Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Macintosh Retail Group

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Bron: Macintosh Retail Group
Zoek soortgelijke berichten
Macintosh Retail Group


De halfjaarcijfers kunt u bekijken door de bijlage te openen in Acrobat reader (www.adobe.nl)

GROEPWINST- EN VERLIESREKENING
Macintosh Retail Group realiseerde in het eerste halfjaar van 2001 een omzet van EUR 404,9 mln ten opzichte van EUR 406,9 mln in dezelfde periode in 2000. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 9,1 mln ten opzichte van EUR 15,9 mln in 2000. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op EUR 2,9 mln (2000: EUR 7,8 mln), ofwel EUR 0,38 per aandeel (2000: EUR 1,01).

In de eerste helft van 2001 was sprake van een verdere daling van het consumentenvertrouwen in Nederland naar het laagste niveau in de afgelopen 5 jaar. In de overige voor Macintosh Retail Group relevante landen deed zich eveneens een daling voor. Marktgegevens indiceren een afnemende groei van de consumentenbestedingen en een duidelijke toename van de spaartegoeden.

Vergelijkbare activiteiten realiseerden een EUR 11,6 mln hogere omzet dan in 2000 door groei van het aantal winkels. De sectoren Living en Automotive & Telecom droegen bij aan de omzetgroei terwijl de omzet van de sector Fashion achterbleef bij 2000. Door het wegvallen van de omzet van de in 2000 beëindigde activiteiten van Crusoë en Halfords Duitsland daalde de totale omzet per saldo echter met EUR 2,0 mln.

De procentuele marge daalde ten gevolge van margedruk, samenhangend met groeivertraging, en een andere omzetmix. De procentuele kosten stegen als gevolg van de omzetontwikkeling in de kledingsector en een sterk opwaartse druk op de personeelskosten. Het bedrijfsresultaat daalde dientengevolge met EUR 6,8 mln. Het bedrijfsresultaat van de sector Living kwam uit op EUR 8,8 mln ten opzichte van EUR 10,3 mln in 2000. Na deconsolidatie in 2000 van het verlies van Crusoë komt het bedrijfsresultaat van vergelijkbare activiteiten in de sector Living in dat jaar uit op EUR 11,6 mln. Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion daalde tot - EUR 0,8 mln (2000: EUR 4,6 mln), met name door tegenvallende resultaten bij Superconfex. De sector Automotive & Telecom realiseerde met EUR 4,4 mln een hoger bedrijfsresultaat dan in 2000 (EUR 3,5 mln). Vergelijkbaar (na deconsolidatie van het verlies van Halfords Duitsland in 2000) was het bedrijfsresultaat van deze sector in 2001 gelijk aan vorig jaar.

Mede als gevolg van hogere financiële lasten en een tot 55,1% (2000: 42,2%) gestegen belastingdruk, samenhangend met fiscaal niet verrekenbare buitenlandse verliezen, daalde de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met EUR 4,9 mln ten opzichte van 2000. De beëindiging in de eerste helft van 2001 van de sterk verlieslatende pilot van BelCompany in Duitsland resulteerde in een netto buitengewone last van EUR 2,6 mln (2000: nihil) waardoor de nettowinst uitkwam op EUR 0,3 mln ten opzichte van EUR 7,8 mln in 2000.

Het aantal leden van internet dienstverlener MyWeb bedraagt inmiddels 290.000 ten opzichte van 165.000 in het halfjaarbericht van 2000.

Op 25 juni werd melding gemaakt van een aantal maatregelen teneinde de winstgevendheid van Macintosh Retail Group structureel te verbeteren. De beëindiging van de pilot van BelCompany in Duitsland is inmiddels geëffectueerd. Inzake de voorgenomen verkoop van Superconfex en Bentex wordt er naar gestreefd om deze in 2001 te doen plaats vinden. Momenteel vinden gesprekken plaats met potentiële kopers. Hoogenbosch zal de komende jaren circa 50 winkels in Nederland openen en de expansie van Manfield in Duitsland verder gestalte geven. De overige formules van Hoogenbosch zullen hun winkels in België en Duitsland sluiten en de huurrechten aan derden overdragen.

Indien de verkoop van Superconfex en Bentex en de beëindiging van activiteiten van Hoogenbosch buitenland in de tweede helft van 2001 worden geëffectueerd, zullen de resultaten van deze activiteiten vanaf 1 juli 2001 worden gedeconsolideerd en verantwoord onder buitengewoon resultaat.

BelCompany Duitsland, Superconfex, Bentex en Hoogenbosch buitenland realiseerden in de tweede helft van 2000 een negatief bedrijfsresultaat van - EUR 4,5 mln.

In de eerste helft van 2001 bedroeg het negatief bedrijfsresultaat van genoemde activiteiten (exclusief het reeds gedeconsolideerde BelCompany Duitsland) - EUR 2,9 mln. INVESTERINGEN EN CASHFLOW
De cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg in het eerste halfjaar 2001 EUR 15,7 mln (2000: EUR 20,7 mln).

In het eerste halfjaar werd voor EUR 14,8 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investeringen hadden voornamelijk betrekking op opening van nieuwe winkels en aanpassing van bestaande winkels. De over het eerste halfjaar 2001 geactiveerde aanloopkosten van MyWeb bedroegen EUR 2,3 mln (2000: EUR 2,6 mln). GROEPSBALANS
Het balanstotaal per 30 juni 2001 bedroeg EUR 326 mln ten opzichte van EUR 302 mln ultimo 2000. De toename was vooral het gevolg van hogere voorraden gerelateerd aan expansie.

Het eigen vermogen kwam uit op EUR 106 mln zijnde 32,3% van het balanstotaal (ultimo 2000 respectievelijk EUR 114 mln en 37,8%). De daling werd veroorzaakt door de inkoop van 488.683 eigen aandelen (6,18% van het aantal uitstaande aandelen) op 23 maart 2001 voor een prijs van EUR 20,25 per aandeel.

Het garantievermogen bedroeg EUR 124 mln (37,9% van het balanstotaal) tegen EUR 132 mln (43,8%) ultimo 2000. KASSTROOMOVERZICHT
De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in het eerste halfjaar - EUR 13,9 mln ten opzichte van - EUR 1,7 mln in 2000. Een lager bedrijfsresultaat alsmede een grotere toename van het werkkapitaal waren de belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling. De cash-out uit hoofde van investeringen in deelnemingen hangt samen met de financiering van werkkapitaal en verliezen van de inmiddels beëindigde activiteiten van BelCompany Duitsland. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg - EUR 20,8 mln (2000: - EUR 5,0 mln). Dit was voor EUR 9,9 mln het gevolg van de inkoop van eigen aandelen en voor EUR 8,2 mln het gevolg van de dividenduitkering over het boekjaar 2000, welke volledig in cash werd uitgekeerd.

Per saldo muteerden de liquide middelen met - EUR 57,9 mln. LIVING
De omzet van Kwantum nam toe door autonome groei en expansie. GP Décors wist haar omzet eveneens te verhogen door groei bij bestaande winkels en de opening van nieuwe winkels. De omzet van de meubelsector (Piet Klerkx en Stoutenbeek) daalde licht. Dit was onder meer een gevolg van de negatieve invloed van de BTW-verhoging op de verkoop van duurzame consumptiegoederen in het 1e kwartaal van 2001.

Kwantum Nederland realiseerde een hoger bedrijfsresultaat terwijl dat van Kwantum België lager uitkwam als gevolg van hogere kostentoerekeningen in verband met de beëindiging van de activiteiten van Crusoë en met expansie samenhangende kosten. GP Décors behaalde een hoger bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat van de meubelbedrijven daalde vanwege de achterblijvende omzet. FASHION
De omzet van de schoenenwinkels van Hoogenbosch was licht lager dan in 2000 vanwege de sluiting van enkele niet renderende winkels. Bij Superconfex was sprake van een fors lagere omzet. Bentex realiseerde een omzetstijging door expansie.

Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion daalde fors, voornamelijk als gevolg van de teleurstellende ontwikkeling bij Superconfex. Bij Hoogenbosch kwam het bedrijfsresultaat lager uit als gevolg van hogere kosten. AUTOMOTIVE & TELECOM
De omzet van Halfords nam toe als gevolg van expansie. BelCompany realiseerde zowel in Nederland als in België een forse omzetstijging door autonome groei en expansie.

Het bedrijfsresultaat van Halfords kwam licht hoger uit dan in 2000. BelCompany Nederland realiseerde een hoger bedrijfsresultaat, terwijl dat van BelCompany België lager was, met name vanwege effecten van expansie. VOORUITZICHTEN
Zoals bekend wordt traditioneel het overgrote deel van het jaarresultaat in de non-food retail sector gehaald in de tweede helft van het jaar. De verkopen in de uitverkoop- en zomerperiode tot dusver waren teleurstellend. Gezien de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de invloed daarvan op de consumentenbestedingen zal de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 2001, ook na de beoogde deconsolidaties, achterblijven bij 2000.

Raad van Bestuur
Macintosh Retail Group NV

Maastricht, 31 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie