Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Consumptie in juni groeit met 2,7%

Datum nieuwsfeit: 30-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB01-191
30 augustus 2001
9.30 uur Consumptie in juni groeit met 2,7%

De binnenlandse consumptieve bestedingen in de maand juni zijn 2,7% groter dan in dezelfde maand van 2000. Voor het eerst dit jaar laten alle onderscheiden consumptiecategorieën een positieve ontwikkeling van het volume zien, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het volume van de bestedingen aan goederen is 3,0% groter dan in juni vorig jaar, terwijl aan diensten 2,4% meer geconsumeerd is.

Duurzame goederen meest in trek De volumegroei van de bestedingen aan duurzame goederen als consumentenelektronica, kleding, meubels en auto's in juni bedraagt 4,3%. Aan de scherpe volumedalingen bij de bestedingen aan vervoermiddelen in eerdere maanden lijkt een einde gekomen, al is bij de vervoermiddelen ook in juni nog sprake van lagere bestedingen dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds maart is sprake van een bescheiden stijging bij de uitgaven aan voeding (0,6%). Het volume van de uitgaven aan overige goederen ligt 3,4% boven dat van juni vorig jaar. Tot de consumptie van overige goederen behoort onder meer het verbruik van energie en van motorbrandstoffen. Aan diensten is in juni 2,4% meer geconsumeerd. Het groeitempo van de bestedingen aan diensten ligt in de eerste helft van 2001 duidelijk lager dan in voorgaande jaren.

Consumptiegroei eerste halfjaar 1,6% In het eerste halfjaar van 2001 is het volume van de binnenlandse CBS-Persdienst consumptie 1,6% groter dan in de eerste helft van vorig jaar. Deze groei is lager dan die van de afgelopen jaren. De stijging in het tweede Postbus 4000 kwartaal van 2001 komt een fractie hoger uit dan die in het eerste 2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16 kwartaal, mede door incidentele factoren. Extra aankopen eind vorig fax (070) 337 59 71 jaar hebben de ontwikkeling van de consumptie in het eerste kwartaal E-mail: van dit jaar geremd.
(persdienst@cbs.nl)
De consumptiegroei in de eerste helft van 2001 is sterk beïnvloed door de ongunstige ontwikkeling bij de aankoop van personenauto's. Mede Het CBS doordat deze aankopen ver achterbleven bij die van een jaar eerder, is is een dienst van het volume van de bestedingen aan duurzame goederen in het eerste het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-191 pagina 1 van 3
halfjaar minder groot. In de loop van het tweede kwartaal ontwikkelen de auto-aankopen zich overigens beduidend minder negatief.

Technische toelichting
De macro-economische consumptiecijfers sluiten nog aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen 1999 en de bijbehorende Kwartaalrekeningen. Aanpassing van de maand- en kwartaalcijfers aan de uitkomsten van de Nationale rekeningen 2000 vindt in de nazomer plaats.
De uitkomsten voldoen aan de internationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen (ESR'95). Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse werkelijke individuele consumptie. Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën.
Het in de tabel opgenomen begrip `nationale consumptie' bevat in tegenstelling tot de term `binnenlandse consumptie' wel de bestedingen van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland.
De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie