Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

IHC Caland verhoogt winstverwachting

Datum nieuwsfeit: 03-09-2001
Bron: IHC Caland NV
Zoek soortgelijke berichten
IHC Caland NV

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, verspreid in of verzonden naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan.

Persbericht - IHC Caland N.V. 3 september 2001

IHC CALAND VERHOOGT WINSTVERWACHTING
VAN ¤ 75 MILJOEN NAAR ¤ 80 MILJOEN

Hoogtepunten

· Nettowinst over het eerste halfjaar 2001 stijgt met 29,3% tot ¤ 38,4 miljoen;
· Orderontvangst tot op heden ¤ 1,7 miljard versus ¤ 1,4 miljard over geheel 2000;
· Orderportefeuille bedraagt ¤ 3,6 miljard een stijging van 26% ten opzichte van eind 2000;
· Overname Atlantia Offshore Limited afgerond grote nieuwe order ontvangen;
· Jaarresultaat groeit naar verwachting met ruim 6% tot ¤ 80 miljoen;
· Nieuw FPSO lease-contract afgesloten na 30 juni;
· IHC Caland heeft het voornemen om in de tweede helft van 2001 tot ten hoogste 9,9% nieuwe aandelen uit te geven ten einde de sterke groei van de onderneming te kunnen financieren.
1. Resultaat over het eerste halfjaar


Over de eerste zes maanden van 2001 heeft IHC Caland een nettowinst na belastingen behaald van ¤ 38,4 miljoen (¤ 1,36 per aandeel) ten opzichte van ¤ 29,7 miljoen (¤ 1,07 per aandeel) over het eerste halfjaar van 2000, en ¤ 75,2 miljoen (¤ 2,68 per aandeel) over het gehele jaar 2000.

Alle groepsmaatschappijen hebben positief bijgedragen aan dit resultaat.

De kasstroom bedroeg het eerste halfjaar ¤ 86,7 miljoen (¤ 3,06 per aandeel) in vergelijking met ¤ 160 miljoen (¤ 5,71 per aandeel) over geheel 2000. De netto liquiditeiten plus effecten beliepen ultimo juni 2001 ¤ 239 miljoen tegen ¤ 269 miljoen per eind 2000.


2. Nieuwe opdrachten


Gedurende het eerste halfjaar van 2001 werd voor een bedrag van ¤ 1,1 miljard aan nieuwe opdrachten ontvangen, in vergelijking met ¤ 1,4 miljard over geheel 2000. De orderportefeuille bedroeg per 30 juni ¤ 3,6 miljard (¤ 2,85 miljard ultimo 2000).

Enige belangrijke nieuwe opdrachten:


· Een contract voor een periode van zes jaar met Exxon/Mobil voor de lease en exploitatie van de Generic A FPSO. Dit systeem zal voor de kust van West-Afrika worden ingezet en zal naar verwachting op 1 november 2002 met de productie aanvangen;

· Een overeenkomst voor een periode van 5½ jaar met Petrobras voor de lease en exploitatie van een FPSO ten einde de productie te hervatten op het in zeer diep water gelegen Roncador-veld, alwaar de productie tijdelijk is gestaakt als gevolg van het ongeluk met het P-36 platform dat in maart jongstleden plaatsvond. De productie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2002 worden opgestart;
De waarde van deze twee contracten beloopt ongeveer US$ 700 miljoen.
· Een contract met JVPC (Japan Vietnam Petroleum Company) voor de verlenging van de lease-periode van de FPSO Rang Dong I met 7 jaar tot augustus 2008;

· Een overeenkomst met Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd. voor het afmeer- en installatie-pakket ten behoeve van het voor de kust van Nigeria in 1000 meter diep water gelegen Bonga-veld, met een waarde van circa US$ 110 miljoen;

· Een aantal CALM-boeien voor opdrachtgevers in Saoedi-Arabië en India;

· Een vervolgopdracht van Hyundai Heavy Industries voor het basisontwerp en de levering van essentiële, gepatenteerde onderdelen voor het door Maersk Contractors bestelde MSC CJ-70 zelfheffend boorplatform;

· Diverse engineering-opdrachten, welke in technisch opzicht een uitdaging vormen;

· Een opdracht van DEME uit België, van oudsher klant van de groep, voor de bouw van een zusterschip van de 13000 m3 sleephopperzuiger Lange Wapper die in 1999 werd afgeleverd;

· De levering van een 3500 m3 sleephopperzuiger aan China, bindend per september 2001;

· Het ontwerp en de levering van componenten ten behoeve van de ombouw van een bulkcarrier tot zandvaartuig voor Hyundai;

· Tien Beaver snijkopzuigers van de typen 300 tot 3800 NG voor opdrachtgevers in Bulgarije, Duitsland, Rusland, Nigeria, Zuid-Afrika, Iran en Brazilië;

· Een door NKI ontvangen opdracht van ¤ 19 miljoen van Kowloon Canton Railway Corporation te Hongkong met betrekking tot de levering van bewegwijzering.
Hier staat tegenover dat een opdracht welke eerder dit jaar werd ontvangen van HAM voor de bouw van een 23000 m3 jumbo sleephopperzuiger werd geannuleerd.


3. Sedert 30 juni 2001 ontvangen opdrachten / 'Letters of Intent'
· De onlangs door IHC Caland geacquireerde en te Houston gevestigde dochtermaatschappij Atlantia Offshore Limited heeft een 'Letter of Intent' ontvangen van TotalFinaElf (TFE) voor de turnkey levering van een SeaStar® tension leg platform ten behoeve van TFE's Matterhorn-veld in de Golf van Mexico. De contractwaarde zal tussen US$ 150-200 miljoen belopen;

· Een 'Letter of Intent' van Agip Energy voor de joint venture SBM/Saipem voor de lease en exploitatie van twee FPSO's voor de ontwikkeling van het Okono/Okpoho-veld in Nigeria. Gedurende de eerste fase wordt de FPSO 'Jamestown' ingezet zodat de eerste olie reeds in december 2001 kan worden gewonnen, terwijl de FPSO die in 2003 bij de aanvang van de tweede fase de productie zal overnemen in de tussenliggende periode wordt ontworpen en verbouwd. De contractduur van de tweede fase is zeven jaar;

· De levering en installatie van een externe 'turret' (waarde US$ 20 miljoen) ten behoeve van Tanker Pacific voor het gebruik op Lundin's PM-3-veld voor de kust van Maleisië;

· Een FEED ('Front End Engineering and Design')-studie voor Conoco Vietnam inzake een FPSO voor het Sutu Den-veld voor de kust van Vietnam;

· Een mondelinge opdracht van Viking River Cruises te Zwitserland voor de bouw van zes riviercruise-schepen van diverse afmetingen;

· Een 'Letter of Intent' voor de bouw van een onderhoudsvaartuig voor offshore olievelden van Wellships te Aberdeen.
De totale waarde van de orders / 'Letters of Intent' welke sedert 30 juni zijn ontvangen bedraagt ongeveer ¤ 600 miljoen.


4. Vooruitzichten voor het verslagjaar 2001
Voornamelijk gebaseerd op de toenemende opbrengsten uit hoofde van de F(P)SO-leasevloot van de groep, alsmede de verwachte overdekking van kosten ten gevolge van een hoge bezettingsgraad in de beide sectoren waarin de groep actief is, is de Raad van Bestuur van mening dat een nettowinst kan worden behaald van ongeveer ¤ 80 miljoen (¤ 2,80 per aandeel). De investeringen in F(P)SO's zullen naar verwachting omstreeks ¤ 265 miljoen bedragen (2000: ¤ 225 miljoen).

De kasstroom voor het gehele verslagjaar zal waarschijnlijk stijgen tot ongeveer ¤ 170 miljoen (¤ 5,95 per aandeel).


5. Overige belangrijke gebeurtenissen

Zoals recentelijk is aangekondigd, heeft IHC Caland de acquisitie afgerond van alle geplaatste aandelen van Atlantia Offshore Limited, een te Houston (V.S.) gevestigde vennootschap welke actief is op het gebied van de levering van tension leg platforms (TLP's, verticaal onder voorspanning verankerde platforms) en andere vaste platforms. De netto aankoopprijs bedroeg US$ 52 miljoen, waarvan US$ 50 miljoen in contanten werd voldaan en US$ 2 miljoen in aandelen IHC Caland N.V.

In verband met deze acquisitie en ter financiering van de snel groeiende F(P)SO-leasevloot van de groep is IHC Caland voornemens om in het tweede halfjaar van 2001 tot ten hoogste 9,9% van het totaal geplaatste kapitaal van de vennootschap aan gewone aandelen uit te geven. Verwacht wordt dat de nettowinst per aandeel op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen, niet lager zal zijn dan het niveau in het verslagjaar 2000.


6. Marktontwikkelingen

Gedurende de eerste helft van 2001 is de stremming van projecten op de offshore-markt uiteindelijk doorbroken. Een aantal projecten werd gegund, waarvan de groep twee belangrijke lease- en exploitatie-overeenkomsten heeft verworven, alsmede een aantal kleinere overeenkomsten. Er zijn nog steeds vele projecten in de markt in voorbereiding, waaraan geregeld nieuwe worden toegevoegd. Er is sprake van een sterke concurrentie van het eenvoudige tot het gecompliceerde segment in de markt, waarbij moet worden aangetekend dat de orderportefeuille van de concurrenten ook gaandeweg gevuld raakt. Gelet op de vooruitzichten in met name Brazilië en West-Afrika en voorts de zich aftekenende kansen als gevolg van de op korte termijn verwachte toelating van FPSO's in de Golf van Mexico, zijn de algehele vooruitzichten voor wat betreft de offshore-divisie in de nabije toekomst goed te noemen. De afgelopen jaren heeft de groep actief gewerkt aan de opbouw van haar capaciteit in haar drie voornaamste vestigingen (Monaco, Schiedam en Houston) ten einde haar marktaandeel verder te optimaliseren.

Voor wat betreft de bagger- en overige gespecialiseerde scheepsbouw blijft de situatie stabiel. Zoals voorgaand jaar reeds is voorspeld werden geen jumbo sleephopperzuigers aanbesteed, doch was er wel sprake van een aantal kleinere, maar gecompliceerde baggervaartuigen welke dit effect compenseerde. Voorts zijn er een aantal veelbelovende projecten in de markt voor complexe 'custom built' schepen, alsook voor schepen in de recreatiesector. De prijsdruk in de marktsegmenten waarin de groep actief is, wordt minder ervaren vanuit het Verre Oosten maar neemt toe binnen Europa. Zo werd bijvoorbeeld aan Spaanse werven een aantal opdrachten gegund als gevolg van de beschikbaarheid van gunstige taxlease-constructies. De invloed van de afschaffing van Europese scheepsbouwsubsidies is nog niet voelbaar, aangezien deze feitelijk gefaseerd over enkele jaren zullen verdwijnen.

De werven van de groep zijn volledig bezet tot ver in de tweede helft van volgend jaar.


7. Financiële agenda

Voorlopige resultaten 2001 / Vooruitzichten voor 200228 januari 2002 Definitieve resultaten 2001 Persbericht8 april 2002 Definitieve resultaten 2001 Persconferentie (14.00 uur IHC Caland, Schiedam)8 april 2002 Definitieve resultaten 2001 Presentaties aan analisten (Amsterdam en Londen)9 april 2002 Jaarverslag 2001medio mei 2002
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20027 juni 2002 Resultaten over het eerste halfjaar 2002 Persbericht2 september 2002 Resultaten over het eerste halfjaar 2002 Persconferentie (14.00 uur IHC Caland, Schiedam)2 september 2002 Resultaten over het eerste halfjaar 2002 Presentaties aan analisten (Amsterdam en Londen)3 september 2002


8. Bedrijfsprofiel

IHC Caland, leverancier van materieel voor de offshore olie-industrie en de bagger- en scheepvaartsector. IHC Caland N.V. is de beursgenoteerde Nederlandse houdstermaatschappij van een groep van internationale maritiem-technische bedrijven. Het werkterrein van de groep omvat het ontwerpen en het over de gehele wereld leveren van werktuigen, schepen en complete systemen aan de offshore olie-industrie, de bagger- en scheepvaartsector en de natte mijnbouwindustrie.

In hoofdzaak betreft het hier drijvende (productie-) opslag- en overslagsystemen voor ruwe olie gebaseerd op het éénpunts-afmeersysteem ('Floating (Production) Storage and Offloading Systems' of kortweg F(P)SO's), hydraulische heiblokken, 'custom-built' en standaard werktuigen voor de baggerindustrie en de natte mijnbouw, en 'custom-built' schepen zoals Ro-Pax veerboten met passagiersaccommodatie en kabelleggers. De groep exploiteert voorts een aantal F(P)SO's die haar eigendom zijn, en welke op basis van langlopende overeenkomsten aan oliemaatschappijen worden verhuurd. Via de onlangs verworven dochtermaatschappij Atlantia Offshore Limited levert de groep mini tension leg platforms (TLP's, verticaal onder voorspanning verankerde platforms) en andere vaste platforms.

Tevens worden gespecialiseerde engineering-diensten aangeboden ter zake van het ontwerpen van dynamisch positioneerbare boorschepen, zelfheffende boorplatforms, 'jack-up' platforms voor de civiele aannemerij en voor de accommodatie van personeel, offshore kranen met groot hefvermogen, hefsystemen, half afzinkbare kraanschepen en andere werkschepen.

De Raad van Bestuur
Schiedam, 3 september 2001

Voor nadere informatie:
IHC Caland N.V.
's-Gravelandseweg 557
3119 XT Schiedam

Contactpersoon : Ir. J.J.C.M. van Dooremalen, President-directeur Telefoon : +31 10 2 466 980
Telefax : +31 10 2 466 990
Website : www.ihccaland.nl
E-mail : (brenda.cresswell@ihccaland.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...