Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport onderzoek subsidies Europees Sociaal Fonds

Datum nieuwsfeit: 27-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

COMMISSIE KONING

Rapport onderzoek subsidies Europees Sociaal Fonds

Den Haag 27 augustus

Rapport onderzoek subsidies Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 1994-1999 openbaar gemaakt

In Nederland is op alle niveaus, van SZW tot en met uitvoerders, ESF 1994-1999, slordig uitgevoerd. Die slordige uitvoering is van meet af aan te wijten aan de niet in alle situaties voorzienende en soms onduidelijke regelgeving. Daarnaast is dit te wijten aan de op afstand geplaatste en decentrale uitvoeringsorganisatie en aan de langdurige onderschatting van de problematiek door de Arbeidsvoorziening en SZW. Ieder afzonderlijk vanuit onderscheiden verantwoordelijkheden, maar ook in onderling verband. Van een enigermate omvangrijk misbruik van ESF-gelden is evenwel niet gebleken. Samenvattend concludeert de heer Koning dat de beeldvorming, dat rond ESF 1994-1999 er veel mis is gegaan, niet ligt aan de bereikte resultaten, maar vooral is ontstaan als het gevolg van een slordige uitvoering en een gebrekkige kwaliteit van de informatie over die uitvoering. Dit staat in het rapport 'Onderzoek Europees Sociaal Fonds, programmaperiode 1994-1999', dat mr H.E. Koning vanmorgen aan minister Vermeend heeft aangeboden.

De Nederlandse ESF-regeling is gedetailleerd, maar voorziet niet in alle situaties en is soms onduidelijk. Hierdoor konden situaties ontstaan die niet in overeenstemming bleken te zijn met de ook op grond van geconstateerde praktijksituaties evoluerende opvattingen van de EU over op welke wijze ESF uitgevoerd dient te worden. Dit is volgens Koning alle partijen te verwijten die invulling hebben gegeven aan de Nederlandse uitvoering.

SZW heeft de uitvoering van ESF op afstand gezet, maar nagelaten door actief toezicht haar verantwoordelijkheid adequaat te waarborgen. SZW heeft zich afhankelijk gemaakt van de uitkomsten van de uitvoering, maar had zelf geen greep op de uitvoering en geen inzicht in de kwaliteit van de uitkomsten. Pogingen sinds 1999 om alsnog vat te krijgen op ESF 1994-1999 hebben tot op heden maar beperkt resultaat gehad. Vooral omdat de relevante gebeurtenissen lang geleden hebben plaatsgevonden.

De landelijke organisatie van de Arbeidsvoorziening heeft bij aanvang van ESF 1994-1999 verzuimd eisen te stellen aan de gedecentraliseerde uitvoering van ESF. De Arbeidsvoorziening heeft nagelaten adequaat zorg te dragen voor een ordelijke en controleerbare administratieve organisatie en maatregelen van interne controle. Tijdens de programmaperiode 1994-1999 heeft ESF, afgezien van de invoering van de nieuwe controlesystematiek vanaf 1997, niet de aandacht gehad van de Arbeidsvoorziening die het, na duidelijke signalen van de EU, verdiende. Pas in een zeer laat stadium, eind 1999, heeft de Arbeidsvoorziening door oprichting van ESF Nederland voorzien in een, althans in opzet, toereikende uitvoeringsorganisatie van de ESF-subsidieregeling.

In haar rol als aanvrager en uitvoerder van projecten is de Arbeidsvoorziening ernstig tekortgeschoten. De heer Koning wijt dit aan nalatigheid van de landelijke organisatie, maar ook aan initiatieven van de regionale organisaties die niet pasten in expliciete aanwijzingen van de landelijke organisatie.

De Arbeidsvoorziening en SZW hebben zich weinig constructief betoond bij het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich gedurende de looptijd van ESF 1994-1999 voordeden. In plaats van in dialoog te treden over effectieve oplossingen werd vooral aandacht besteed aan de schuldvraag.
De Arbeidsvoorziening en SZW hebben zich onvoldoende rekenschap gegeven van de betekenis van de EU-regelgeving. De problemen die nu spelen, zoals de twijfel die is gerezen over het recht op ESF-subsidie voor eigen ESF-projecten van de Arbeidsvoorziening wat betreft reïntegratietrajecten en de afrekening over de periode 1994-1996, zijn daar het gevolg van.

De aanvragers en uitvoerders hebben het moeten doen met een gedetailleerde Nederlandse ESF-regeling, die desondanks leemtes vertoonde. Sommigen hebben daarvan ongetwijfeld handig gebruik gemaakt. Een enkeling is daarbij over de schreef gegaan. Het voert echter te ver om op grond van een aantal incidenten de schuld van de slordige uitvoering bij de uitvoerders te leggen. In een aantal gevallen moeten zij waarschijnlijk eerder als slachtoffers dan als aanstichters worden beschouwd.

Gezien de ervaringen uit de aan ESF 1994-1999 voorafgaande periode is het onbegrijpelijk dat daarvan zo weinig is geleerd. Blijkens correspondentie en rapporten waren veel van de nu door genoemde tekortkomingen al in 1994 bij de meeste partijen bekend.

Tot zover beantwoorden de conclusies aan de in het tussenrapport uitgesproken verwachting dat het eindrapport een weinig opbeurend beeld te zien zou geven. Om de ESF-kwestie in het juiste perspectief te plaatsen rondt Koning zijn conclusies af met de volgende relativerende opmerkingen, die evenzeer uit het onderzoek voortvloeien:

Er is niet gebleken dat sprake is van grootschalige fraude of misbruik met ESF-gelden.

ESF-geld kreeg door tussenkomst van SZW of de Arbeidsvoorziening geen bestemming die in strijd is met de ESF-doelstellingen.

De geconstateerde onregelmatigheden betroffen in feite in verreweg de meeste gevallen voorstelbare, onopzettelijke misverstanden over de - soms complexe en naar Nederlandse maatstaven niet altijd voor de hand liggende - regels van de EU, dan wel reële meningsverschillen met de EU over de interpretatie van de ESF-regels.

Er bestaat geen twijfel over de vraag of de ESF-gelden, wederom volgens de normen die de EU hanteert, volgens de bedoeling van het ESF programma goed zijn besteed.

De schatting door de heer Koning van de totale 'onderrealisatie' bij ESF (dat wil zeggen: het deel van het voor ESF beschikbare budget dat niet werd benut) varieert van maximaal NLG 1.168 miljoen tot minimaal NLG 430 miljoen. De bedragen zijn afhankelijk van de gekozen uitgangspunten en behoudens enkele correcties die gemaakt moeten worden vanwege nog niet opgehelderde onzekerheden.

De financiële schade die Nederland zal lijden over de budgetperiode 1994-1999 vanwege deze kwestie bestaat primair uit dat deel van de terug te betalen onderrealisatie dat niet door de Arbeidsvoorziening of SZW op de aanvragers van ESF-projecten zal kunnen worden verhaald. De rest van de onderrealisatie betreft aangevraagde subsidies waarop de Nederlandse ESF-projecten bij nader inzien geen aanspraak blijken te kunnen maken. Dat is voor betrokkenen misschien betreurenswaardig, maar in feite heeft dat volgens Koning niets met schade van doen.

Het bedrag van ongeveer NLG 448 miljoen, dat de EU over de budgetperiode 1994-1996 heeft aangekondigd te corrigeren op de declaraties, is zeer hoog. In feite gaat het daarbij om een maximum, waarin bovendien een bedrag van ruim NLG 32,5 miljoen is opgenomen dat geen schade betreft, maar een schuld waarvan de verrekening al was voorzien. Minimaal zal naar verwachting, uitgaande van extrapolatie door de EU, een bedrag van bijna NLG 71 miljoen naar de EU terugvloeien dat redelijkerwijs momenteel als schade aangemerkt kan worden. Over de budgetperiode 1997-1999 verwacht de heer Koning vooralsnog geen financiële schade, in de zin zoals hierboven is geformuleerd.

Over de opdracht
Op 28 januari 2001 is mr H.E. Koning door minister Vermeend geïnstalleerd. Hij werd bijgestaan door een team van onderzoekers uit zowel de private sector als uit gedetacheerden van het Ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer. De onderzoeksopdracht luidde: 'Inzicht verschaffen in het verloop van de uitvoering en afwikkeling van ESF-subsidies over de programmaperiode 1994-1999 tot nu toe en daarbij aan te geven op welke wijze de controle en afhandeling (inbegrepen organisatorische maatregelen) versneld zouden kunnen worden, en tevens een schatting geven van de doorlooptijd van afhandeling waarmee na 1 april aanstaande rekening gehouden moet worden.' Op 9 maart 2001 is een tussenrapport gepresenteerd. Het vandaag gepubliceerde rapport komt in plaats van dit tussenrapport. Aan de oorspronkelijke opdracht is over de belangrijkste punten van discussie een samenhangende, beredeneerde en op het onderzoek gefundeerde visie gegeven.

De integrale tekst is te downloaden van de website van het ministerie van SZW, www.minszw.nl onder het hoofdstuk officiële publicaties. Over enkele weken geeft het ministerie een gedrukte versie uit.

Woordvoerder: Ronald Florisson mobiel 0653831586 of email (ronald@florisson.nl)

27 aug 01 11:02

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...