Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Burgerbelangen inzake verbod hondenzwemmen Tilburg

Datum nieuwsfeit: 04-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Regionaal Inspecteur

Inspectie Milieuhygiëne Zuid

Postbus 6195

5600 HD Eindhoven

KOPIE

Ref. 5022 IMZ.ZST

Onderwerp: verbod hondenzwemmen recreatiebad Stappegoor Tilburg

Breda, 4 september 2001

Zeer geachte heer Boekel,

Onder verwijzing naar mijn telefoongesprek van vrijdag jl. met Uw beleidsmedewerker, drs. W. Niessen, vraag ik als woordvoerder van de Aktiegroep Burgerbelangen, een groep die zich tot doel stelt misstanden in de onze samenleving te bestrijden, Uw gewaardeerde aandacht voor het volgende:

Bijgevoegd zend ik U de advertentie ' Hondenzwemmen in recreatiebad Stappegoor ' uit het Stadsnieuws Tilburg) d.d. 12 augustus jl., waarvan U een kopie aantreft. (Zie bijlage: 1) , waarin onder meer staat vermeld: " Op zondag 9 september gaat er van 11.00 tot 13.00 uur iets speciaals gebeuren in het buitenbad van Tilburg. Ter afsluiting van het zomerseizoen komen cursisten van het hondencentrum ' De Wolf ", samen met hun viervoeters naar het recreatiebad Stappegoor om lekker te dollen in het water- " (einde citaat)

Het voorafgaande was aanleiding mij onmiddellijk in verbinding te stellen met het Bureau Oppervlaktewater (zwemwater) in de Provincie Noord-Brabant in het kader van onvoldoende hygiënische situatie ter plaatse in relatie met mogelijke infectieziekten, middels mijn schrijven van 13 augustus jl. Op mijn verzoek het daarheen te leiden dat het desbetreffend ' zwemfestijn ' niet zal plaatsvinden werd afwijzend gereageerd, hetgeen mij enigszins heeft verbaasd. Bijgevoegd zend ik U een kopie van mijn briefwisseling met de eerdergenoemde inspectie met de daarbij behorende bijlage. (Zie bijlage: 1)

Gezien het feit dat in de advertentie geen melding maakt over het aantal honden en de cursisten die aan het ' zwemfestijn ' deelnemen, heb ik mij destijds telefonisch in verbinding gesteld met een van de organisatoren. Op mijn vraag hoeveel honden hieraan zullen deelnemen, antwoordde de heer B.Jansen van het recreatiebad Stappegoor: " Mijnheer Dinnesen, de hondenvereniging mag hier zelf invulling aangeven ". Organisator Jansen heb ik uiteraard ook met nadruk gewezen op het feit dat in de advertentie stond vermeld: " Hygiëne: uiteraard streven alle Tilburgse zwembaden naar optimale hygiëne binnen de accommodaties ".

Bijgevoegd zend ik U tevens een kopie van de brief van de manager van de afdeling zwembaden & ijssportcentrum Sportbedrijf van de gemeente Tilburg, P.W.J. Bax aan mijn aktiegroep dd. 16 augustus jl. (Zie bijlage: 2) in reactie op mijn mailbericht aan het College van B & W Tilburg d.d. 13 augustus jl. Ik citeer hieruit: (zie blad: 1 - 4e alinea)

Na afloop van deze activiteit wordt het water uit het bassin eerst gezuiverd en daarna pas geloosd. Voordat het bassin het volgende seizoen weer opengesteld wordt voor publiek wordt het bassin gereinigd en gedesinfecteerd en met zuiver drinkwater gevuld waarna het met chemicaliën wordt behandeld tot zwemwater. Dit zwemwater voldoet aan de door de wetgever gestelde normen. (Einde citaat)

Verwijzend naar het voorafgaande, staat onomstotelijk vast dat het risico m.b.t. besmettingsgevaar voor de desbetreffende hondenbegeleiders onvoldoende aandacht krijgt.

De brief van de gemeente Tilburg geeft tevens antwoord op de gestelde vraag in deze brief (Zie blad: 1 - 4 e alinea): ' Het aantal deelnemende honden bedraagt +150 (!) verdeeld over het tijdsbestek van 11.00 tot 13.00 uur -'

Afsluitend wend ik mij tot U met een klemmend verzoek het daarheen te leiden dat het desbetreffend ' zwemfestijn ' op zondag 9 september a.s. niet zal plaatsvinden, en spreek hierbij mijn hoop en verwachting uit dat de reeds gemaakte kosten voor het ' zwemfestijn ' geen rol zullen spelen bij Uw besluitvorming. Een afschrift van deze brief zend ik U per e-mail. (Margo.behet@imz-z.dgm.minvrom.nl)

Het bewust negeren van signalen door de Brabantse media, die door onze aktiegroep stelselmatig worden afgegeven, wordt mede bevorderd dat acties als deze buiten beeld blijven. Desondanks blijven we signalen afgeven!

Met bijzondere belangstelling Uw berichten afwachtend teken ik met vriendelijke groet en hoogachting,

bijlage: 2

Tom Dinnesen

woordvoerder van de
Aktiegroep Burgerbelangen

Tel. 06 - 148 93 251

Postbus 4683 4803 ER Breda

c.c.

College B & W Tilburg ((csjoomi@tilburg.nl))

Recreatiebad Stappegoor Tilburg (bdjanba@tilburg)

Stadsredactie Brabants Dagblad Tilburg ((redactie.tilburg@brabantsdagblad.nl))

Centrale Redactie Omroep Brabant Eindhoven
((nieuwsdienst@omroepbrabant.nl))

Stadsnieuws Tilburg ((redactie@stadsnieuws.nl))


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie