Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bewoners Roemersloot (Oostzaan) moeten zolder afbreken

Datum nieuwsfeit: 27-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan

De gemeenterubriek, zoals deze op de maandagen in Regioblad Kompas wordt geplubliceerd.

- 27 augustus 200127 augustus 2001

Roemersloot niet zonder zolders In het Dagblad van de Zaanstreek verscheen onlangs een verontrustend artikel over een uitspraak van de Raad van State over de bestemmingsplannen "Roemersloot" en "Roemersloot partiële herziening". In dit artikel werd gesuggereerd dat enkele bewoners van Roemersloot hun zolder zouden moeten (laten) afbreken. Machinefabriek Meijn was namelijk een procedure tegen de bestemmingsplannen gestart uit vrees voor klachten vanuit Roemersloot over geluidsoverlast van het bedrijf. De Raad van State heeft Meijn op basis van formele overwegingen gedeeltelijk gelijk gegeven. Aan het grootste deel van het bestemmingsplan "Roemersloot" is echter onherroepelijk goedkeuring verleend. De gedeeltelijke afwijzing slaat op de woningen die direct naast Meijn zijn gelegen en op de geplaatste geluidswal. Deze woningen zijn echter, net als de overige woningen in Roemersloot, gerealiseerd op basis van een inmiddels onherroepelijke bouwvergunning. Deze vergunning is bekrachtigd door diezelfde Raad van State. Van het afbreken van zolderverdiepingen kan dan ook geen sprake zijn. In het artikel werd ook gesproken over een verhoging van de geluidswal. Wat de gemeente Oostzaan betreft is dit absoluut niet aan de orde, want ook deze geluidswering is geplaatst op basis van een onherroepelijke bouwvergunning. De vernietiging door de Raad van State van het bestemmingsplan "Roemersloot partiële herziening" heeft verder voor de bewoners geen gevolgen. De gemeente beraadt zich in overleg met stedenbouwkundige adviseurs en externe juristen over een reparatie van het bestemmingsplan, voor wat betreft dat deel waaraan geen goedkeuring is gegeven. We hopen dat hiermee de mogelijke onrust en zekere verwarring is weggenomen.

Nieuwe schooljaar begonnen Op 20 augustus ging het nieuwe schooljaar voor de basisscholen van Oostzaan weer van start. De wethouder van onderwijs A. Dobma-de Vos maakte zoals ieder jaar een rondgang langs alle schoolgebouwen. Aandachtspunt daarbij was de huisvesting in de oude Kerkbuurtschool waar tijdelijk twee klassen van De Kweekvijver zijn ondergebracht. De wegzijde van de Kerkbuurt is met extra hekken beveiligd, hierdoor kunnen de kinderen niet direct de straat op rennen. Naar verwachting zullen de lokalen bij De Kweekvijver op zijn vroegst na de herfstvakantie geplaatst worden, zodat het ruimtegebrek aldaar opgelost zal zijn. In de Noorderschool werd de gecombineerde groep 7/8 door de wethouder verteld wat de Leerplichtbrochure nu precies inhoudt. De ouders van alle Oostzaanse kinderen tussen de 5 en 17 hebben de afgelopen weken deze brochure per post ontvangen. Het blijkt nu dat niet voor iedereen duidelijk is dat het niet van belang is in welke gemeente de kinderen naar school gaan. Tenslotte geldt die leerplicht tot en met het schooljaar waarin ze 17 jaar zijn geworden. De gemeente Oostzaan is namelijk verantwoordelijke voor alle leerplichtige kinderen, ongeacht waar ze naar school gaan. Wethouder A. Dobma-de Vos is zeer verheugd dat het de gemeente Oostzaan als bestuurder van het openbaar onderwijs is gelukt om met een volledige personele bezetting het schooljaar te beginnen. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met de directies van de scholen en door gebruik te maken van zij-instromers, leerkrachten die niet direct uit het onderwijs afkomstig zijn. Er is zelfs een invalkracht aangesteld, die bij ziektes van onderwijzend personeel op de openbare scholen voor de eerste opvang zorgt. Verheugend is ook dat een aantal langdurig zieke leerkrachten weer (gedeeltelijk) hersteld is.
Het leerlingenvervoer wordt met ingang van dit schooljaar verzorgd door Connexxion. Voorheen werd dit gedaan door Taxibedrijf Vet & Zn. Door bedrijfsbeëindiging van deze firma is de verzorging van het leerlingenvervoer door Connexxion overgenomen. (foto's: © gemeente Oostzaan)

Hoorzitting Centrumplan
Op 28 augustus wordt in Dorpshuis De Greep om 19.30 uur een hoorzitting gehouden over het voorontwerp van bestemmingsplan Centrum Oostzaan. Het plan ligt tot 2 september ter inzage in het gemeentehuis (gedurende openingstijden) en de bibliotheek. Daarnaast is het plan online in te zien via de pagina "actualiteiten". Schriftelijke zienswijzen kunnen tot 2 september gestuurd worden aan burgemeester & wethouders van Oostzaan, postbus 15, 1510 AA Oostzaan. Tijdens de hoorzitting kunnen mondelinge zienswijzen naar voren gebracht worden. Tevens is het mogelijk om deze na telefonische afspraak (075 - 684 7777) kenbaar te maken aan de cluster Ruimtelijke Ordening. Ook hiervoor geldt dat dit kan tot het einde van de inzage termijn, deze loopt op 2 september af.

Commissie Ouderen, WVG-gerechtigden en Gehandicapten De commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten vergadert op 3 september a.s. om 13.30 uur in De Lishof. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan:
· Initiatiefgroep Fifty-Fit. De initiatiefnemers zullen vertellen wat zij in het kader van het breedtesportproject willen gaan doen voor ouderen 50+.

· Stand van zaken collectief vervoer en Belbus
· Stand van zaken nieuwe Lishof
· Voorbereiding behandeling beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan in de commissie B van 4 september · Plan openbare gehandicaptenparkeerplaatsen
· Invoering Europese gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001, consequenties voor legesbedrag en parkeerborden
· Voorbereiding verkiezingen commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten in 2002
Voor meer informatie of als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u bellen met mevrouw A. Vrieze, tel. 6847777.

De Haal afgesloten voor auto's Op donderdagavond 6 september zal van 18.00 tot 24.00 uur een gedeelte van De Haal afgesloten zijn voor autoverkeer. Ter hoogte van de brug bij de huisnummers 66 en 99 worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor auto's er niet door kunnen. Fiets- en voetgangersverkeer is wel mogelijk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. De Wilde (075 - 684 7735) en dhr. Kempenaar (075 -684 7732) van de sector grondgebiedzaken.

Raadscommissies
Op 27 en 29 augustus vergaderen de commissies A en C. De commissie B komt op dinsdag 4 september samen. Deze openbare bijeenkomsten vinden plaats in De Lishof en beginnen om 19.30 uur. Agenda A

1. Voortgang Oop (mondeling)
2. Procedure Gouden Greep
3. Brandveiligheid Gebruiksvergunning
4. Gemeentelijke Kredietbank Agenda B

1. Invalidenparkeerplaats - S.J.D. Döll-Killburg
2. Invalidenparkeerplaats - K. van Ingen
3. Raadsvoorstel tot bekrachtiging van beroepschrift Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol
4. Nieuwe Europese gehandicaptenparkeerkaart per 1 oktober 2001
5. Beleidsnota ouderen- en gehandicaptenbeleid Oostzaan
6. Deelplan openbare gehandicaptenparkeerplaatsen Agenda C

1. Uitbreiding eerste inrichting openbare basisschool De Kweekvijver
2. Uitbreiding eerste inrichting obs Noorderschool
3. Info vluchtelingenwerk Zaanstreek
Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
· op 15 augustus 2001 voor het oprichten van een wasplaats voor caravans aan De Haal 117,
· op 17 augustus 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Claes Compaeneiland 6,

· op 21 augustus 2001 voor het uitbreiden van een woning aan het Zuideinde 221,
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
overleden:
de Boer, Douwe (94 jr.)
wv: A.H. Blaauboer
ondertrouw:
A.G.P. Belfor en S.F.H. Julen

Oostzaan heeft op de warmste dag van het jaar, afgelopen woensdag 15 augustus, de alweer 9000ste inwoner in het zonnetje gezet. De 28-jarige Michel Munts mocht uit handen van loco-burgemeester A.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...