Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zomerdebatten aftrap voor eerste Utrechtse referendum

Datum nieuwsfeit: 28-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

ZOMERDEBATTEN AFTRAP OP WEG NAAR EERSTE UTRECHTSE REFERENDUM ZOMERDEBATTEN AFTRAP OP WEG NAAR EERSTE UTRECHTSE REFERENDUM Zomerdebatten aftrap op weg naar eerste Utrechtse referendum

Het plein voor het stadhuis is aan het einde van de zomer twee keer het toneel voor een openbaar 'Zomerdebat' over het referendum. De gemeente wil in de periode tot aan het referendum over het Stationsgebied zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de discussie. De debatten zijn daarvoor de start. Voorstel is om dit referendum te houden op 15 mei 2002, tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede kamer. Het is de bedoeling dat raadsleden een 'tandem' vormen met een inwoner van Utrecht of met een direct betrokkene. Raadsleden nemen dan samen met hun tandempartner deel aan het openbare debat in de stad. Organisaties kunnen voor eigen campagne-activiteiten bij de gemeente financiële ondersteuning vragen. Vanaf eind augustus kunnen belangstellenden en belanghebbenden op verschillende manieren informatie krijgen en meepraten over wat er in het Stationsgebied moet gebeuren. Langs al deze wegen wordt een levendig debat in de stad gestimuleerd.

Tot aan het referendum worden er activiteiten georganiseerd om inwoners zowel bekend te maken met het instrument referendum als om ze goed te informeren over de keuze die ze kunnen maken in het referendum over het Stationsgebied. Het college van burgemeester en wethouders ziet het uitdrukkelijk als zijn rol om als een goede 'gastheer' op te treden voor het debat in de stad. Daarom biedt de gemeente ook financiële steun aan andere organisaties die in de periode voorafgaand aan het referendum hun standpunt uit willen dragen. Op deze manier wordt de discussie in de stad gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot een zo hoog mogelijk opkomst.

Zomerdebatten en publieksacties


- Er vinden twee 'Zomerdebatten' plaats op het plein voor het Stadhuis, op 28 augustus en 26 september 's avonds. Het eerste debat richt zich op het raadplegend referendum als instrument om inwoners te betrekken bij besluitvorming. Het tweede debat gaat in op de totstandkoming van de plannen voor het Stationsgebied, die onderwerp van het referendum worden. De debatten zijn openbaar, allerlei belanghebbenden worden ervoor uitgenodigd.


- Om een groter publiek nu vast te informeren over het referendum vinden in de periode tussen de Zomerdebatten ook publieksacties plaats. Op twee zaterdagen (8 en 15 september) wordt het publiek via acties met een laagdrempelig en ludiek karakter gewezen op het referendum.

Raadsleden kunnen 'tandem' vormen

Het college vraagt aan alle raadsleden of zij een tandem willen vormen met een inwoner of betrokkene, bijvoorbeeld een vrijwilliger, ondernemer, kunstenaar, journalist of iemand uit een bewoners- of belangenorganisatie. Het is de bedoeling dat raadsleden met hun tandem-partner deelnemen aan (activiteiten in het kader van) het debat over het referendum. Op deze manier wordt een groeiend aantal mensen bij de discussie betrokken en wordt een levendig debat in de stad gestimuleerd. Het opereren in tandems loopt door tot en met de datum van het referendum.

Steun aan campagne-activiteiten en debatten

Het college heeft besloten financiële steun te verlenen aan organisaties die door middel van eigen activiteiten of een campagne een bijdrage willen leveren aan de discussie. Ook hiermee wordt vorm gegeven aan de rol van 'gastheer' en stimulator voor het debat. De gemeente geeft zodoende ook ruimte aan andere partijen, los van hun inhoudelijke standpunten. Organisaties kunnen een beroep doen op financiële steun voor openbare campagne-achtige activiteiten. Voor steun aan dit soort activiteiten is een budget gereserveerd van f 100.000. Er wordt een regeling voor de toekenning van financiële ondersteuning opgesteld.

Meedenken over plannen Stationsgebied

Het college vindt het belangrijk dat het Stationsgebied in elk geval wordt aangepakt. De vraag is dus niet of er iets moet gebeuren, maar wat. Voor het referendum over het Stationsgebied worden twee plannen ('referendabele modellen') opgesteld, waaruit de Utrechtse kiezers een keuze kunnen maken. De twee referendabele plannen krijgen een vaste basis, die in elk van de twee plannen gelijk is. Voornaamste vast element is een nieuwe Openbaar Vervoer Terminal (OVT). Het aantal passagiers dat Utrecht Centraal en haar bus- en tramstation moet verwerken verdubbelt in de komende 15 jaar. Daarom wordt de OV-Terminal als een vast element in beide plannen beschouwd.

De gemeente wil de plannen zo veel mogelijk open en herkenbaar tot stand laten komen. Vanaf eind augustus kunnen belangstellenden en belanghebbenden op verschillende manieren informatie krijgen en meepraten over wat er in het Stationsgebied moet gebeuren.


- In september vindt een aantal informatiesessies plaats in het gebied en in de omliggende wijken. De bedoeling is om de mogelijke functies en voorzieningen die in het gebied kunnen komen toe te lichten. Ook wordt inzicht gegeven hoe verschillende onderdelen met elkaar samenhangen en wat dat betekent voor het opstellen van de plannen. Ook de tandems van raadsleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze sessies


- In de maand oktober wordt verder samengewerkt met belanghebbenden en belangstellenden om te bepalen welke thema's in de referendabele plannen centraal kunnen staan. Dat gebeurt in bijvoorbeeld panelsessies en focusgroepen. Ook worden de mogelijkheden van inloopateliers bekeken. Mede aan de hand van de uitkomsten van de verschillende sessies worden de bouwstenen voor de referendabele plannen verder ingekleurd.


- Meebeslissen gebeurt uiteindelijk in het referendum. In de communicatie over de plannen komt extra aandacht voor het terugkoppelen van de inbreng uit de communicatiesessies. Meeweten en meedenken moeten het proces van planvorming transparant en herkenbaar maken.

Voor de externe communicatie komen er naast de gebruikelijke papieren informatie twee pijlers waar geïnteresseerden terecht kunnen voor meer informatie: een website en een bezoekerscentrum. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor een laagdrempelig bezoekerscentrum waar mensen terecht kunnen voor vragen, informatie of een gedachtewisseling over het Stationsgebied.

Raadplegend referendum

De Utrechtse gemeenteraad heeft op 28 juni jl. de verordening voor het raadplegend referendum vastgesteld. Door middel van een raadplegend referendum vraagt het gemeentebestuur zelf naar de mening van de inwoners van de stad. In het programma van het Utrechtse college is vastgelegd dat er een referendum wordt gehouden over de plannen voor het Stationsgebied. De Utrechtse burgers kunnen een keuze maken uit twee plannen voor het Stationsgebied in het centrum van de stad. Voorstel is om dit referendum te houden op 15 mei 2002, tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede kamer.

Voor meer informatie:


- Over raadplegend referendum: Communicatie Stadhuis, P.Bataille, 030.286.1155


- Over ontwikkeling plannen Stationsgebied: Communicatie Stadhuis, mw. S. Borgman, 030.286.1055

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie