Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Raadscommissie Grondgebied gemeente Lopik

Datum nieuwsfeit: 04-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Lopik
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lopik

Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 4 september 2001. De vergadering begint om 20:30 uur ( in aansluiting op de vergadering van de commissie ABZ/Middelen ) en zal gehouden worden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: voor de agendapunten 1 t/m 7 wethouder J.W.M. Kooijman en vanaf agendapunt 8 door wethouder Scheffer - Versluis.

A G E N D A :

Commissie GRONDGEBIED d.d. 4 september 2001.

Aanvang te 20:30 uur.

Taakvelden Milieu en Volkshuisvesting:


1. Opening.2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 8 mei 2001 (punten
2 t/m 7).


3. Ingekomen stukken en mededelingen:

* Woningbouwvereniging " Lopik" : betreft woningbouw Jaarsveld;
* Woningbouwvereniging " Lopik" : betreft jaarverslag 2000 WBV Lopik;

* Woningbouwvereniging Goed Wonen: betreft jaarverslag 2000 WBV Goed Wonen;

* Adviesnota: betreft ontwerp Natuurgebiedsplan Uiterwaarden;
* Samenwerkingsovereenkomst handhaving; jaarrapportage 2000 en programmaoverzicht 2001;

* Wijziging BRU Huisvestingsverordening per 1 juli 2001.

4. Gemeenschappelijke regelingen.


- Geen.


5. Subsidie weidevogelbescherming.


6. Rondvraag


7. Schorsing

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer:

Heropening ( te circa 21:15 uur)


8. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 10 juli 2001 (punten 2 t/m 11).


9. Ingekomen stukken en mededelingen:

* Krediet restaureren brug Kapelsepad 13 a te Lopik;
* Brief d.d. 14 augustus 2001 aan BRU inzake woonwagenstandplaatsen;
* Verslag ovv-procedure woningbouw Lopikerkapel;
* Verslag ovv-procedure woningsplitsing Kerkstraat 2 te Jaarsveld;
* Verslag ovv-procedure bouw woning ten westen van Graafdijk 16 te Lopik;

* Verslag ovv-procedure kantoor en loods aannemersbedrijf H.Schouten te Lopik;

* Verslag ovv-procedure bouw kantoor Terberg Benschop;
* Verslag ovv-procedure bouw twee woningen naast Lopikerweg Oost 195 a te Lopikerkapel.


10. Gemeenschappelijke regelingen. (geen stukken)

11. Takenpakket sector Grondgebied ( "nieuw voor oud").

12. Locatie te plaatsen C2000-mast in Polsbroek.

13. Krediet opstellen nieuw wegenbeheersplan.

14. Krediet groot onderhoud Churchill-laan en Vogelzangsekade.

15 Krediet aanleg riolering Dorpsstraat ("Laantje") te Lopik.

16 Krediet aanleg riolering camping " Klein Scheveningen".

17 Krediet vervangen persleiding Lekdijk naar de N 210 ( Willige Langerak).


18. Rondvraag.


19. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie