Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbreiding politie sneller dan verwacht

Datum nieuwsfeit: 03-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitbreiding politie sneller dan verwacht

De Nederlandse politie is gegroeid naar 43.755 arbeidsplaatsen. Dat is een groei van 3.533 ten opzichte van medio 1998. Daarmee is de doelstelling die aan het eind van deze kabinetsperiode (medio 2002) bereikt zou moeten zijn, nu al ruim gehaald. In het regeerakkoord was vastgelegd dat de politiesterkte deze kabinetsperiode met 3400 arbeidsplaatsen zou toenemen. Daarnaast zijn er op dit moment ruim 3500 aspirant-politiemensen in opleiding, bijna drie keer zo veel als drie jaar geleden. De politiesterkte zal hierdoor nog verder groeien.

Dit heeft minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag bekend gemaakt bij de opening van het politieonderwijsjaar van het LSOP, het Politie Onderwijs en Kenniscentrum in Apeldoorn. Vandaag stuurt de minister hierover ook een brief aan de Tweede Kamer.

In deze groeicijfers is het effect van de mogelijkheid de werkweek te verlengen van 36 naar 38 uur (zoals afgesproken in de politie-cao), nog niet verwerkt. Als 80 procent van de politiemensen hiervan gebruik maakt, heeft dit een effect vergelijkbaar met nog eens 2000 arbeidsplaatsen extra.

De minister constateert dat de werving van personeel door de korpsen, het LSOP en het ministerie van BZK samenwerkend in het Project Personeelsversterking Politie, een succes is, zeker gelet op de krappe arbeidsmarkt en de concurrentie met andere sectoren. Volgens minister De Vries zal de werving van politiemensen ook de komende jaren veel aandacht moeten houden. Het aantal mensen dat de politie verlaat (vooral wegens pensionering of vertrek naar een andere baan) zal de komende tien jaar iets hoger zijn dan eerder werd geraamd. Het aantal politiemensen dat vertrekt loopt op van nog geen 1000 dit jaar naar ongeveer 1700 in 2011.

Prestatiebekostiging

Het effect van het werk van de politie wordt niet alleen bepaald door het aantal politiemensen, maar ook door de manier van werken. Minister De Vries heeft daarom besloten vanaf volgend jaar de effectiviteit en de doelmatigheid van de politie te stimuleren met een financiële prikkel. Hij stelt een deel van de bekostiging van de politiekorpsen afhankelijk van de geleverde prestaties. Het gaat daarbij om 116 miljoen gulden per jaar (op een totaalbudget voor de politie van ongeveer 6 miljard gulden). Driekwart van de prestatiebekostiging wordt afhankelijk van verbetering van de prestaties van het politiekorps ten opzichte van het jaar ervoor. Een kwart van de prestatiebekostiging wordt verdeeld op basis van de beste prestaties ten opzichte van andere, vergelijkbare korpsen.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie