Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ammoniak Reductieplan Eemland/Zuidoost-Utrecht loopt af

Datum nieuwsfeit: 26-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Driebergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Driebergen

huis60.jpg (1890 bytes) Ammoniak Reductieplan Eemland/Zuidoost-Utrecht binnenkort niet meer geldigHet Ammoniak Reductieplan Eemland /ZO-Utrecht (ARP) verliest zijn geldigheid met ingang van 26 augustus 2001. Dit betekent dat milieuvergunningen voor agrarische bedrijven niet meer op grond van dit ARP verleend kunnen worden. Dit is alleen nog mogelijk voor vergunningaanvragen die voldoen aan de Interimwet Ammoniak en Veehouderij. Bedrijven die uitbreidingsplannen hebben en daarvoor nog een milieuvergunning moeten aanvragen zullen hun uitbreiding moeten uitstellen tot duidelijk is welke regeling door het Rijk wordt vastgesteld in de Wet Ammoniak en Veehouderij. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2002 de Interimwet vervangt.

Uitbreiding met ARP
Het ARP is onder andere opgesteld om de mogelijkheden die de Interimwet bood verder te gebruiken. Zo is het mogelijk om een uitbreiding van een agrarisch bedrijf te realiseren als op een andere plaats in het gebied de veestapel tenminste gelijkwaardig vermindert. Deze zogenoemde saldomethode is niet opgenomen in de Interimwet en is alleen mogelijk op grond van het ARP. Zonder een ARP is het uitbreiden van een agrarische bedrijf vrijwel onmogelijk.

Het ARP Eemland/ZO-Utrecht is vastgesteld op 3 september 1996 en was net zolang geldig als de Interimwet en wel tot 26 augustus 1999. Doordat de werkingsduur van de Interimwet eenmalig is verlengd, moest ook het ARP worden verlengd. Dat verlengen is op grond van de wet eenmaal mogelijk en slechts voor de duur van twee jaar. Dat betekent dat het ARP op 26 augustus 2001 komt te vervallen.

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande informatie heeft alleen betrekking op gemeenten waar het ARP Eemland/ZO-Utrecht geldt. Dat zijn de volgende gemeenten: Amersfoort (met name het gebied Hoogland-West), Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Zeist, De Bilt, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, en Leersum (zuidelijk deel).

Vergunningverlening zonder ARP
Het verlenen van een milieuvergunning waarbij geen toename ontstaat van de ammoniakuitstoot is in sommige gevallen nog wel mogelijk. De aanvraag wordt dan uitsluitend getoetst aan de Interimwet Ammoniak en Veehouderij. Dat betekent onder andere dat verandering in de veestapel wel mogelijk is, zolang de totale emissie van ammoniak niet toeneemt. Uiteraard moet ook aan andere richtlijnen, zoals bijvoorbeeld die over geur, worden voldaan.

Lopende aanvragen
Voor nu nog lopende procedures zal alles in het werk worden gesteld om deze af te ronden voor de einddatum van het ARP. Nieuwe aanvragen voor uitbreidingsvergunningen kunnen in verband met de tijd die nodig is voor de procedure niet meer voor die datum worden afgerond.

Toekomstige wetgeving
Hoe de toekomstige wetgeving eruit gaat zien is nog onduidelijk. Waarschijnlijk komt er een algemene regeling voor alle veehouderijen, waarin is bepaald dat alleen emissie-arme stallen gebouwd mogen worden. Ook bestaande stallen zullen in de loop der tijd aangepast moeten worden. In een nog te bepalen gebied in de nabijheid van natuurgebieden is het dan niet meer mogelijk nieuwe bedrijven te vestigen of bestaande bedrijven uit te breiden. In sommige gevallen zal de veehouderij moeten stoppen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Wim Heikamp van de Mileudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon 030-6999522Gemeente Driebergen-Rijsenburg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie