Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst Provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 29-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 28 augustus 2001Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.3/LG

Ja

Ontwerp-Gebiedsplan Natuur- en Landschapsdoelen in Drenthe.

Het gebiedsplan in ontwerp vaststellen.

Conform.

6.7/RW

Ja

Delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen per 1 januari 2002.

1. Instemmen met het ontwerpstatenvoorstel tot instemming met de delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen per
1 januari 2002.

2. Instemmen met het ontwerpdelegatiebesluit en de meerpartijenovereenkomst.

3. Het statenvoorstel agenderen voor de PS-vergadering van 3 oktober 2001.

Conform.

6.8/CW

Ja

Noordelijk Audiovisueel Archief.

In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik aan het Drents Archief voor de periode 2001 tot en met 2004 jaarlijks een subsidie verlenen van ten hoogste 100.000,--/
45.378,02.

Conform.

6.9/CW

Ja

Informatie Statencommissie Cultuur en
Welzijn.

De statencommissie informeren over stand van zaken cultuurbeleid.

Conform.

6.10/BJC

Ja

Besluitvorming gedeputeerde staten in de vakantieperiode.

De besluitenlijst van week 28 en week 32 voor kennisgeving aannemen.

Conform.

Akkoordstukken

7.1/Ec W.t.t. op 4 september 2001 (subsidieaanvraag Hogeschool Drenthe)

Mededelingen

Rondvraag:

* Tender vrijwilligers wordt in één jaar in plaats van in twee jaar toegekend.

* Voorvoegsel "provinciaal" blijft gehandhaafd voor de medewerkers archeoloog, historicus en museumconsulent van het Erfgoedhuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie