Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OESO richtlijnen voor multinationals

Datum nieuwsfeit: 29-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Economische Zaken


www.minez.nl

MIN EZ:oeso richtlijnen voo multinationals

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 116
Datum: 29-08-2001

OESO RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALS

De leden van de Tweede Kamer Koenders en Middel (beiden PvdA) hebben aan de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken op 12 juli 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Hebt u kennisgenomen van het vorig jaar verschenen rapport The Dark Side of Football en van de klacht die de Landelijke India Werkgroep (LIW) 20 juni jl. bij het Nationaal Contact Punt (NCP) heeft ingediend over het schenden van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door Nederlandse, Duitse en Engelse bedrijven?


2 Ben u met het LIW van oordeel dat de importeurs van Indiase voetballen hun leveranciers en onderaannemers, zoals de Indiase leverancier Mayor and Company, onvoldoende stimuleren om in hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met der richtlijnen Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen bent u van plan hiertegen te ondernemen?


3 Bent u het eens met de stelling dat het NCP in de toekomst een meer actieve rol moet gaan spelen in het toetsen van het optreden van Nederlandse en op de Nederlandse markt opererende sportgoederenimporteurs aan de Richtlijnen, waar het hun aankopen van voetballen in India betreft? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze(n) kan dit naar uw mening geschieden?


4 Ben u van mening dat het onderzoek naar de in de klacht verwoorde schendingen zich tevens zou moeten uitstrekken over andere productielanden, zoals Pakistan en China, mede gezien de rol en verplichtingen die bedrijven en andere branchegerelateerde factoren zijn aangedaan (FIFA, WFSGI)? Zo neen, waarom niet? Zo ja, in welk verband bent u van zins dit onderzoek vorm te geven?

De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft mede namens de minister van Buitenlandse Zaken deze vragen als volgt beantwoord.


1 t/m 4
Ik kan u melden dat de Landelijke India Werkgroep (LIW) inderdaad een klacht heeft ingediend bij het Nationaal Contactpunt voor Multinationale Ondernemingen (NCP) betreffende het handelen van ondernemingen op het gebied van voetbalproductie en import. Een aantal ondernemingen zou in strijd handelen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

Het NCP heeft deze klacht in eerste zitting besproken. De procedure binnen het NCP is in gang gezet. De LIW is inmiddels uitgenodigd haar klacht toe te lichten. Indien de klacht geheel dan wel gedeeltelijk ontvankelijk wordt geacht zal verder overleg met andere betrokken partijen plaatsvinden.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Paula de Jonge, tel: (070) 379 75 52

29 aug 01 13:53

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie