Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Macintosh Retail Group

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Bron: Macintosh Retail Group
Zoek soortgelijke berichten
Macintosh Retail Group


De halfjaarcijfers kunt u bekijken door de bijlage te openen in Acrobat reader (www.adobe.nl)

GROEPWINST- EN VERLIESREKENING
Macintosh Retail Group realiseerde in het eerste halfjaar van 2001 een omzet van EUR 404,9 mln ten opzichte van EUR 406,9 mln in dezelfde periode in 2000. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 9,1 mln ten opzichte van EUR 15,9 mln in 2000. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op EUR 2,9 mln (2000: EUR 7,8 mln), ofwel EUR 0,38 per aandeel (2000: EUR 1,01).

In de eerste helft van 2001 was sprake van een verdere daling van het consumentenvertrouwen in Nederland naar het laagste niveau in de afgelopen 5 jaar. In de overige voor Macintosh Retail Group relevante landen deed zich eveneens een daling voor. Marktgegevens indiceren een afnemende groei van de consumentenbestedingen en een duidelijke toename van de spaartegoeden.

Vergelijkbare activiteiten realiseerden een EUR 11,6 mln hogere omzet dan in 2000 door groei van het aantal winkels. De sectoren Living en Automotive & Telecom droegen bij aan de omzetgroei terwijl de omzet van de sector Fashion achterbleef bij 2000. Door het wegvallen van de omzet van de in 2000 beëindigde activiteiten van Crusoë en Halfords Duitsland daalde de totale omzet per saldo echter met EUR 2,0 mln.

De procentuele marge daalde ten gevolge van margedruk, samenhangend met groeivertraging, en een andere omzetmix. De procentuele kosten stegen als gevolg van de omzetontwikkeling in de kledingsector en een sterk opwaartse druk op de personeelskosten. Het bedrijfsresultaat daalde dientengevolge met EUR 6,8 mln. Het bedrijfsresultaat van de sector Living kwam uit op EUR 8,8 mln ten opzichte van EUR 10,3 mln in 2000. Na deconsolidatie in 2000 van het verlies van Crusoë komt het bedrijfsresultaat van vergelijkbare activiteiten in de sector Living in dat jaar uit op EUR 11,6 mln. Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion daalde tot - EUR 0,8 mln (2000: EUR 4,6 mln), met name door tegenvallende resultaten bij Superconfex. De sector Automotive & Telecom realiseerde met EUR 4,4 mln een hoger bedrijfsresultaat dan in 2000 (EUR 3,5 mln). Vergelijkbaar (na deconsolidatie van het verlies van Halfords Duitsland in 2000) was het bedrijfsresultaat van deze sector in 2001 gelijk aan vorig jaar.

Mede als gevolg van hogere financiële lasten en een tot 55,1% (2000: 42,2%) gestegen belastingdruk, samenhangend met fiscaal niet verrekenbare buitenlandse verliezen, daalde de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met EUR 4,9 mln ten opzichte van 2000. De beëindiging in de eerste helft van 2001 van de sterk verlieslatende pilot van BelCompany in Duitsland resulteerde in een netto buitengewone last van EUR 2,6 mln (2000: nihil) waardoor de nettowinst uitkwam op EUR 0,3 mln ten opzichte van EUR 7,8 mln in 2000.

Het aantal leden van internet dienstverlener MyWeb bedraagt inmiddels 290.000 ten opzichte van 165.000 in het halfjaarbericht van 2000.

Op 25 juni werd melding gemaakt van een aantal maatregelen teneinde de winstgevendheid van Macintosh Retail Group structureel te verbeteren. De beëindiging van de pilot van BelCompany in Duitsland is inmiddels geëffectueerd. Inzake de voorgenomen verkoop van Superconfex en Bentex wordt er naar gestreefd om deze in 2001 te doen plaats vinden. Momenteel vinden gesprekken plaats met potentiële kopers. Hoogenbosch zal de komende jaren circa 50 winkels in Nederland openen en de expansie van Manfield in Duitsland verder gestalte geven. De overige formules van Hoogenbosch zullen hun winkels in België en Duitsland sluiten en de huurrechten aan derden overdragen.

Indien de verkoop van Superconfex en Bentex en de beëindiging van activiteiten van Hoogenbosch buitenland in de tweede helft van 2001 worden geëffectueerd, zullen de resultaten van deze activiteiten vanaf 1 juli 2001 worden gedeconsolideerd en verantwoord onder buitengewoon resultaat.

BelCompany Duitsland, Superconfex, Bentex en Hoogenbosch buitenland realiseerden in de tweede helft van 2000 een negatief bedrijfsresultaat van - EUR 4,5 mln.

In de eerste helft van 2001 bedroeg het negatief bedrijfsresultaat van genoemde activiteiten (exclusief het reeds gedeconsolideerde BelCompany Duitsland) - EUR 2,9 mln. INVESTERINGEN EN CASHFLOW
De cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg in het eerste halfjaar 2001 EUR 15,7 mln (2000: EUR 20,7 mln).

In het eerste halfjaar werd voor EUR 14,8 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investeringen hadden voornamelijk betrekking op opening van nieuwe winkels en aanpassing van bestaande winkels. De over het eerste halfjaar 2001 geactiveerde aanloopkosten van MyWeb bedroegen EUR 2,3 mln (2000: EUR 2,6 mln). GROEPSBALANS
Het balanstotaal per 30 juni 2001 bedroeg EUR 326 mln ten opzichte van EUR 302 mln ultimo 2000. De toename was vooral het gevolg van hogere voorraden gerelateerd aan expansie.

Het eigen vermogen kwam uit op EUR 106 mln zijnde 32,3% van het balanstotaal (ultimo 2000 respectievelijk EUR 114 mln en 37,8%). De daling werd veroorzaakt door de inkoop van 488.683 eigen aandelen (6,18% van het aantal uitstaande aandelen) op 23 maart 2001 voor een prijs van EUR 20,25 per aandeel.

Het garantievermogen bedroeg EUR 124 mln (37,9% van het balanstotaal) tegen EUR 132 mln (43,8%) ultimo 2000. KASSTROOMOVERZICHT
De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in het eerste halfjaar - EUR 13,9 mln ten opzichte van - EUR 1,7 mln in 2000. Een lager bedrijfsresultaat alsmede een grotere toename van het werkkapitaal waren de belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling. De cash-out uit hoofde van investeringen in deelnemingen hangt samen met de financiering van werkkapitaal en verliezen van de inmiddels beëindigde activiteiten van BelCompany Duitsland. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg - EUR 20,8 mln (2000: - EUR 5,0 mln). Dit was voor EUR 9,9 mln het gevolg van de inkoop van eigen aandelen en voor EUR 8,2 mln het gevolg van de dividenduitkering over het boekjaar 2000, welke volledig in cash werd uitgekeerd.

Per saldo muteerden de liquide middelen met - EUR 57,9 mln. LIVING
De omzet van Kwantum nam toe door autonome groei en expansie. GP Décors wist haar omzet eveneens te verhogen door groei bij bestaande winkels en de opening van nieuwe winkels. De omzet van de meubelsector (Piet Klerkx en Stoutenbeek) daalde licht. Dit was onder meer een gevolg van de negatieve invloed van de BTW-verhoging op de verkoop van duurzame consumptiegoederen in het 1e kwartaal van 2001.

Kwantum Nederland realiseerde een hoger bedrijfsresultaat terwijl dat van Kwantum België lager uitkwam als gevolg van hogere kostentoerekeningen in verband met de beëindiging van de activiteiten van Crusoë en met expansie samenhangende kosten. GP Décors behaalde een hoger bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat van de meubelbedrijven daalde vanwege de achterblijvende omzet. FASHION
De omzet van de schoenenwinkels van Hoogenbosch was licht lager dan in 2000 vanwege de sluiting van enkele niet renderende winkels. Bij Superconfex was sprake van een fors lagere omzet. Bentex realiseerde een omzetstijging door expansie.

Het bedrijfsresultaat van de sector Fashion daalde fors, voornamelijk als gevolg van de teleurstellende ontwikkeling bij Superconfex. Bij Hoogenbosch kwam het bedrijfsresultaat lager uit als gevolg van hogere kosten. AUTOMOTIVE & TELECOM
De omzet van Halfords nam toe als gevolg van expansie. BelCompany realiseerde zowel in Nederland als in België een forse omzetstijging door autonome groei en expansie.

Het bedrijfsresultaat van Halfords kwam licht hoger uit dan in 2000. BelCompany Nederland realiseerde een hoger bedrijfsresultaat, terwijl dat van BelCompany België lager was, met name vanwege effecten van expansie. VOORUITZICHTEN
Zoals bekend wordt traditioneel het overgrote deel van het jaarresultaat in de non-food retail sector gehaald in de tweede helft van het jaar. De verkopen in de uitverkoop- en zomerperiode tot dusver waren teleurstellend. Gezien de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de invloed daarvan op de consumentenbestedingen zal de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 2001, ook na de beoogde deconsolidaties, achterblijven bij 2000.

Raad van Bestuur
Macintosh Retail Group NV

Maastricht, 31 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...