Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraakprocedure over MTC Nijmegen onder de maat

Datum nieuwsfeit: 30-08-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

persbericht, 30/8/2001

Milieudefensie wil toetsing door nationale ombudsman

Inspraakprocedure over MTC onder de maat

De gemeentebesturen van Nijmegen en Overbetuwe hebben de inspraak over de plannen voor het omstreden Multimodaal Transportcentrum gebrekkig georganiseerd. Voor de benodigde stukken moet maar liefst 1040 gulden neergeteld worden. Bovendien blijken er voor de belangstellenden veel te weinig exemplaren beschikbaar te zijn. Milieudefensie vindt dat op deze manier de overheid in gebreke blijft bij haar plicht om goede inspraakmogelijkheden te bieden.

In een brief aan de betrokken gemeentebesturen pleit Milieudefensie voor het verlagen van de prijs naar een billijk bedrag (maximaal Æ' 50,--), zodat er geen onnodig hoge drempel wordt opgeworpen voor de inspraakmogelijkheden van belangstellende burgers en betrokken organisaties. De kosten van de inspraakprocedure moeten niet op de bewoners en belangengroepen afgewenteld worden. Dit dient, zoals gebruikelijk, te worden doorberekend aan de aanvrager van de bestemmingsplanwijziging. Het Ontwikkelingsbedrijf MTC zou hiervoor in een professionele planexploitatie geld moeten reserveren.

Milieudefensie stelt ook dat de sluitingstermijn van de inspraakreacties niet langer op de aangekondigde datum (28 september) kan zijn, aangezien de relevante stukken niet beschikbaar zijn. Bepleit wordt een inspraakperiode van zes weken te houden, vanaf het moment dat de stukken wel in voldoende mate beschikbaar zijn.

Volgens de plannen moet het MTC een grootschalig bedrijventerrein voor de transportsector worden. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van het MTC. Het project gaat ten kosten van in totaal 500 hectare open gebied ten noorden van de Waal bij Nijmegen. Vanwege de negatieve gevolgen voor landschap en leefmilieu bestaat er veel weerstand tegen het MTC. Alleen al vanwege de geluidshinder dreigen in de omliggende dorpen en buurtschappen circa 230 woningen gesloopt te worden. Het is verbijsterend dat de betrokken gemeentebesturen voor de inspraak over zo'n ingrijpend project niet naar behoren weten te organiseren. De gebrekkige invulling van de wettelijke inspraakverplichting is tekenend voor de manier waarop de regionale bestuurders het MTC willen doordrukken. Indien de huidige inspraakprocedure niet wordt gecorrigeerd zal Milieudefensie de kwestie aan de Nationale Ombudsman voorleggen.

Contactpersoon: Pieter Jansen, telefoon 024 3882309 of 06 20712191 Bijlage: brief aan gemeentebesturen van Overbetuwe en Nijmegen

MILIEUDEFENSIE NIJMEGEN
P/a 'Milieucentrum De Broeikas'
Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen
telefoon en fax 024 3237544
(milieudefensie.nijmegen@gmx.net)
www.milieudefensie.net/nijmegen

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

Nijmegen, 29 augustus 2001

Geachte damens, heren,

Met klem vraagt Vereniging Milieudefensie uw aandacht voor het volgende. Op 22 augustus is het voorontwerp-bestemmingsplan MTC Valburg vrijgegeven voor inspraak. Dit blijkt te bestaan uit een samenhangend pakket van circa 25 naar elkaar verwijzende documenten. Belangstellenden dienen hiervoor Æ'1040,-- te betalen. We vinden dit een buitenproportionele prijs, die voor velen een hoge drempel opwerpt. Op deze manier worden belanghebbenden, waaronder gedupeerde bewoners en betrokken maatschappelijke groeperingen, gefrustreerd om gebruik te maken van hun wettelijke inspraakrecht. We verzoeken u om de door u gevraagde prijs zo spoedig mogelijk te verlagen naar een billijk bedrag (o.i. maximaal Æ' 50,--) en restitutie te verlenen aan hen die noodgedwongen al het buitensporige bedrag hebben betaald. De financiële lasten van een inspraakprocedure behoren niet op de burgers afgewenteld te worden. Het ligt daarentegen wel voor de hand dat de kosten van deze beoogde bestemmingsplanwijziging door te berekenen aan de Naamloze Vennootschap Ontwikkelingsbedrijf MTC. Zoals gebruikelijk dienen de aanvragers van een bestemmingsplanwijziging immers geld te reserveren voor de bijbehorende kosten, hetgeen deel behoort uit te maken van een professionele planexploitatie.

Voorts is ons vandaag duidelijk geworden dat (veel van) de betreffende documenten thans niet meer beschikbaar zijn. Een herdruk zou worden voorbereid. Hoe kan het dat bij een grootschalig en omstreden project als het MTC geen rekening wordt gehouden met maatschappelijke belangstelling voor de inspraakprocedure? U had toch kunnen verwachten dat vele gedupeerde inwoners en belangengroepen gebruik willen maken van hun wettelijke inspraakrecht? Doordat de documenten nu niet beschikbaar zijn kan er echter nog geen sprake zijn van een zinnige inspraakmogelijkheid. Dat sommige documenten deels op internet geraadpleegd kunnen worden doet daar niet aan af. Het ontbreken van de voor dit voorontwerp-bestemmingsplan zo cruciale kaarten, tabellen en grafieken maakt dat dit digitale materiaal niet geschikt is om een adequate inspraakreactie op te kunnen stellen. De sluitingstermijn voor reacties naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan is eerder vastgesteld op 28 september aanstaande. Handhaving van deze termijn is niet meer correct, aangezien de relevante documenten thans niet beschikbaar zijn. We verzoeken u om ervoor te zorgen dat vanaf het moment dat deze documenten weer wel voldoende verkrijgbaar zijn een inspraakperiode van zes weken te respecteren (conform de Algemene Wet Bestuursrecht). De huidige sluitingstermijn dient derhalve losgelaten te worden.

Beide stappen, de gevraagde prijsverlaging en de verlenging van de inspraaktermijn, zijn noodzakelijk om de rechtsbescherming van belanghebbenden te waarborgen. We verzoeken u deze brief tevens te beschouwen als een formele klacht over de gang van zaken tot nog toe. Indien een adequate reactie van uw zijde uitblijft zullen we de kwestie voorleggen aan de Nationale Ombudsman. We hopen echter dat dit niet nodig zal zijn. We verzoeken u om op korte termijn ons uw reactie te doen toekomen.

Hoogachtend, namens Vereniging Milieudefensie,

P.J.A. Jansen

MILIEUDEFENSIE NIJMEGEN
P/a 'Milieucentrum De Broeikas'
Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen
telefoon en fax 024 3237544
(milieudefensie.nijmegen@gmx.net)
www.milieudefensie.net/nijmegen

Een kopie van deze brief wordt gezonden aan de gemeenteraad van Overbetuwe en de gemeenteraad van Nijmegen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...