Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Houding ministerie bij MKZ-kortingen halsstarrig

Datum nieuwsfeit: 28-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten
LTO Nederland

LTO: houding ministerie bij MKZ-kortingen halsstarrig

Dinsdag 28 augustus 2001 - Het ministerie van LNV is niet bereid om een eerder besluit over kortingen op MKZ-vergoedingen voor gedupeerde veehouders aan te passen. In een brief aan de Tweede Kamer beticht LTO-Nederland, dat eind vorige week overleg voerde over deze kwestie, het ministerie van een halsstarrige houding. Veehouders blijven hierdoor met kortingen zitten, die in geen enkele verhouding staan tot de veterinaire risico's, die de sector heeft gelopen. Dit is onacceptabel, stelt LTO in de brief.
Op aandrang van LTO heeft het ministerie in een aantal dossiers, waar het gaat om futiliteiten, water bij de wijn gedaan: in die gevallen wordt de korting verlaagd of geheel ingetrokken. De afgelopen maand werden al enkele tientallen andere dossiers in die zin bijgesteld. LTO gaat er van uit dat door alle kortingen vanwege kleine onvolkomenheden alsnog een streep gaat en dat de betrokkenen snel op de hoogte worden gesteld.
Tijdens een debat medio augustus bleek, dat de Tweede Kamer ontevreden was over de manier waarop de minister met de MKZ-strafkortingen omgaat. Hij beloofde toen nog eens met LTO-Nederland te praten over de vergoedingen voor de geruimde dieren. LTO blijft van mening dat het 'Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziektes' fundamenteel moet worden aangepast. Dit moet leiden tot kortingen, die in verhouding staan tot de veterinaire risico's, die de sector heeft gelopen voor en tijdens een uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Daarnaast zou een maximale korting per bedrijf moeten gaan gelden. LTO vindt dat een en ander pas kan worden uitgewerkt op grond van een gedegen analyse van de ervaringen in de afgelopen MKZ-crisis. Een wijziging van het Besluit zou volgens LTO met terugwerkende kracht van toepassing moeten zijn op de MKZ-kortingen. Het Besluit moet trouwens toch worden aangepast, omdat minister Brinkhorst tussentijds een wijziging aanbracht in het 'kortingenbeleid' door een nieuwe categorie (korting van 15%) in te voeren. Maar voor LTO is duidelijk dat het ministerie niets voelt voor een fundamentele aanpassing. Het 'Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziektes' dateert van 19 december 2000. De overheid wilde het besluit in elk geval laten ingaan vóór de verplichte BSE-test (met ingang van 2001). LTO stelt echter vast, dat bij de BSE-gevallen van na 19 december 2000, waarbij de veestapel is geruimd, nooit een korting op de vergoeding is toegepast. Deze interpretatie van de regels door het ministerie van LNV V heeft LTO-Nederland gesterkt in de overtuiging dat een praktische beoordeling van de dossiers zou plaatsvinden, maar dat is tot dusver niet het geval.
LTO vraagt de Tweede Kamer opnieuw om heropening van de dossiers varkenspest 1997; toen zijn voor vergelijkbare overtredingen eveneens zeer hoge kortingen doorgevoerd. Op grond van gelijke behandeling moeten deze dossiers opnieuw worden beoordeeld. In het overleg met LTO heeft het ministerie aangegeven dat hiervoor geen enkele ruimte bestaat.

Nadere informatie: Jack Luiten (tel. 070-3382721) en Linda Meijer (tel. 070-3382743)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: (info@lto.nl)

(Auteur: LTO-Nederland)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie