Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen gemeente Amerongen

Datum nieuwsfeit: 03-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amerongen

Commissievergaderingen op 3 en 4 september a.s.

Commissie I op 4 september 2001 om 19.30 uur.
Burgemeester/portefeuillehouder Middelen en ondersteuning (mevrouw W.C. Doorn-van der Houwen)
burgemeesterstaken (openbare orde en veiligheid, brandweer, politie e.d.), coördinatie bestuurszaken, middelen (financiën, interne zaken), economische zaken/recreatie, voorlichting, personeelszaken, informatie en automatisering, bestuurlijke vernieuwing en sociale zaken

Agenda:

1. Vaststelling verslag d.d. 12 juni 2001.

2. Rondvraag (commissieleden en publiek).

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Initiatiefvoorstellen.

5. Stand van zaken IW4-bedrijven.

6. Stand van zaken Nationaal Park i.o.

7. Stand van zaken Strategisch Gebiedsperspectief.
8. Gemeenschappelijke Regeling GHOR/CPA.

9. 1e Wijziging Legesverordening 2001.

10. Bestekgereed maken van 12 te rioleren gebieden in het buitengebied.

11. Bezwaarschrift LOHC.

12. Instellen vrijwilligersprijs gemeente Amerongen; Subsidie vrijwilligersdag 2001.

13. Verordening activering, stimulering en vrijlating inkomsten.
14. Krediet voor aanpassingen gemeentewerf en opslagterrein Veenseweg.
15. Buitenschilderwerk gemeentehuis.

16. Beroep inzake geweigerde jachtvergunning.
17. Intentieverklaring Hydron.

18. Budget multifunctioneel gebouw.

19. Regionaal aanbiedstation huishoudelijk afval.
20. Krediet Duurzaam Veilig.

21. Samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede met betrekking tot onderwijstaken.
22. BRU-stukken.

23. Begrotingswijzigingen.

Om 19.00 uur zal een gezamenlijke commissie II en III plaatsvinden, het betreft informatie en presentatie Zorgcentrum De Ridderhof.

Commissie II op 3 september 2001 om 19.30 uur.
Wethouder (tevens loco-burgemeester)/portefeuillehouder Grondgebiedzaken (mw. Ir. E.P. van Wijngaarden-Busstra). ruimtelijke ordening (waaronder nieuwbouw, volkshuisvesting, woningtoewijzing), volksgezondheid, sport- en jeugdzaken en milieu.

Agenda:

1. Vaststelling verslag commissie II d.d. 11 juni 2001.
2. Rondvraag (commissieleden en publiek).

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Initiatiefvoorstellen.

5. Ontwikkelingsvisie en actieprogramma Bedrijventerrein Amerongen.
6. Krediet voor aanpassingen gemeentewerf en opslagterrein Veenseweg.
7. Regionaal aanbiedstation huishoudelijk afval.
Commissie III op 3 september 2001 om 20.30 uur of later dan commissie II is afgelopen.
Wethouder/portefeuillehouder Welzijn en burgerij (E. van den Bosch-van der Heide)
welzijnszaken (waaronder bejaardenbeleid), openbare werken, verkeer en waterstaat, onderwijs en
verkeerszaken.

Agenda:

1. Vaststelling verslag d.d. 11 juni en 9 juli 2001.
2. Rondvraag (commissieleden en publiek).

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Initiatiefvoorstellen.

5. Bestekgereed maken van 12 te rioleren gebieden in het buitengebied.
6. Krediet Duurzaam Veilig.

7. Samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede met betrekking tot onderwijstaken.
8. Gemeentelijk restauratie uitvoeringsprogramma 2001 tot en met 2006.
9. Intentieverklaring Hydron.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie