Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Convenant ov met Verkeer en Waterstaat in Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 28-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Convenant openbaar vervoer met Ministerie Verkeer en Waterstaat ¦ Vanaf 1 oktober uitgifte nieuwe reisdocumenten ¦ Aanpassingen van wegen i.v.m. Servicenet en Sternet ¦ Geluidsontheffing voor dorpsfeest Wirdum

Convenant openbaar vervoer met Ministerie Verkeer en Waterstaat

Aan de Raad wordt voorgesteld in te stemmen met het afsluiten van een convenant Openbaar Vervoer met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In het convenant worden meerjarenafspraken gemaakt over de bekostiging van het openbaar vervoer in Leeuwarden dat onlangs werd aanbesteed aan Arriva en Connexxion. Door het maken van een meerjarenafspraak zal Leeuwarden niet worden geconfronteerd met een te verwachten afname van de rijksbijdrage.

Besluit: 28 augustus 2001.

Vanaf 1 oktober uitgifte nieuwe reisdocumenten

Met ingang van 1 oktober a.s. geldt in Leeuwarden een nieuwe aanvraagprocedure voor reisdocumenten. Ook zal vanaf deze datum een nieuw paspoort worden uitgegeven. De gemeente Leeuwarden sluit hierbij aan bij de nieuwe rijksregeling op dit terrein. Vooral het minder fraudegevoelig maken van de reisdocumenten is een belangrijke reden geweest voor het rijk om nieuwe reisdocumenten in te voeren. Het college stelt de raad voor om vanaf 1 oktober de prijs voor reisdocumenten te verlagen tot de door het Rijk voorgeschreven prijs. Dat betekent voor paspoorten een verlaging van fl. 101,75 naar fl. 73,55 ( 33,37) als gevolg van verlaging van de rijks- en gemeenteleges.

Aanpassingen van wegen i.v.m. Servicenet en Sternet

Sinds enkele maanden functioneert in Leeuwarden de stadsdienst met een nieuw vervoerconcept, te weten: Sternet, Servicenet en Aanvullend net. Het Sternet kent vaste routes en regelmatige frequenties, terwijl het Servicenet een aanvulling biedt op het Sternet: meer haltes, bediening van een groter gebied, terwijl de bussen met een lagere snelheid rijden. Het aanvullend net is vraagafhankelijk vervoer dat op afroep beschikbaar is. Om de veranderingen in het busvervoer mogelijk te maken moeten enkele aanpassingen in de infrastructuur van met name verkeersluwe gebieden plaatsvinden. Het gaat o.a. om het veranderen van middengeleiders, het ruimer maken van boogstralen en het maken van nieuwe haltevoorzieningen bij zorgcentra. De geraamde kosten voor de aanpassingen worden geraamd op fl. 290.000 ( 131.596,26). Uit het Egalisatiefonds Openbaar Vervoer kan fl. 174.000 ( 78.957,76) worden betaald, terwijl een bedrag van fl. 116.000 ( 52.638,51) aan subsidie door Provincie Fryslân beschikbaar wordt gesteld.

Besluit: 28 augustus 2001.

Geluidsontheffing voor dorpsfeest Wirdum

Het college van b. en w. heeft besloten om geluidsontheffing te verlenen voor het dorpsfeest in Wirdum op 30 en 31 augustus. Er is ontheffing verleend tot 02.00 uur s nachts. Op grond van bestaand beleid mogen dorpsfeesten binnen de gemeente eenmaal per jaar doorgaan tot twee uur s nachts. Op verzoek van belanghebbenden kan dit regiem worden verruimd tot maximaal twee feestavonden. Besluit: 28 augustus 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie