Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op de vragen in het consultatiedocument van OPTA

Datum nieuwsfeit: 25-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Antwoorden van Global One Communications B.V.
op de vragen in het consultatiedocument van OPTA
van 25 juli 2001 inzake tariefregulering huurlijnen2/4

Inleiding

In dit document is de reactie van Global One Communications B.V (hierna "Global One"). opgenomen terzake van de vragen die door OPTA in het consultatiedocument van 25 juli 2001 zijn gesteld. Global One verzoekt u de passages die tussen vierkante haken en in vet zijn gedrukt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden kenbaar te maken.

Global One is geen voorstander van een price cap regulering omdat hiermee het beoogde doel, namelijk de introductie van concurrentie, niet zal worden bereikt. Zo is er op de markt van huurlijnen tot en met 2 mb geen concurrentie en is het niet te verwachten dat er concurrentie zal komen op deze markt. Als er toch wordt gekozen voor het instellen van een price cap systeem, dan dient naar de mening van Global One rekening te worden gehouden met de hieronder weergegeven aspecten. Global One wenst een prijsregulering op basis van de werkelijke kostprijs.

Beantwoording van de vragen


1. Zienswijze ten aanzien van de overweging om voor huurlijnen over te gaan naar price cap-regulering
Global One heeft in de praktijk ervaren dat het niet mogelijk is om huurlijnen van 2 Mbit/s of kleiner bij een andere partij dan KPN in te kopen. Global One betwijfelt dan ook of een price cap-regulering op de markt van huurlijnen kleiner dan 2 Mbit/s zal leiden tot meer concurrentie op de markt van huurlijnen. Zo zijn de nieuwe DSL-technieken op dit moment nog niet bedrijfszeker genoeg om als volwaardig alternatief te dienen voor vaste verbindingen. Bovendien verschuift de vraag op de markt steeds meer richting bandbreedte vanaf 2 mb. Het is daarom niet te verwachten dat andere partijen zullen investeren in de markt van huurlijnen tot 2 mb. Global One mist de volumekortingen in het consultatiedocument tariefregulering huurlijnen en Global One meent derhalve dat OPTA expliciet ruimte dient te geven voor kwantumkortingen. Verder benadrukt Global One dat bij de toetsing van het aanbod het commerciële aanbod en niet de technische uitvoering centraal dient te staan. Met andere woorden: indien een price cap-regulering wordt ingevoerd dient er bij de beoordeling van het aanbod van huurlijnen geen onderscheid te worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een directe huurlijn of een combinatie van huurlijnen (wat bijvoorbeeld bij de nieuwe techniek CTN het geval is). Global One verzoekt OPTA voldoende rekening te houden met het bovengenoemde zodat zij de tarieven niet te hoog vaststelt en marktpartijen niet deze hoge tarieven financieren.


2. Zienswijze ten aanzien van het al dan niet opnemen van huurlijntypen in de price cap.
Als OPTA overweegt toch een price cap regulering in te stellen dan stelt Global One voor alle verbindingen tot en met 2 Mbit/s inclusief de digitale verbindingen (met de hoogste availability and management) onder de price cap-regulering te laten vallen.
3/4
3. Zienswijze ten aanzien van het uit het price cap-systeem verwijderen van huurlijntypen bij het vervallen van kostenoriëntatieplicht Global One vindt dat het verwijderen van huurlijntypen uit het price cap-systeem tijdig en op transparante wijze zou moeten worden aangekondigd. Tussentijdse uitfasering dient alleen mogelijk te zijn indien de marktpartijen daartegen geen bezwaar hebben. Er dient een redelijk termijn te worden gegeven zodat partijen daar op kunnen inspelen.


4. Zienswijze ten aanzien van welke submandjes gebruikt zouden moeten worden Global One heeft haar twijfels bij het instellen van submandjes voor bijvoorbeeld korte huurlijnen, geografisch gebied of voor capaciteit. Het uitgangspunt dient te zijn dat de technische structuur los staat van de commerciële structuur. Met andere woorden: De wijze waarop een verbinding technisch wordt opgebouwd mag het mandje niet beïnvloeden. Mede in dit licht ziet Global One niet in waarom de lengte van de huurlijn relevant is voor een submandje. De mate van concurrentie neemt immers niet toe met de lengte van de huurlijn. De prijs per km kan wel omlaag gaan maar de prijs is ook afhankelijk van de kosten die gemaakt worden. Global One betwijfelt dan ook of de concurrentie per definitie toeneemt met de lengte. Daarnaast geldt dat de prijsstructuur van KPN ook de wijze waarop de afnemer zijn eigen netwerk opzet beïnvloedt. Verder meent Global One dat door (nieuwe) ontwikkelingen in de techniek het moeilijk is om met submandjes te werken; veranderingen in de techniek leiden immers tot veranderingen in submandjes. Ook het geografisch gebied is niet bepalend voor een submandje. Daarnaast geldt dat de prijsstructuur van KPN ook de wijze waarop de afnemer zijn netwerk opzet beïnvloedt. Kortom: De submandjes dienen zo transparant mogelijk te zijn. De controleerbaarheid van de submandjes is cruciaal. Global One lijkt een onderverdeling in submandjes met huurlijnen groter dan 2 Mbit/s weinig zinvol. Doordat er geen concurrentie is op de markt van huurlijnen kleiner dan 2 Mbit/s zou OPTA kunnen overwegen om daarop een price cap in te stellen.


5. Zienswijze ten aanzien van het definiëren van separate mandjes uit het oogpunt van sterk verschillende kostenontwikkelingen Global One is van mening dat als OPTA uitgaat van verschillende sub en separate(?)rate mandjes, het de tariefstructuur niet overzichtelijker maakt. Hoe minder mandjes, hoe beter de overzichtelijkheid. Global One vraagt zich af of de historische kostprijs het juiste uitgangspunt is. Door uit te gaan van de historische kostprijs worden de inefficiënties van KPN meebetaald. Global One prefereert hierbij derhalve een systematiek die gebaseerd is op de werkelijke kostprijs . Zo zouden de tarieven per jaar kunnen worden vastgesteld op basis van de werkelijke kostprijs.4/4


6. Zienswijze ten aanzien van de lengte van de price cap periode Global One is van mening dat voor een price cap- regulering van huurlijnen kleiner dan 2 Mbit/s, mits bij een werkelijke kostprijs , een lengte van de price cap periode van twee jaar redelijk is.


7. Zienswijze ten aanzien van de noodzaak voor samenhang tussen regulering van "gewone" en interconnecterende huurlijnen en de wijze waarop die eventueel zouden dienen te worden gecreëerd
Global One stelt voor dat OPTA interconnecterende huurlijnen duidelijk definieert. Uit het consultatiedocument is niet op te maken wat OPTA precies verstaat onder interconnecterende huurlijnen. Zo zou Global One interconnecterende huurlijnen definiëren als verbindingen tussen twee netwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van een andere dienst (en dus niet alleen van een rechtstreekse verbinding). Global One vraagt zich ook af hoe OPTA bepaalt of KPN retail of wholesale huurlijnen aanbiedt. Een duidelijke definitie is dan ook gewenst mede in het licht van het non-discriminatiebeginsel. Volgens Global One is het aanbieden van (interconnecterende) huurlijnen aan een Telco per definitie wholesale. Echter in de praktijk is het zo dat KPN aan sommige Telco's wholesale aanbiedt terwijl KPN aan andere Telco's dezelfde (interconnecterende) huurlijnen retail aanbiedt. Zoals reeds onder vraag een is aangegeven dient OPTA naar de mening van Global One bij regulering van wholesale diensten ook de mogelijkheid tot kwantumkortingen open te laten. Globale One ziet deze component niet terug in het consultatiedocument terwijl het van groot belang is voor Global One. Daarnaast meent Global One dat als randvoorwaarde voor tariefregulering dient te gelden dat marktpartijen niet gedwongen worden om nu al de lagere tarieven te financieren terwijl de concurrentie de facto niet of pas over een aantal jaren tot stand zal komen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...