Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Foster Parents op rapport commissie De Boer

Datum nieuwsfeit: 27-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
De tekst van onderstaand bericht is ingetrokken.

Later volgt een nieuwe tekst.Foster Parents Nederland

Bezoekadres

Van Boshuizenstraat 12

1083 BA AmsterdamBrief aan Foster parents

Onderstaande tekst wordt per brief verzonden aan alle Foster Parents. De brief zal meegestuurd worden met de volgende uitgave van het blad Children of the World die begin september zal verschijnen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze tekst, neem dan contact op met onze afdeling FP informatie 020-5495555.

Aanhef,

Foster Parents Plan Nederland heeft kennis genomen van het rapport van de onafhankelijke commissie De Boer en het door de Commissie ingeschakelde onderzoeksbureau Consultants for Development Programmes (CDP). Dit rapport gaat over de activiteiten in de Haïtiaanse sloppenwijk Cité Soleil van PLAN International, de overkoepelende internationale organisatie waarvan Foster Parents Plan deel uitmaakt. De Commissie werd ingesteld na een klacht van advocaat B. Tomlow namens bewoners van de wijk.

Advocaat Tomlow beschuldigde Foster Parents Plan er in mei 2000 van miljoenen guldens van de donateurs in de sloppenwijk Cité Soleil te hebben verspild aan nutteloze en onrendabele projecten, die zonder samenwerking en overleg met de bewoners en andere organisaties zouden zijn uitgevoerd. In het rapport van de Commissie de Boer worden alle beschuldigingen van advocaat Tomlow weerlegd.

De geworven fondsen zijn op de juiste wijze besteed. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De administratie voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Het geld is besteed aan nuttige en zinvolle projecten. Er zijn geen bewijzen van fraude. Foster Parents Plan heeft intensief samengewerkt met lokale
ontwikkelingsorganisaties. En de activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs hebben een positief effect gehad.

De Commissie de Boer en de onderzoekers van CDP stellen vast dat de complexe en gewelddadige situatie in Cité Soleil tot gevolg heeft gehad dat PLAN International op een aantal terreinen minder effectief heeft kunnen werken dan was beoogd. Maar de mindere resultaten van sommige projecten kunnen volgens de Commissie geschaard worden onder de normale fouten die bij investeringen waar ook ter wereld worden gemaakt. Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zijn goede en blijvende resultaten geboekt. Projecten op het terrein van de verbetering van de leefomgeving (habitat) en van inkomensverbetering zijn minder succesvol gebleken onder meer vanwege het geweld, het ontbreken van structurele samenwerkingsverbanden en de fysieke omstandigheden (moerasgrond).

Voorts oordeelt de Commissie dat de verwarrende communicatie over het vertrek van PLAN International uit Cité Soleil mede oorzaak is geweest van de onrust die rond Foster Parents Plan is ontstaan. Foster Parents Plan trekt zich deze conclusie aan en neemt de aanbevelingen van de Commissie ter harte.

Foster Parents Plan heeft lering getrokken uit de gebeurtenissen in Cité Soleil, en verbindt aan het rapport van de Commissie de Boer onder meer de volgende conclusies.

* Met het oog op verbetering van de stedelijke programmas van PLAN International, wordt momenteel basisonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe PLAN International kinderen in arme stedelijke gebieden het beste kan helpen.
* In het contact met Foster Parents en andere donateurs geeft Foster Parents Plan prioriteit aan het verbeteren van de communicatie. De organisatie werkt al geruime tijd aan nieuwe communicatieconcepten, die bijna zijn afgerond. Nog voor het eind van het jaar zal Foster Parents Plan Nederland de nieuwe communicatieconcepten presenteren.

* Foster Parents Plan Nederland vindt het belangrijk dat ontwikkelingsorganisaties transparant zijn en duidelijk kunnen maken hoe de donaties worden besteed. Op dit moment ontbreken algemene richtlijnen voor financiële rapportage in ontwikkelingslanden. Foster Parents Plan neemt de aanbeveling van de Commissie de Boer dan ook ter harte: de organisatie zal het initiatief nemen om te komen tot heldere richtlijnen ten aanzien van de financiële rapportage van ontwikkelingsorganisaties.

Foster Parents Plan constateert dat er sprake is van een aantal interpretatieverschillen tussen het rapport van de Commissie de Boer en de bevindingen van het onderzoeksbureau CDP.
1. De commissie stelt dat van iedere in Nederland geworven gulden slechts ongeveer 50 cent beschikbaar is voor directe programma-activiteiten. Dit is feitelijk onjuist. Op basis van de cijfers van het onderzoeksbureau CDP kan worden geconcludeerd dat in de onderzoeksperiode in Cité Soleil 17 cent is besteed aan wervingskosten en overhead van de internationale organisatie waaronder de kosten van de Nederlandse organisatie - en de resterende 83 cent aan ontwikkelingsactiviteiten (waarvan 12 cent aan programmabeheer en 71 cent aan projecten). De commissie maakt een aantal rekenfouten. Bovendien maakt de commissie gebruik van het ontbreken van richtlijnen op grond waarvan onderscheid kan worden gemaakt tussen projectmanagement en projectactiviteiten, om haar eigen visie op kindgerichte ontwikkelingssamenwerking te vertalen naar een besteding aan projectactiviteiten. Hierbij gaat de Commissie echter volledig voorbij aan de accountantsverklaringen van PriceWaterhouseCoopers, de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en haar internationale zusterorganisatie ICFO, alsmede de richtlijnen van de Development Assistance Committtee van de OECD.

2. De commissie stelt dat Foster Parents Plan moet focussen op de directe relatie tussen Foster Parent en Foster Parent-kind, óf op gemeenschapsprojecten. Foster Parents Plan is echter van mening dat een combinatie van beide wel degelijk mogelijk is.
3. De commissie stelt dat PLAN International in de laatste jaren 1 miljoen gulden minder in Cité Soleil heeft besteed dan er aan middelen beschikbaar was. Ook dit is feitelijk onjuist. Het betreft hier een bedrag dat is begroot, niet een bedrag dat werkelijk is gedoneerd. Alle inkomsten voor Cité Soleil zijn ook aan Cité Soleil uitgegeven. Sterker nog, er is over de onderzoeksperiode juist meer besteed in Cité Soleil dan er op grond van de inkomsten had mogen worden verwacht.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer (020) 54 95 555. In onze perskamer vindt u de volledige tekst van het onderzoeksrapport van de Commissie de Boer, inclusief het rapport van het CDP, en een samenvatting van de belangrijkste conclusies van de commissie. Als u dat wilt, kunt u deze informatie ook schriftelijk van ons ontvangen.

last updated: 27/08/01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie