Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwlocatie Renswoude ter financiering sloop stallen Utrecht

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
999208800

eerste bouwlocatie ruimte voor ruimte regeling
Bouwlocatie Renswoude ter financiering van sloop stallen

Bouwlocatie Renswoude ter financiering van sloop van stallen en schuren van agrarirs
De gemeente Renswoude en de provincie Utrecht hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie van een bouwlocatie voor maximaal 18 woningen op 12 kavels aan de Noord-Oostzijde van de kern Renswoude. Deze bestuursovereenkomst vloeit voort uit de Regeling Beindiging Veehouderijtakken (RBV). Met de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Renswoude en de provincie Utrecht is er een eerste bouwlocatie afgesproken voor de ruimte voor ruimte regeling.
De gemeente betaalt 3 ton per verkochte kavel aan de provincie. Hiermee compenseert de provincie dan de aan de agrarirs betaalde subsidie voor de sloop van intensieve veehouderijgebouwen. De provincie heeft 4 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de sloopsubsidie in de eerste tranche van de Regeling Beindiging Veehouderijtakken. In totaal is er een garantie voor maximaal 15 miljoen gulden.
De ruimte voor ruimte regeling
De regeling voor bedrijfsbeindiging is ontwikkeld door een aantal provincies waar veel intensieve veehouderij is, het Rijk en de VNG. Doel van de regeling is het mestoverschot terug te dringen en daarmee te voldoen aan de Europese normen. Intensieve veehouders die stoppen met hun bedrijf kunnen dankzij de regeling een vergoeding krijgen voor de sloopkosten van hun stallen en voor de waarde van die stallen. Deze vergoeding wordt betaald door de provincies. De provincies financieren dit uit woningbouw, op locaties die in nauw overleg met de gemeenten worden vastgesteld. Renswoude is de eerste gemeente waar zon bouwlocatie mee wordt afgesproken. Agrarirs mogen in sommige gevallen ook zelf een woning bouwen op hun eigen kavel om daarmee de kosten van de beindiging van hun bedrijf financieren. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de derde partile streekplanher-ziening van 13 november 2000. De regeling is bekend als de ruimte voor ruimte regeling.
Woningen op termijn binnen contour
De gemeente Renswoude heeft inmiddels grond aangekocht voor deze eerste bouwlocatie; het stuk grond ligt echter niet binnen de contour van het huidige streekplan. Op basis van het akkoord van Brakkenstein tussen rijk en provincies en de partile streekplanherziening, is realisatie van woningen op de betreffende locatie toch mogelijk, door toepassing van de algemene afwijkingsbevoegdheid in combinatie met een herziening van het bestemmingsplan. Nadat dit op deze wijze planologisch goed geregeld is, wordt het gebied in kwestie beschouwd als behorend bij het stedelijk gebied en dus omsloten door rode contouren, zoals bedoeld in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Marja van Buuren, 030 - 258 3207 of per e-mail:
Marja.van.buuren@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie