Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 04-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 4 september 2001 Besluitenlijst nr. 27
1. GS stemmen in met het verlenen van provinciale bijdragen aan: - de Stichting Het Groninger Landschap voor de aankoop van 12.34.80 ha. natuurgebied in het Zuidlaardermeergebied. Hoogte van de bijdrage: f 320.000,--

+ de Vereniging Natuurmonumenten voor de aankoop van 5.82.05 ha. pachtvrij bouwland Dal van de Ruiten A in de gemeente Vlagtwedde. Hoogte van de bijdrage: f 160.000,--
+ de Vereniging Natuurmonumenten voor de aankoop van 1.99.25 ha. bouwland Dal van de Ruiten A te Westerwolde, ter realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. Hoogte van de bijdrage: f 22.000,--
Aan de leden van de statencommissie Ruimte, Water en Groen wordt gevraagd een oordeel te geven over deze principe-besluiten.

2. Vooruitlopend op een advies van de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur, hebben GS in principe besloten in te stemmen met het uitbetalen van een bijdrage van f 50.000,-- aan de stichting Groninger Moumenten Fonds voor de oprichting van een NV Groninger Monumenten Fonds.

3. GS gaan akkoord met het versturen van de startnotities van de gebiedsuitwerkingen Oldambt en Westerwolde aan de leden van Provinciale Staten. Deze notities zijn opgesteld in het kader van de gebiedsgerichte aanpak van het POP.

4. GS hebben het voorontwerpplan jeugdhulpverlening 2002 vastgesteld. Het voorontwerp wordt toegezonden aan de ministeries van WVS en Justitie, de provincies, de Groninger gemeenten, de instellingen en andere belangstellenden. De inspraakperiode loopt van 5 september tot 5 oktober 2001. Daarna wordt het ontwerpplan vastgesteld en op 16 oktober aan GS voorgelegd.
5. In een brief aan diverse galerieen in de provincie Groningen kondigen GS aan dat er per 10 september een subsidiestop van kracht is voor overeenkomsten voor de verkoop van kunst via galerieen, omdat het subsidieplafond van de Aankoop Subsidie Kortingsregeling (ASK) nagenoeg bereikt is. De ASK-regeling houdt in dat galerieen kopers van het werk van een noordelijk kunstenaar een korting kunnen gevan van 10%, die door de provincie wordt vergoed.

6. GS hebben besloten een subsidie van f 2.500,-- toe te kennen aan de stuurgroep Groninger Onderwijsdag voor de organisatie van de Groninger Onderwijsdag 2001.

7. GS sturen een brief aan staatssecretaris Bos van Financien waarin zij vragen zijn standpunt inzake aftrek BTW bij erfgoedstichtingen te heroverwegen. Het betreft een heroverweging van de ongunstige beschikkingen van de belastingsdienst van de Geertsemaheerd en boerderij Hermans Dijkstra. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 24 juli j.l. betreffende de Stichting Fraeylemaborg. De Hoge Raad heeft bepaald dat investeringen van de Stichting Fraeylemaborg op het landgoed aftrekbaar zijn van de belasting.
Voor meer informatie: zie persbericht nr. 166

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie