Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpovereenkomst ophoging spoorlijn 58 in Gent

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

O n t w e r p o v e r e e n k o m s t o p h o g i n g L i j n 5 8 (31/08/2001)

Op 25 mei 1983 werd tussen de Belgische Staat, de intercommunale voor autoweg E3 en de NMBS een overeenkomst afgesloten betreffende het bouwen van de ringlaan rond Gent, vak Kasteellaan, Dampoort en President Kennedylaan, het afschaffen van de overwegen nummers 1, 2 en 3 op de lijn 204 Gent-Zelzate en de overweg nummer 14 op de lijn 58 Gent-Eeklo. Deze overeenkomst werd, grotendeels wegens budgettaire beperkingen, diverse staatshervormingen en tevens wegens andere inzichten in het mobiliteitsvraagstuk, slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

Medio 1998 heeft de Stad Gent een nieuwe impuls gegeven aan dit dossier. Alle bevoegde diensten werdene opnieuw rond de tafel gebracht. Twee werkgroepen, een technische en een financieel-administratieve, werden opgericht.

Deze werkgroepen ronden onlangs hun werkzaamheden af. Die leidden tot een ontwerp van overeenkomst. Naast de NMBS maken het Vlaams Gewest, als rechtsopvolger van de Belgische Staat en de intercommunale E3, de Stad Gent en De Lijn deel uit van deze overeenkomst. De Stad omwille van de aanzienlijke maatschappelijke impact die de plannen op diverse vlakken zal hebben. Zo is de ontsluiting van het linkerkanaaloevergebied cruciaal, evenals de verkeersafwikkeling in het zuidelijk havengebied, de realisatie van nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen, de heraanleg van de aansluitende stedelijke wegenis, en de leefbaarheid van de aanpalende wijken. De Stad staat in voor de coördinatie van het hele project. De Lijn is partij omwille van de toekomstige vestiging van de bus- en tramstelplaats aan de Wondelgemse Meersen.

De overeenkomst impliceert diverse bouwwerken :

de ophoging van spoorlijn 58 en de bouw van kunstwerken met het oog op de afschaffing van vijf overwegen aan de Afrikalaan, de Muidepoort, de Terneuzenlaan, de Wiedauwkaai en de Maïsstraat.

de realisatie van een onderdoorgang voor autobussen en trams en een onderdoorgang voor voetgangers, uitsluitend ten behoeve van De Lijn. Deze onderdoorgangen zullen een verbinding vormen tussen de terreingedeelten ten noorden en ten zuiden van de spoorlijn 58 die door de lijn verworven zullen worden in het kader van de oprichting van de centrale stel- en werkplaatsen.

de vervanging van de draaibare spoorbrug over het kanaal Gent-Terneuzen, over de Voorhaven, door een vaste brug met een vrije hoogte boven het wateroppervlak van 7,50m ten behoeve van de binnenvaart.

de bouw van een wegviaduct Afrikalaan-Vliegtuiglaan in de N424.

de afschaffing van de overwegen op spoorlijn 204 aan de Hoge Weg, de Singel en de Veeweg, door een kleine verhoging van dit traject en de bouw van een wegtunnel-spoorviaduct.

de aanleg van vervangende wegenis met inbegrip van fietspaden.

Deze ontwerpovereenkomst werd reeds goedgekeurd door de raad van bestuur van de NMBS en het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent. Het is nog wachten op goedkeuring door Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering en Openbare Werken en Energie, en De Lijn. Bedoeling is dat de werken binnen circa 5 jaar zouden aanvangen. De duur van de werkzaamheden wordt geschat op 4 jaar.

Informatie

Departement Economie, Milieu en Volksgezondheid, Emile Braunplein 28, 9000 Gent, tel. (09)269 41 71, fax (09)269 41 78, e-mail (EMVDG@gent.be)

Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie