Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Haljfaarcijfers 2001 ERIKS-groep

Datum nieuwsfeit: 30-08-2001
Bron: Eriks NV
Zoek soortgelijke berichten
Eriks NV

P E R S B E R I C H T

Van Directie ERIKS group nv
Telefoon072 514 12 17
Datum 30 augustus 2001
Betreft

FINANCIËLE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2001 ERIKS-GROEP

ERIKS MELDT GOED EERSTE HALFJAAR 2001

KERNPUNTEN EERSTE HALFJAAR 2001

§Omzet+22,7%

§Bedrijfsresultaat+39,4%, van EUR 9,2 mln. naar EUR 12,8 mln.
§Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening vóór amortisatie goodwill

+41,0%, van EUR 6,0 mln. naar EUR 8,5 mln.

§Buitengewoon resultaat na belastingenEUR 2,5 mln.
§NettoresultaatEUR 10,4 mln.

§Realisatie van de volgende acquisities:

- Mangelsdorf Antriebstechnik GmbH
te Isernhagen (bij Hannover) per 1 januari 2001 (omzet op jaarbasis: EUR 4,0 mln.)

- Schötz Industrietechniek GmbH te Puchheim
(bij München) per 1 februari 2001
(omzet op jaarbasis: EUR 22,0 mln.)

- Bruhamij Kunststoffen bv te Ede (Nederland) per 1 maart 2001
(omzet op jaarbasis: EUR 9,5 mln.)

- Hydromeka nv, Antwerpen, per 1 april 2001
(omzet op jaarbasis EUR 2,3 mln.)

§Verkoop van het onroerend goed te Alkmaar
(zie buitengewone bate)

Aantal uitstaande gewone aandelen 3.514.200 3.514.200 3.514.200

VERWACHTING VOOR HET GEHELE JAAR 2001
De resultaten over het eerste halfjaar 2001 sluiten aan op de eerder door ons uitgesproken verwachtingen. Vanaf medio het tweede kwartaal is echter in alle marktgebieden waar ERIKS aanwezig is, sprake van een duidelijk mindere economische bedrijvigheid. Met name de omzet aan het segment OEM (Original Equipment Manufacturers), waarin ERIKS ca. 40% van haar omzet realiseert, stagneert. Tevens is er een tendens dat grotere projecten worden uitgesteld. De omzet aan het segment 'onderhoud' ontwikkelt zich conform de verwachting. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de industriële bedrijvigheid in het tweede halfjaar zich zal herstellen. In onze eerder uitgesproken verwachtingen, in de veronderstelling van een gelijkblijvende industriële bedrijvigheid, is uitgegaan van een groei van omzet en resultaat van 15 à 20%. Wij moeten, gezien de mindere conjunctuur, de verwachtingen voor de autonome groei enigszins bijstellen. Toch blijven wij bij onze eerder gepubliceerde verwachting dat, behoudens een nog verdere verslechtering van de conjunctuur, het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill ten opzichte van het jaar 2000 met 15 à 20% zal toenemen.


OMZET
De omzet over het eerste halfjaar 2001 ad EUR 178,9 mln. is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 22,7% toegenomen (+ EUR 33,1 mln.). Deze toename is als volgt nader te specificeren:
- toename van de omzet met EUR 28,2 mln. als gevolg van in het tweede halfjaar 2000 en in het eerste halfjaar 2001 gerealiseerde overnames;
- een autonome groei van EUR 4,9 mln., ofwel 3,3%, waarvan 1,8% als gevolg van valutaschommelingen.


De autonome groei van de omzet ontwikkelde zich in het eerste kwartaal conform de verwachtingen. Vanaf mei stagneert de groei met name in de segmenten OEM en projecten. De lagere omzet bij de cluster Aircool Nederland is het gevolg van een mindere export. In het tweede halfjaar 2000 zijn enkele activiteiten in de cluster ERIKS Frankrijk gestaakt, waardoor de omzet 2001 achterblijft op die van 2000. In Noord-Amerika blijft de omzet aan het segment OEM belangrijk achter.

BEDRIJFSRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat bedraagt EUR 12,8 mln. en is EUR 3,6 mln., ofwel 39% hoger dan over het eerste halfjaar 2000. In procenten van de omzet is het bedrijfsresultaat toegenomen van 6,3% over het eerste halfjaar 2000 tot 7,1% over 2001. Deze toename is met name te danken aan de verbetering van de productiviteit. In de bedrijfsvoering van alle ondernemingen is het verhogen van de efficiency en effectiviteit primair aanwezig. Het is verheugend vast te stellen dat hierbij permanent successen worden behaald. Bij alle clusters, met uitzondering van ERIKS Noord-Amerika, zijn gelijke of hogere bedrijfs-resultaten gerealiseerd.

BUITENGEWONE BATEN MINUS LASTEN
De buitengewone bate ad EUR 3,7 mln. betreft

- EUR 3,4 mln. boekwinst op de verkoop van een pand te Alkmaar onder aftrek van een voorziening voor te maken verhuiskosten;

- EUR 0,3 mln. boekwinst op de verkoop van een deelneming.

PROFIEL
ERIKS group nv is de Nederlandse houdstermaatschappij van een groep technische handelsondernemingen. De ERIKS-groep bestaat thans uit 42 groepsmaatschappijen met vestigingen in acht landen. Het geografisch zwaartepunt van de activiteiten ligt in West-Europa (Nederland, België, Duitsland en Frankrijk). Daarnaast heeft zij vestigingen in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië (Singapore, Maleisië en Thailand). Het streven van de ERIKS-groep is een vooraanstaande marktpositie in West- en Midden-Europa op te bouwen om aldus een 'Europese speler' te worden. Tevens wil de ERIKS-groep in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië aanwezig zijn. De activiteiten van de ERIKS-groep bestaan uit de inkoop, opslag, veredeling en verkoop van een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten. Met een sterk ontwikkelde technische en logistieke dienstverlening en kennis van producten en toepassingen worden alle bedrijfstakken van de industrie bediend. Het bieden van toegevoegde waarde door brede en diepe productlijnen, kennis en veredeling staat bij alle activiteiten voorop. Het huidige assortiment is verdeeld in vijf kernactiviteiten en de daarin opgenomen productgroepen:
§ Afdichtingstechniek (dynamische dichtingen, statische dichtingen)
§ Aandrijftechniek (hydrauliek, pneumatiek, elektrische en mechanische aandrijftechniek, lagertechniek)
§ Stromingstechniek (appendages en instrumentatie, leidingsystemen, slangen en toebehoren)
§ Industriële kunststoffen

§ Koudetechniek en klimaatbeheersing.

MISSIE
De missie van de ERIKS-groep is een toonaangevende, internationale handelsonderneming te zijn die met een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten met daaraan gerelateerde technische en logistieke dienstverlening en kennis van haar producten en toepassingen alle bedrijfstakken van de industrie bedient.

Uitgebreide informatie over de ERIKS-groep is te vinden op onze website www.eriks.com


ERIKS group nv
PO Box 280
1800 BK Alkmaar
The Netherlands

Tel: +31 72 514.12.17
Fax: +31 72 514.11.15
Email: group@eriks.com

Internet: www.eriks.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie