Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goodwill in de jaarrekening: Eenduidigheid zoek

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ernst & Young

Goodwill in de jaarrekening: Eenduidigheid zoek

31 augustus 2001 -
Ondernemingen worstelen met de verwerking van
goodwill in de jaarrekening. Internationale overeenstemming hierover is noodzakelijk, betoogt Martin Hoogendoorn.

Een onderneming met veel goodwill kopen is prachtig, maar hoe verwerk je dat nieuw verworven bezit van een goede naam en reputatie in de jaarrekening? Gezien de discussie die daarover dezer weken in Het Financieele Dagblad wordt gevoerd, lijkt het antwoord niet eenduidig. Ook in de nationale en internationale regelgeving ontstaat op dit punt een regelrechte clash. De gekozen benaderingen leveren grote verschillen tussen het uiteindelijk zichtbare nettoresultaat en eigen vermogen op. Dergelijke verschillen, die alléén voortkomen uit een gebrek aan consensus over de beste spelregels, zorgen ervoor dat de financiële kerncijfers van ondernemingen internationaal niet te vergelijken zijn. Dat is in een mondiale economie onaanvaardbaar. De traditioneel dominante benadering in Nederland is goodwill direct ten laste brengen van het eigen vermogen. In Het Financieele Dagblad van 3 augustus bezingt auteur drs F. van der Mark de zegeningen van dit model. Dit model betekent echter feitelijk een ontkenning van de waarde die goodwill heeft. De goodwill maakt deel uit van de kostprijs van een gekochte onderneming en het direct afboeken daarvan van het eigen vermogen suggereert als het ware dat van een verantwoorde investering geen sprake is. Dit laat onverlet dat de waarde van goodwill in een latere periode kan dalen. Als dat zo is, zal een bijzondere waardevermindering moeten worden geboekt. Alleen in een situatie van fusie mag goodwill door toepassing van de zogenaamde methode van pooling-of-interests als het ware onzichtbaar van het eigen vermogen wordt afgeboekt, maar niet als er duidelijk sprake is van een kopende dominante partij. Goodwill is dan het gekochte toekomstige winstpotentieel van de onderneming, waarbij er geen enkele reden is deze bij aankoop direct af te boeken. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft daarom terecht een nieuwe regel ingevoerd die bepaalt dat goodwill wordt geactiveerd en in een aantal jaren wordt afgeschreven van het resultaat. Deze regelt geldt vanaf de jaarrekeningen die zullen worden opgemaakt over het nu lopende boekjaar 2001. Met deze nieuwe benadering sluit de Raad voor de Jaarverslaggeving aan bij de International Accounting Standards (IAS) de spelregels die zijn ontwikkeld met het oog op de mondiale harmonisatie van verslaggevingsregels. In navolging daarvan heeft het kabinet besloten ook de wettelijke optie van afboeking van het eigen vermogen te schrappen en activering en afschrijving verplicht te stellen, vermoedelijk vanaf de jaarrekeningen 2002. Anton Dieleman en Sander van Triest hebben zich in het FD van respectievelijk 14 augustus en 17 augustus tot vaandeldragers van deze nieuwe benadering uitgeroepen. Hun pleidooi is in ieder geval realistischer dan de oude Nederlandse praktijk. Goodwill wordt hier beschouwd als een actief met waarde. Maar waarom daarop afschrijven? En over welke periode? Bovendien: als de waarde van de onderneming in stand blijft, is het dan wel nodig door middel van afschrijving de waarde van de goodwill in de balans te verlagen? Afschrijven van goodwill staat echter los van het al dan niet optreden van een waardevermindering van goodwill.
Afschrijven geschiedt omdat het in de verslaggevingsregels taboe is om de in het bedrijf zelf-ontwikkelde goodwill te activeren. En het axioma bij afschrijving van gekochte goodwill is dat in de loop der jaren gekochte goodwill als het ware wordt vervangen door zelfontwikkelde goodwill: de waarde van de onderneming kan intact blijven, maar de waarde van de gekochte goodwill wordt wel minder. De periode waarover moet worden afgeschreven dient dan overeen te komen met het tempo waarmee de gekochte door de zelfontwikkelde goodwill wordt vervangen. Dat is op geen enkele wijze goed te meten. Vandaar dat het nodig is hierover gezamenlijk afpraken te maken door een maximum afschrijvingsduur in te stellen. In Nederland was dit in het verleden 10 jaar, in de Verenigde Staten 40 jaar, en in de toekomst is dat 20 jaar. Niemand kan zeggen welk maximum juist is. Het is een keuze die altijd voor discussie vatbaar is, maar voor de vergelijkbaarheid is het goed dat die keuze uniform wordt gemaakt. De meest radicale benadering komt uit de Verenigde Staten, waar het onder de verslagregels van US GAAP vanaf 1 januari 2002 verplicht is gesteld om goodwill te activeren. Op goodwill mag dan dus niet stelselmatig worden afgeschreven. In plaats daarvan wordt jaarlijks vastgesteld of de waarde van de overgenomen onderneming nog gehandhaafd is. Is dat niet het geval, dan wordt een bijzondere waardevermindering ten laste van het resultaat geboekt (een zogenaamde impairment). Dit derde model, dat in het FD van 11 augustus respectievelijk 16 augustus Huub Wieleman en Jan Docter als ambassadeurs kreeg, klinkt zeer aantrekkelijk. Geen afschrijvingslasten, een hoog eigen vermogen. Toch kan uit het voorgaande worden afgeleid dat deze methode iets merkwaardigs heeft. Niet afschrijven op gekochte goodwill omdat de waarde van de onderneming niet is gedaald, is feitelijk het gaan activeren van zelfontwikkelde goodwill. In de Verenigde Staten heeft men dat niet expliciet onderkend, want het verbod op activering van zelfontwikkelde goodwill blijft overeind. Dat kan niet anders dan een politieke keuze zijn geweest; een keuze die samenhangt met de afschaffing van de eerder genoemde pooling-of interests-methode in de Verenigde Staten. Deze methode werd daar op zeer liberale wijze toegepast, ook bij duidelijke overnames (de zogeheten muis-olifant poolings). Dat betekent dat in de Verenigde Staten het via de liberale toepassing van pooling mogelijk was in veel gevallen goodwill van het eigen vermogen af te boeken. Het nadeel van het schrappen van die optie wordt nu door de keuze voor het derde model opgeheven.
Ook bij de zichtbare aantrekkelijkheid van het derde model zijn nog wel een paar kanttekeningen te maken. Het niet systematisch afschrijven zal gepaard gaan met zware impairment-toetsen, die een groot beslag zullen leggen op de capaciteit van de onderneming. De uitvoering van deze toetsen wordt buitengewoon lastig als gekochte ondernemingen via reorganisaties en herstructureringen geïntegreerd worden met andere onderdelen van het bedrijf. En het niet afschrijven van goodwill is een stap in de richting van waardering tegen fair value (de reële waarde), hetgeen voor ondernemingen een onzichtbare tijdbom kan zijn. Als het al slecht gaat met de onderneming, zal eerder een bijzondere waardevermindering van geactiveerde goodwill moeten worden geboekt, waardoor de resultaten dubbel worden belast. De volatiliteit van het nettoresultaat wordt daardoor versterkt. En met sterk schommelende winstcijfers maakt men zich bij beleggers en aandeelhouders niet populair. Aan de andere kant zullen voorstanders van de methodiek van fair value waardering dit model als een stap in de goede richting beschouwen. De volgende stappen liggen dan al in het verschiet: het opwaarderen van gekochte goodwill en daarna het waarderen van alle zelf-ontwikkelde goodwill. Het is duidelijk dat het eerste model inmiddels terecht ten grave is gedragen. Nederland loopt nu in de pas met de ontwikkelingen rond de International Accounting Standards en dat is een stap in de goede richting van de internationale vergelijkbaarheid van bedrijfsresultaten. Maar tussen het IAS-regime en de benadering van US GAAP ligt nog een oceaan die niet snel overbrugd lijkt te kunnen worden. Moeten Nederland en andere IAS-landen zich dan maar conformeren aan de regels van de Amerikanen? Uit het voorgaande blijkt dat op de theoretische onderbouwing van het derde model wel wat valt af te dingen. Misschien is er daarom een andere weg. Een mogelijke brug tussen beide systemen vinden we in de huidige Nederlandse praktijk van sommige ondernemingen, waarbij de afschrijving op goodwill bij de presentatie van resultaten afzonderlijk wordt gerapporteerd (bijvoorbeeld via het kengetal nettowinst per aandeel voor afschrijving goodwill). In de controverse tussen de benaderingen van de International Accounting Standards Board (IASB) en de Amerikaanse Financial Accounting Standards Board (FASB) kan die oplossing wellicht bijdragen aan de internationale vergelijkbaarheid. Het is te hopen dat IASB en FASB elkaar snel vinden in een eenduidig internationaal systeem.

Martin Hoogendoorn is hoogleraar externe verslaggeving aan de Universiteit van Amsterdam, partner van Ernst & Young Accountants en lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...