Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start aanleg riolering in buitengebied Smallingerland

Datum nieuwsfeit: 03-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Smallingerland

Start aanleg riolering in buitengebied Smallingerland (31-8-01)

Smallingerland start aanstaande maandag 3 september om 14.00 uur met het aansluiten van percelen in het buitengebied op het rioolstelsel. Het werk begint aan het eind van de Boerestreek bij Kortehemmen. De werkzaamheden komen voort uit wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Daarin staat dat vóór 2005 alle percelen waarvoor dat haalbaar is in de buitengebieden aangesloten moeten zijn op het riool.
Smallingerland start in het gebied rond Kortehemmen met 38 aansluitingen. In de hele gemeente worden 117 percelen op het rioolstelsel aangesloten. De totale investering voor het realiseren van deze rioolaansluitingen bedraagt 1,5 miljoen gulden.

In de provincie Fryslân zijn afspraken gemaakt met alle gemeenten, de provincie en de waterschappen over hoe deze wettelijke verplichting nagekomen moet worden. Naast het aansluiten van percelen op het riool zijn er ook een behoorlijk aantal gevallen waar andere methoden ingezet worden om de milieubelasting van afvalwater verder terug te dringen. Voor die percelen is ontheffing gevraagd van de verplichting om op het bestaande rioolstelsel aangesloten te worden. In Smallingerland komen 30 percelen in aanmerking voor de aanleg van een soort mini waterzuiveringsinstallatie (Individuele Behandeling Afvalwaterinstallatie, kortweg IBA). Deze 30 percelen liggen in kwetsbare tot zeer kwetsbare gebieden. De IBA heeft een meer zuiverende werking dan de andere methode die veel gebruikt wordt: de septic tank.
De septic tank is in het buitengebied een veel gebruikte methode om afvalwater op te vangen. Die mogelijkheid blijft ook voor 479 percelen in Smallingerland. Wel moet er dan een septic tank komen met een opvangcapaciteit van minimaal 6 m3.

Bewoners dragen zelf f 1000,= bij aan de aansluiting van het riool op hun perceel. De gemeente legt het riool tot op de erfgrens. De voorzieningen om de aansluiting tot aan het woonhuis of bedrijfspand te realiseren betaalt men zelf. De totale investering komt dan ongeveer uit op f 5000,= per perceel.
Dat is ook de globale investering die bewoners moeten doen voor het aanleggen van een IBA of een verbeterde septic tank. De gemeente subsidieert de bewoners, welke een IBA aan moeten leggen, zodat ook voor hen de totale investering niet hoger uitkomt dan f 5000,=. Alle Friese gemeenten, de provincie en Wetterskip Fryslân bekijken nu de mogelijkheden om een project op te zetten waarmee de investeringskosten voor IBA en verbeterde septic tanks mogelijk wat lager kunnen uitvallen. Aan het eind van dit jaar is daarover naar verwachting meer bekend.

De eerste fase van het werk concentreert zich dus rond Kortehemmen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden hier in november 2001 zijn afgerond.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie