Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Copaco

Datum nieuwsfeit: 29-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Copaco NV
Zoek soortgelijke berichten
Copaco NV

PERSBERICHT

publicatie: 29 augustus 2001
na: 17.00 uur

COPACO PRESTEERT VOLGENS VERWACHTING

Copaco handhaaft winstverwachting voor 2001.

Eindhoven: Copaco heeft in de eerste 6 maanden van 2001 een nettowinst gerealiseerd van §2,4 miljoen ten opzichte van een verlies van §7,7 miljoen over dezelfde periode van 2000. De omzet daalde fractioneel van §214,3 miljoen naar §212,2 miljoen, de brutomarge steeg met 30% van 5,5% tot 7,2%. Het bedrijfsresultaat bedroeg §4,4 miljoen in vergelijking met §-3,5 miljoen in de eerste helft van 2000. De in 2000 ingezette reorganisatie is succesvol gebleken en heeft volgens verwachting geleid tot een winstherstel, waaraan overigens alle werkmaatschappijen hebben bijgedragen.

FinanciŽle resultaten
De netto-omzet in de eerste helft van 2001 is met bijna 1% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2000. De markt is dit jaar tot nu toe zwak gebleken waardoor ook de concurrentie verhevigde. De brutomarge is verbeterd naar 7,2% en de kosten zijn ten opzicht van 2000 sterk gedaald. Het strakke werkkapitaalbeheer (lagere voorraad- en debiteurenniveau's) heeft, ondanks de stijgende korte rente, geresulteerd in lagere financieringskosten.

Ontwikkeling van de activiteiten
De reorganisatie waarbij de activiteiten van Amtron zijn overgenomen door Lifeware, de back-office van A-Line is verhuisd naar Quadram en de Point Of Sale-activiteiten van A-Line zijn ondergebracht in POS-Line, heeft geleid tot de invoering van een business unit structuur binnen Copaco. Hierbij is een onderscheid gemaakt vanuit het productenportfolio, anders dan in het verleden een onderscheid naar klanten. De activiteiten van de Service en Solutions afdelingen zijn in de eerste helft van 2001 in omvang en winstgevendheid afgenomen als gevolg van minder vraag. De omzet van ICT producten is iets afgenomen, maar qua brutomarge sterk verbeterd.

Balans
Onder invloed van een sterk verbeterde werkkapitaalbeheersing als gevolg van het centraliseren van de back-offices, is het balanstotaal met 28% teruggebracht van § 103,9 miljoen ultimo 2000 naar §74,3 miljoen medio 2001. Niet alleen werden de voorraden sterk teruggebracht (van § 20,3 miljoen naar §14,3 miljoen), ook de debiteuren gingen terug van § 64,3 miljoen naar §43,4 miljoen. De hieruit voortvloeiende cashflow heeft het gebruik van bancaire financiering drastisch teruggebracht. Gevolg hiervan is een verbetering van de solvabiliteit van 24,8% naar 38,3%. Het merendeel van de met de reorganisatie gepaard gaande kosten zijn in 2000 reeds ten laste van de reorganisatievoorziening gebracht. Van de medio 2001 nog te verwachten kosten heeft ca. §700.000 een kortlopend karakter (d.w.z. korter dan 1 jaar). Dit gedeelte is derhalve als kortlopend gerubriceerd.

Samenstelling Raad van Bestuur
Vincent Reijers, medeoprichter van Copaco en lid van de Raad van Bestuur, heeft te kennen gegeven tegen het eind van dit jaar uit de Raad van Bestuur te treden. Zijn taken zullen door zijn medebestuurders overgenomen worden. Het ligt in de bedoeling hem in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te dragen ter benoeming in de Raad van Commissarissen.

Verwachtingen
Het bestuur van Copaco blijft van mening dat ca. 2% nettoresultaat na belasting op termijn te realiseren moet zijn. Onderdelen binnen Copaco bewijzen dat dit mogelijk is.

De huidige marktontwikkelingen zijn wereldwijd turbulent te noemen. Ondernemingen tenderen naar het uitstellen van hun (ICT-)investeringen. Copaco verwacht wanneer de marktomstandigheden niet verslechteren desondanks de beoogde winstdoelstelling voor 2001 te kunnen realiseren (een nettoresultaat van ca. § 4,5 miljoen) bij iets minder omzet.

Profiel Copaco

Copaco N.V. is sinds 1981 actief op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en genoteerd aan de OfficiŽle markt van de AEX-Effectenbeurs N.V. De onderneming levert met ca. 350 medewerkers (ultimo 2000) computer-, netwerk-, data-storage en communicatieproducten, software en groupware, opleidingen en trainingen en is marktleider in Nederland op haar gebied. De activiteiten zijn ondergebracht in de werkmaatschappijen Quadram, Lifeware, @The Academy, A-Line, Sydicom Distribution en POS-Line.

Dit persbericht verschijnt ook op het Internet en is op te vragen via www.copaco.nl

Analistenbijeenkomst

Ten behoeve van analisten wordt op 31 augustus 2001 vanaf 16.00 uur een toelichting op de halfjaarcijfers gegeven in het Okura Hotel te Amsterdam.

Voor nadere informatie :

Copaco N.V., J.G.L.M. Reijers, Algemeen Directeur, tel. 040 - 2 513 340. Drs. W.H. Geraats RA, Financieel Directeur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie