Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

* Gemeenteberichten gemeente Eemnes week 36

Datum nieuwsfeit: 04-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 36
Bestemmingsplannen

* Verkeersveiligheidsplan
Afsluiting wegen
Autovrije zaterdag
Vervuilde bodem

* 1 oktober 2001 nieuw paspoort en identiteitskaart
Verleende APV vergunningen
Gemeenteberichten week 36
Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Scholekster 41, plaatsen blokhut, ingekomen 28 augustus 2001.
- Zeeltweg 38, Noordbuurt kavel E, bouwen woning, ingekomen 27 Verleende toestemming/bouwvergunningen

- Rietgors 5, bouwen van een berging, verzonden op 3 september 2001.
- Wakkerendijk 42a, bouwen kelder onder kapschuur, verzonden op 29 augustus 2001.

- Wakkerendijk 130b, plaatsen tuinhuis, verzonden op 4 september 2001. Schiere van de sector VROM.
Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Nieuweweg 30, plaatsen tuinhuis.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan.
Deze bouwplannen liggen vanaf 7 september 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Afsluiting wegen in verband met onderhoudswerkzaamheden

Op woensdag 12 september 2001 zullen de volgende wegen een aantal uren afgesloten zijn in verband met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt. Deze datum is overigens onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De aan deze wegen gesitueerde bedrijven zijn op deze dag dan ook tijdelijk niet met de auto bereikbaar.
Het betreft:

- de Oud Eemnesser weg vanaf huisnummer 5 tot 13
- de Te Veenweg Noord tussen de Stachouwerweg en de Goyerweg
- de kruising Goyerweg/Te Veenweg Noord
Voor meer informatie: de heer E. Huizinga (035-5390611)

"Verkeersveiligheidsplan"
Autovrije zaterdag 22 september 2001

Zaterdag 22 september 2001 is uitgeroepen tot Europese autovrije dag. Vorig jaar hebben 91 gemeenten in Nederland meegedaan. Naar verwachting zullen dat er dit jaar nog veel meer zijn. Dit jaar wil ook de gemeente Eemnes haar medewerking verlenen aan deze actie. Daarom vragen wij alle autobezitters om op 22 september hun auto te laten staan. Eemnes zal niet worden afgesloten met hekken en borden. Meedoen is op vrijwillige basis. Toch zouden wij het zeer op prijs stellen indien ook de inwoners van Eemnes deze Europese actie willen steunen.

Initiatieven van de inwoners, om op een creatieve manier invulling te geven aan de positieve effecten van een autovrije dag, worden van harte toegejuicht. Wij laten dit geheel over aan het particulier initiatief. Wel dient er op gelet te worden dat bij eventuele activiteiten de normale verkeersregels van toepassing blijven.

Volgend jaar zullen wij meer aandacht besteden aan de autovrije dag bij de viering van het 650-jarig bestaan van Eemnes.

Laat dus voor 1 dag de auto staan en gebruik de "benenwagen", de fiets of het openbaar vervoer!

Overigens valt deze dag samen met twee andere themadagen die de alternatieven voor de auto promoten:
de Openbaar vervoer-promotiedag en de
Nationale fietsdag

Voor vragen kunt u terecht bij de sector VROM van de gemeente Eemnes, telefoonummer 035-5390611

Vervuilde bodem onder Oud Eemnesserweg afgegraven

Vanaf 17 september wordt het laatste deel van de bodemverontreiniging ter plaatse van de Oud Eemnesserweg 13 in opdracht van de provincie Utrecht ontgraven. Alleen door ontgraving kan de verontreiniging geheel worden weggenomen. Hiervoor moet het asfalt van de weg worden verwijderd en zal de Oud Eemnesserweg ter hoogte van nummer 13 tijdelijk gestremd zijn. De werkzaamheden nemen circa vier weken in beslag. Het verkeer zal tijdens de saneringswerkzaamheden worden omgeleid. Alle percelen aan de Oud Eemnesserweg blijven tijdens de sanering bereikbaar.
Voor vragen kunt u terecht bij de sector VROM van de gemeente Eemnes, telefoon 035-5390611


1 oktober 2001 nieuw paspoort en identiteitskaart

Op tijd naar de gemeente voor een paspoort of identiteitskaart Vanaf 1 oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Tegelijk veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat men op tijd naar de gemeente gaat.

Na 5 werkdagen terug om reisdocument op te halen De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien. Daarom krijgt men een paspoort of identiteitskaart niet meteen mee. U kunt het in de gemeente Eemnes na 5 werkdagen ophalen. Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument (en) en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen.

Kinderen bijschrijven: kind en pasfoto mee
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen reisdocument. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder (gezaghouder) Om identiteit van het kind vast te stellen, moet voortaan het kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 werkdagen. De pasfoto van het kind moet eveneens professioneel, recent en recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Spoedprocedure
Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald (geen garanties te geven). Aan een spoed procedure zijn wel extra kosten verbonden. In de eerste week van oktober as. kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de basisadministratie van de gemeente Eemnes, doorkiesnummers 035-539 0682 of 035-539 0683 of www.paspoortinformatie.nl.

van de sector VROM, telefoon 035 - 5390657.

Verleende APV vergunningen

Aan Popkoor Dijksound en Deo et Arti is vergunning verleend voor het organiseren van een cultuurmanifestatie op 8 september 2001 op het terrein van de Oude Haven (verzonden 4 september 2001).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Voor informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij de heer J.A. Klaasse van de sector ABW, telefoon 035-539 0687.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie