Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Ad Melkert presentatie PvdA-verkiezingsprogramma

Datum nieuwsfeit: 01-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Toespraak Ad Melkert bij presentatie
PvdA-verkiezingsprogramma
1 september 2001 Ad Melkert

Het programma dat er nu ligt vormt een waardige vertaling van onze sociaal-democratische idealen naar de eerste
Tweede-Kamerverkiezingen van de 21e eeuw.

Zoals van een progressieve partij als de onze mag worden verwacht, staat de toekomst centraal in het nieuwe program. Dit concept-program, waarvan de definitieve versie op ons verkiezingscongres in december wordt vastgesteld, bevat tal van stimulerende aanzetten voor inspirerende discussies en gesprekken binnen en ook buiten de partij. Het opent vergezichten die nog niet eerder zijn verkend en die we straks met opgeheven hoofd en in volle overtuiging aan de kiezer voor kunnen leggen. Die nieuwe vergezichten zijn mogelijk geworden doordat we kunnen voortbouwen op het vele dat is bereikt.

De werkgelegenheid, de groei, de gezonde financiën, de investeringen, de jarenlange koppeling van de inkomens, en de start van de herwaardering van de publieke dienstverlening. Zeven jaar geleden was het er allemaal niet of nauwelijks. Nu is het zo vanzelfsprekend dat we dreigen te vergeten hoeveel inspanning er ook nu nog nodig blijft om de balans tussen soliditeit en investeringen in stand te houden.

Die balans is de grote verworvenheid van twee kabinetten-Kok. Gevoed door twee PvdA-verkiezingsprogramma's. Daar hebben we in het beleid en in de resultaten veel van teruggezien.
Onze opdracht voor de komende jaren is om deze balans in stand te houden en te versterken.
Het nieuwe PvdA-programma, 'Samen voor de toekomst' stelt ons daartoe ruimschoots in staat.

Wat spreekt mij nou zo aan in dit programma? Wat spreekt mij aan in de idealen en ambities richting 2010? Wat valt er straks op 15 mei te kiezen?

Laat ik u een aantal van mijn belangrijkste punten uit dit programma kort noemen.

Ten eerste, vanzelfsprekend, het solide financiële beleid. We baseren ons op voorzichtige economische ramingen. We blijven ons inzetten op een gedisciplineerd begrotingsbeleid, gericht op aflossing van de staatsschuld binnen 25 jaar en het veilig stellen van de pensioenen en zorg voor de ouderen van de toekomst.
We vergroten de soliditeit van de huidige begrotingsregels door bij meevallers boven 1% begrotingsoverschot (dat is bijna 10 miljard gulden!) meer flexibiliteit in te bouwen voor het uitgavenkader, waardoor het rendement uit eventuele extra uitgaven kan worden gemaximaliseerd. Iets wat door de huidige ingebouwde beperking tot schuldreductie en lastenverlichtingniet mogelijk was. Kortom, de pijlers van het financiele beleid leggen een solide basis onder het beleid: uitgavendiscipline, overschotdiscipline en schuldaflossing.

Ons economische beleid blijft gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennis. Het streven naar een Nederlandse sleutelrol in een Europese leiderschapspositie vind ik daarbij een ambitieus, maar passend streven.

Ten tweede de hoofdambitie waarvan het hele programma doordesemd is voor een gelijke toegang tot hoogwaardige overheidsvoorzieningen in de zorg, het onderwijs en de veiligheid. Dat vereist een overheid die op een nieuwe leest is geschoeid, opener, vriendelijker en dienstbaarder te werk gaat. Die overheid komt met een gereedschapskist met daarin naast een aantal oudere instrumenten, tal van nieuwe gereedschappen, passend bij deze tijd, waardoor we samen anderes, effectiever, te werk kunnen gaan.

q Zorg: Het programma kiest voor een dubbelslag in de gezondheidszorg. Eerst investeren in meer personeel, het gebruik van nu leegstaande operatiekamers en moderne verpleeghuizen. En dan voor iedereen, zonder onderscheid, een gepaste zorgpolis, een basisverzekering, die voor iedereen goede en kwalitatief hoogwaardige zorg moet garanderen met een premie die het grootste deel inkomensafhankelijk is en stijgt met het inkomen.

Het programma legt terecht een hoge prioriteit bij de noodzaak om mannen en vrouwen beter in staat te stellen om hun werk te combineren met de opvoeding van hun kinderen of de zorg voor een naaste. Ik denk dan specifiek aan de doorstart van de enorme uitbreiding van de kinderopvang, voortbouwend op de vervulde belofte uit deze kabinetsperiode, en aan de verdere aanpassing van verlofmogelijkheden, dagindelingen en loopbaanpatronen. Dat zijn cruciale keuzes om werkende ouders en hun kinderen bij te staan. En om de groeikansen van de economie te verhogen.

q Beter onderwijs, je hele leven. Verschuiving van verantwoordelijkheid naar ouders en leraren: dat is de leidraad naar verhoging van kwaliteit en creativiteit. Scholen krijgen met dit program, naast de reguliere financiele bijdragen van het Rijk, een eigen, vrij te besteden Schoolbudget. Dat budget wordt in overleg met de ouders besteed. Dat betekent in de praktijk dat de betrokkenheid van de ouders bij de school toeneemt. Het betekent ook dat leerkrachten gestimuleerd worden om uit te leggen waarom zij bijvoorbeeld een deel van hun budget willen liever besteden aan de ene leermethodedan aan een andere leermethode. Die gedachtenwisseling tussen ouders en leerkrachten is goed en draagt bij aan ieders betrokkenheid bij de school en daarmee - daar ben ik van overtuigd -- uiteindelijk de kwaliteit van de school. En goede scholen leiden uiteindelijk weer tot meer kansen. Meer kansen voor kinderen door samen verantwoordelijkheid te nemen.

q Veiligheid voor iedereen. Het programma bevat een hele reeks interessante ideeen over hoe we samen de misdaad het beste te lijf kunnen gaan. Ik licht er drie uit die mij in het bijzonder aanspreken.
Allereerst de gedachte om het juridisch mogelijk te maken dat recidive strenger wordt bestraft. Dus hoe vaker je steelt, hoe zwaarder de straf!
Een tweede aansprekend idee is de PvdA-norm om verdachten binnen maximaal drie maanden te berechten. Dat is een zaak van lange adem. Maar als we nu niet de norm bepalen dan investeren we de volgende jaren te weinig in de opleiding van politie, rechters en officieren van justitie. Dat is de kern waarom we nu die norm willen stellen. Zo stralen we als samenleving duidelijker uit dat onze gemeenschap geen misdaad tolereert..
Slachtoffers van een misdrijf hebben recht op een betere opvang. Daarom is de instelling van een Solidariteitsfonds dat slachtoffers van een misdaad steunt zo belangrijk. Het Solidariteitsfonds dat de PvdA voorstelt schiet schadevergoedingen aan de slachtoffers voor en verhaalt dit op de dader. We zullen er beter in moeten slagen daders van misdrijven aan te houden en slachtoffers maximaal te ondersteunen.

Ten derde: een dienstbare overheid. Dichter bij de mensen. Die verantwoording krijgen over wat er gebeurt en die meer en eerder kunnen meebepalen. Iedereen er bij houden is niet alleen een norm, het is ook in ons eigen belang dat mensen niet op afstand komen Dat er geen onverschilligheid ontstaat.

Dit zijn voor mij een aantal van de belangrijkste punten uit het nieuwe programma.
· Een solide financieel beleid;
· Een zorgstelsel waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;
· Beter onderwijs door meer betrokkenheid van ouders en leraren; · Werk en zorg ingericht op het leven van moderne werkende ouders; en
· Een offensief voor meer veiligheid.

Een sterke economie, iedereen erbij houden, een dienstbare overheid:
om deze ambities te bereiken, moet er een knop om.

Anders gaan denken over economie, maatschappelijke samenhang en overheid. Daar is dit programma op elke bladzijde van doordesemd.

Louter meer geld is niet voldoende om problemen aan te pakken. Het is dringend gewenst dat in het onderwijs de ouders en de leraren,
in de zorg de arts en de patiënt en
bij de politie de buurt en de agent het meer voor het zeggen krijgen;
dat de bureaucratie volgt in plaats van leidt; dat het bestuur verantwoordt en niet verordonneert; dat mensen de waarde ervaren van wat er aan
gemeenschapsvoorzieningen voor ons allemaal beschikbaar is. Dat is onze nieuwe agenda.

Met dit programma in de hand kan en zal de PvdA zich teweer stellen tegen toenemende gemakzucht, tegen zelfgenoegzaam beleefde welvaart, tegen op de loer liggend egoïsme.
Het "ieder voor zich" sluipt naderbij.
Samen stellen wij ons daartegenover.
Omdat we alleen samen die toekomst kunnen maken. Onze idealen met onze ambities verbinden, want:

Het economisch fundament van Nederland staat als een huis, maar er is nog veel meer mogelijk om arbeidsdeelname en innovatie te versterken.
Iedereen erbij houden is de afgelopen jaren beter gelukt, maar veel mensen hebben moeite om bij te blijven.
De overheid is volop in verandering, maar de weg naar moderne dienstbaarheid en betere verantwoording is nog lang.

Dit programma biedt een kijk op 2010.
Vanuit dezelfde idealen willen we werken aan een nieuw programma voor de toekomst van ons land.
Dat vraagt om keuzes bij de verkiezingen in 2002. Hoe de samenleving er over tien jaar uitziet wordt in hoge mate nu bepaald.

Is het ieder voor zich of doen we het samen?

Dat is de sleutelvraag in de komende tijd. Kansen bieden, verantwoordelijkheid vragen en samen doen: op de scholen, in de zorg, op de hoek in de buurt: daar zal het moeten gebeuren, daar ligt de keuze voor de komende jaren. Samen voor de toekomst!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...