Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regionaal nieuws FvO

Datum nieuwsfeit: 29-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Federatie van Ouderverenigingen

Regionaal nieuws: diverse provincies

29 augustus 2001

Regionaal nieuws

In deze zomerweken werd heel wat informatie uit het land bijeengesprokkeld, o.a. uit regionale nieuwsbrieven en rapporten. Niet alle berichten zijn meer echt recent. De algemene indruk is: veel wachtlijstaanpak.

Groningen

De SPD maakte een krant over de stand van zaken bij de wachtlijstaanpak. De PFvO werkte eraan mee. Ruim 500 mensen zijn van de wachtlijst af. Het plan voor een Groningse handreiking over persoonsvolgend budget is omgebogen naar een knelpuntenanalyse. Dit voorjaar presenteerde zich een particulier bureau dat ouders wil adviseren bij de papierwinkel met het persoonsgebonden budget. De PFvO kijkt de kat uit de boom.

Friesland

Het project Met de vraag aan de slag gaat in september echt uit de startblokken met vijf themabijeenkomsten die de deelnemers een keuze bieden uit zeven workshops.
Delegaties van de afdelingen en familieverenigingen zijn uitgenodigd voor de tweede bijeenkomst over samenwerken in de regio. Friesland doet mee aan de pilot naar aanleiding van de uitkomsten van de landelijke Werkgroep Regio.
Ook is de PFvO Friesland begonnen met een eigen nieuwsbrief voor meer dan tweehonderd adressen.

Drenthe

In het project Arbeid bleek dat arbeidsmogelijkheden voor ZML-schoolverlaters toch relatief onbekend zijn. Er wordt (samen met het Twentse project) gewerkt aan een voorlichtingsbrochure voor ouders.
De werkgroep Regiovisie Verstandelijk Gehandicapten Drenthe bracht na twee jaar een tussenrapportage uit. Het rapport is mooi uitgevoerd en er is naar gestreefd om de informatie toegankelijk te maken. Drenthe is ook bezig met een vervoersproject in RPCP-verband.

Overijssel

In Twente loopt vanaf 1999 een project persoonsvolgend budget. In de volgende Kaders daarover meer.
Het project Arbeid nadert de afronding. Op 18 oktober wil men de resultaten presenteren in de vorm van een brochure voor ouders, een brochure voor intermediairs en een Twentse adressenbijlage. De brochures worden zo gemaakt dat ze ook in andere provincies bruikbaar zijn.
Op 6 oktober hebben de Overijsselse bestuurders hun jaarlijkse besturendag, dit keer over kwaliteit van bestaan. Het verslag van de Markt van Mogelijkheden in april is klaar. Wie iets soortgelijks wil opzetten: er is een draaiboek beschikbaar. Overijssel had een provinciale subsidie voor de dag en dat is bij een grootschalige opzet echt wel nodig.

Flevoland

In maart was de Zorggebruikersbundeling Flevoland gastheer bij een regionale evaluatie van de kwaliteitswet. Opvallend was dat de zorginstellingen niet overtuigd zijn van het nut van het kwaliteitsjaarverslag. ZGB vindt de verslagen vaak vaag en ze bieden geen inzicht in de resultaten van het kwaliteitsbeleid. Meer van deze regionale bijeenkomsten worden verwerkt in het advies van het Verwey Jonkerinstituut aan VWS bij de evaluatie van de kwaliteitswet in het najaar van 2001.
In mei is in Flevoland een afdeling van Onderling Sterk opgericht, de belangenverenging van mensen met een verstandelijke handicap. De SPD heeft hier hard aan getrokken.

Utrecht

In Eemland is een proef gestart met een zorgpas voor patiënten/cliënten, een stap naar een landelijk electronisch patiëntendossier. Het PPCP Utrecht is nauw betrokken. Consulent Jan Fousert is benieuwd naar de ervaringen, mede gelet op de plannen rond electronische dossiers in grote nieuwbouwlocaties als Leidsche Rijn en Vathorst.
In Utrecht (en in Friesland) is bij het zorgkantoor een project gestart met een andere, meer vraaggerichte, bekostigingssystematiek. De Federatie is tot nu toe erg teleurgesteld over de invulling van een en ander.
In Utrecht start binnenkort ook een cursus voor mensen met een verstandelijke handicap: 'Je goed recht'.

Noord-Holland

In Amstelland en de Meerlanden werd het project Vraag wat je vragen wilt afgesloten. Acht ouderparen werkten aan de verwezenlijking van hun wensen, ondersteund door de methode die elders in het land al eerder toegepast is. Het proces van vraag naar antwoord vraagt een lange adem, want de praktijk is veel minder vraaggericht dan je zou denken.
In Kennemerland wordt een project voorbereid om de ervaringen van ouders met de wachtlijstaanpak door te lichten. In Groot-Amsterdam is de informatiegids Amsterdam aangepast herzien en in grote aantallen gratis verspreid. Veel adressen en tips, ook van de zijde van de (regionale) ouderverenigingen. Op 25 september is een dag waarop allochtone organisaties uitgenodigd zijn zich te presenteren. IJburg wordt in de nieuwsbrief van VWS over modernisering van de AWBZ als voorbeeld opgevoerd. Projectleider Boon vindt het een knap ingewikkeld proces en zegt: De nieuwe werkwijze zal wel doorsijpelen in andere delen van de stad. Ik wil er wel bij aantekenen dat we hier met een volledig nieuw stadsdeel kunnen starten, een nog niet ontgonnen terrein, zonder vaste structuren.
De afdelingen van Philadelphia en VOGG in Amsterdam organiseren op 21 september een discussiebijeenkomst naar aanleiding van uitspraken van de Noorse mevrouw Kristiansen over de Nederlandse zorg.

Zuid-Holland

Een project over onderwijsintegratie in Delft/Westland/Oostland is juist afgerond. Het gaat ook over het zogenoemde symbiose-onderwijs. In de regio wil men er iets mee gaan doen. In Kaders komen we er binnenkort op terug.
Uit de regiovisie bleek een groot knelpunt voor ouders te liggen bij oppas; heel herkenbaar. Vijf organisaties sloegen de handen ineen. Het resulteerde in een gezamenlijke folder en alle aanvragen lopen nu via een centraal meldpunt.

RFvO Midden-Holland vermeldt in de regionale nieuwsbrief aanbevelingen aan zorgaanbieders, SPC en zorgkantoor, naar aanleiding van ervaringen van ouders bij de wachtlijstaanpak.
Zorgaanbieder Syndion, vooral actief in het Zuid-Hollandse en Utrechtse rivierengebied, start samen met Prismant een onderzoek naar de dagindeling van cliënten en het cliëntvolgend inzetten van medewerkers.

Zeeland

Klaverblad Zeeland is in mei gestart met een project om 50 arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen, samen met de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf en KLIQ, een organisatie voor arbeids(re)integratie.
Zeeland gaat ook meewerken aan een project Externe kwaliteitstoetsing RIOs vanuit cliëntenperspectief. Het RIO moet zorgen voor de onafhankelijke en integrale indicatiestelling, maar dat loopt nog niet allemaal van een leien dakje.

Noord-Brabant

In Zuidoost Brabant heeft de RFvO samen met Twijnstra en Gudde een vragenlijst ontwikkeld om te onderzoeken hoe ouders de wachtlijstaanpak hebben ervaren. Het rapport is af en de bladen van de ouderverenigingen besteden er aandacht aan.
Zorgaanbieder Prisma probeert in Waalwijk en Oosterhout een model (de driehoek emancipatie-dialoog-samenlevingsopbouw) in de praktijk te brengen. In Hallo samenleving, hier ben ik. Dromen van verstandelijk gehandicapten worden waar wordt dit beschreven en met fotos geïllustreerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie