Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden Kamervragen over serviceniveau banken

Datum nieuwsfeit: 27-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

27 augustus FM 2001-01473 U 2001/

2000114660

Onderwerp

Vragen van de leden Wijn en Mosterd over het serviceniveau van banken.

Bij deze doe ik u mede namens de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Wijn en Mosterd, die mij werden
toegestuurd bij brief van 27 augustus
jongstleden.

Vraag 1

Hoeveel banken hanteren een minimumbedrag van duizend gulden bij geldopname aan de balie van een filiaal?

Antwoord

Een aantal grote banken hanteert een
minimumbedrag, terwijl enige andere banken voornemens zijn om een minimumbedrag in te voeren. Voorzover minimumbedragen gehanteerd worden variëren die in hoogte van ¦ 1.000,- tot

¦ 2.500,- . De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) benadrukt dat de gehanteerde
minimumbedragen geen absoluut karakter hebben maar zijn bedoeld om klanten te stimuleren gebruik te maken van de geldautomaat. Aan klanten voor wie het moeilijk is om te pinnen blijven de banken service aan de balie verlenen. Dat blijkt bij sommige banken ook uit de formulering van de opnameformulieren, waarbij sprake is van een verzoek aan klanten om beneden een bepaald bedrag contant geld op te nemen bij de geldautomaat.

Vraag 2

Is de stelling van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland waar, dat zo'n half miljoen mensen, met name ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, pinnen een onneembare horde vinden?

Antwoord

Het komt herhaaldelijk voor dat met name ouderen, gehandicapten en chronisch zieken moeite hebben met het pinnen. Met het oog hierop organiseren veel banken voor deze doelgroep trainingen in het gebruik van pinautomaten (ook voor het gebruik van de chipcard). De meeste klanten zijn daarna in staat om zelfstandig gebruik te maken van de geldautomaten. Ook vinden aanpassingen aan de apparatuur plaats. Zo kennen sommige banken flexibele pinautomaten die op schoot genomen kunnen worden en die voorzien zijn van een merkteken voor blinden.

Deze ondersteuning bij het pinnen neemt niet weg dat pinnen voor sommige mensen niet mogelijk is. In die gevallen kan volgens de Nederlandse Vereniging van Banken ook voor kleinere bedragen aan de kas geld worden opgenomen, of wordt bij kantoren zonder kasfunctie aan de balie via bijvoorbeeld een interne rekening van de bank door de bankmedewerker geld gepind, hetgeen later op de rekening van de klant wordt verwerkt.

Verder hebben enkele individuele banken met de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van filialen en pinautomaten. Vanwege specifieke omstandigheden bij individuele vestigingen kan echter niet altijd in alle vestigingen een optimale toegankelijkheid bereikt worden. De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland en de verschillende ouderenbonden houden op dit moment tezamen met het Landelijk Bureau Toegankelijkheid een inventarisatie van de problemen rondom het pinnen. Over de uitkomst van deze inventarisatie hebben zij nog overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken.

Vraag 3

Deelt u de mening dat het een onwenselijke ontwikkeling is dat bovengenoemde groep bankcliënten, die hun pincode niet kunnen onthouden of pinautomaten te ingewikkeld vinden en daarom aan de balie geld moeten opnemen, feitelijk gedwongen worden met grote contante geldbedragen over straat te gaan?

Antwoord

Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4

Hoe strookt deze gang van zaken met de kabinetsopvatting inzake gelijke behandeling, waarbij productontwerpers die zich niet hebben afgevraagd of misschien mensen door hun product worden buitengesloten zich schuldig kunnen maken aan indirecte discriminatie?

Vraag 5

Vindt u dat deze handelswijze van de banken bijdraagt aan een verbetering van de
participatiemogelijkheden van mensen met beperkingen?

Antwoord

Het kabinetsbeleid is er op gericht
gehandicapten en ouderen in alle aspecten van de samenleving volwaardig te laten participeren. Het kabinet neemt haar verantwoordelijkheid dit in haar diensten te realiseren. Zij hoopt hiermee een voorbeeldwerking naar andere sectoren te vervullen.

Op het congres 'Sta op en pin' van 15 maart jongstleden, waaraan van rijkswege een bijdrage is geleverd, zijn de mogelijkheden verkend voor 'toegankelijk pinnen'. Hier bleek dat vanuit de productontwikkeling al de nodige stappen hierin zijn gezet. Dergelijke informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren blijkt dan ook van groot belang om participatie van mensen met een handicap te faciliteren en uiteindelijk te realiseren.

Vraag 6

Gelden er toegankelijkheidsnormen voor baliefuncties van banken? Zo ja, wat zijn de normen?

Antwoord

In beginsel hebben de banken hun eigen normen voor de toegankelijkheid van baliefuncties. Deze worden veelal afgestemd met de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland. Voorts wordt veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de kantoren, binnen de eisen die vanuit andere optiek, bijvoorbeeld veiligheid, daaraan worden gesteld. Voorzover mogelijk worden voldoende brede, elektrisch bediende deuren toegepast, worden drempels vermeden en eisen aan de vloer gesteld.

Vraag 7

Bent u bereid de mate van toegankelijkheid van bankfaciliteiten c.q. het serviceniveau van banken alsnog te betrekken bij ontwikkeling van toekomstig kabinetsbeleid, bijvoorbeeld bij de uitwerking van de nota "betalingsverkeer"?

Antwoord

In de nota "betalingsverkeer: de markt voor girale betaalmiddelen" is uiteengezet aan welke uitgangspunten het functioneren van het betalingsverkeer in Nederland ten minste moet voldoen. Aangegeven is dat het betalingsverkeer efficiënt en veilig moet zijn en dat de reële toegang tot het girale betalingsverkeer voor een ieder en meer in bijzonder voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, verzekerd moet zijn, zodat mensen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

Een efficiënt betalingsverkeer en het gebruik van efficiënte betaalmiddelen is van belang om het betalingsverkeer voor consumenten in Nederland zo goedkoop mogelijk te houden. Daarbij moet worden bedacht dat de bankkosten van een balietransactie door het
arbeidsintensieve karakter relatief hoog zijn (balietransacties kosten gemiddeld naar schatting ¦ 10,-, tegen gea-opnamen circa ¦1,50). Tegen deze achtergrond is het
begrijpelijk dat het beleid van de banken is gericht op het aanmoedigen van het opnemen van geld uit geldautomaten. Zoals ook aan de orde is geweest in het Algemeen Overleg over het Nederlandse betalingsverkeer op 26 september jongstleden mag dit streven naar efficiëntie door de banken echter niet zover gaan dat het voor mensen die moeite hebben met pinnen niet meer mogelijk is om kleinere bedragen contant op te nemen, hetgeen ook door de Nederlandse Vereniging van Banken wordt onderschreven. In het bijzonder banken met een uitgebreid kantorennet vervullen in die zin een zekere maatschappelijke functie.

Vraag 8

Bent u eveneens bereid met de Nederlandse Vereniging van Banken en betrokken
maatschappelijke organisaties in overleg te treden over het service-niveau in het geld- en betalingsverkeer van hun leden aan genoemde groep bankcliënten, en hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de Kamer?

Antwoord

Gelet op het grote belang van een goede toegang tot het betalingsverkeer, meer in het bijzonder voor kwetsbare groepen, zal ik contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Banken en andere relevante organisaties. In vervolg hierop zal ik de Tweede Kamer nog nader informeren over de 'maatschappelijke aspecten van het
betalingsverkeer'.

De Minister van Financiën,


---

Metro, 13 maart jl.

Kamerstuk 24 170, nr. 55.

Kamerstuk 27 863.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...