omleiding buiten het Kootwijkerzand om. NUON reageerde positief. Bovendien bleek uit een onderzoek dat de bewuste lijnen in feite aan het einde van hun levensduur waren. Dit maakte een investering in een alternatief aanvaardbaar. Daar kwam nog bij dat het zendstation Radio Kootwijk werd opgeheven, waardoor Kootwijk van stroom kan worden voorzien met 10kV in plaats van 50kV.

Samenwerken aan een Eindeloze Veluwe
Met de sloop wordt tevens voldaan aan een belangrijke doelstelling van het Veluwebeleid, waarin wordt gestreefd naar een aaneengesloten Veluwe. Dit houdt o.m. in dat elementen die natuur en landschap versnipperen of visueel als storend worden ervaren, zoveel mogelijk moeten worden gesaneerd. Het actuele beleid voor het behoud en beheer van de Veluwe is neergelegd in de provinciale beleidsvisie 'Veluwe 2010, een kwaliteitsimpuls' die totstandgekomen is in een samenwerkingsverband van de provincie Gelderland, de Veluwse gemeenten, de natuurorganisaties en het ministerie van LNV. De grootste zandverstuiving van Europa is de plek bij uitstek waar het 'eindeloze' van de Veluwe ervaren kan worden. Er kan kilometers ver worden gekeken. Tot nu toe waren de hoogspanningsmasten prominent in het gezichtsveld aanwezig. De sloop van de hoogspanningsmasten betekent dus een belangrijke stap in de gewenste richting.

24 aug 01 10:29

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie