Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brede steun reactie op plan natuurontwikkeling Rhoon

Datum nieuwsfeit: 04-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Albrandswaard
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Albrandswaard


Natuurontwikkeling RhoonRhoon, 4 september 2001

Brede steun voor reactie op plan natuurontwikkeling Rhoon

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft op 3 september steun gegeven aan de positief kritische reactie van burgemeester en wethouders op de Planologische Kernbeslissing (PKB+) voor de inrichting van een duurzaam natuur- en recreatiegebied tussen Rhoon en de VINEX-locatie Portland. Zowel voor de wijze waarop het college initiatief heeft genomen in de visie-vorming over het Landschapspark Albrandswaard als voor de mate waarin tijdens het opstellen van de PKB+ de belangen van
Albrandswaard zijn behartigd krijgt het college lof toebedeeld vanuit alle raadsfracties.

Vanuit verschillende fracties zijn de behaalde
onderhandelingsresultaten nog eens op een rijtje gezet:
- het duurzaam groen houden van het hele buitengebied tussen Rhoon en Portland;

- het afzien van de inrichting als getijdengebied;
- het behoud van de cultuur-historische dijkenstructuur;
- het behoud van de monumentale boerderijen;
- het ontwikkelen van een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied in de gemeente Albrandswaard.

Kritisch zijn de fracties over het eindplaatje dat het resultaat van de PKB op dit moment oproept. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de inrichting zoals die nu wordt voorgestaan nog niet goed genoeg aansluit bij de visie die gemeentebestuur, politiek en burgers van
Albrandswaard voorstaan.
Vanuit de raad worden daarbij de volgende aandachtspunten genoemd:
- het behoud van een open landschap waarin bestaande landschappelijke waarden voldoende tot hun recht blijven komen;

- de mate waarin het gebied tussen Essendijk en Portlandse Zeedijk wordt omgevormd tot een nat natuurgebied;

- de mogelijke invulling met stedelijke functies in de zogenaamde Rand van Rhoon;

- het behoud van een prachtige golfbaan (wanneer geen zekerheid bestaat over een beter alternatief).

De inspanningen van het comité Behoud Cultureel Erfgoed Rhoon worden breed gewaardeerd door de Albrandswaardse politiek. Nooit eerder werden zoveel handtekeningen verzameld over een onderwerp dat de gemeenschap van Albrandswaard bezig houdt. Met recht bevestigde burgemeester Latenstein van Voorst Woldringh dat het hier gaat om dé belangrijkste beslissing voor Albrandswaard sinds vele jaren. De keuze om het buitengebied van Rhoon duurzaam groen te laten blijven, sluit uitstekend aan bij de visie die het gemeentebestuur heeft op de toekomst van de gemeente.

Met de gemeenteraad is burgemeester Latenstein van mening dat de handen ineen moeten worden geslagen door gemeentebestuur, burgers, belangenorganisaties en andere overheden om de Tweede Kamer te overtuigen van een breed gedragen invulling van het toekomstige Landschapspark Albrandswaard. Zij heeft hiertoe inmiddels het overleg met het actiecomité gestart en faciliteiten toegezegd. De massale steun vanuit de bevolking voor de inspanningen van het actiecomité geven de politici van Albrandswaard voldoende signaal om hun verdere inspanningen zij aan zij met deze burgers te richten op de gewenste invulling van het gebied.

Het voorstel om hiervoor een raadplegend referendum te organiseren, vond de raad voor dit moment in meerderheid overbodig. De PvdA-fractie zag nog wel mogelijkheden om met de resultaten van het referendum een nog steviger vuist te maken in de richting van de Haagse politiek. Uiteindelijk werd de mogelijkheid van een referendum niet helemaal van tafel geschoven. Op suggestie van het CDA blijft de mogelijkheid bestaan om na het opstellen van het inrichtingsplan de burgers te consulteren over de daarin voorgestelde inrichting van het gebied.

Gemeenteraad en College zijn het er overigens met elkaar over eens dat het niet de gemeente kan zijn die één cent betaalt aan de voorgenomen ontwikkeling van dit nieuwe natuur- en recreatiegebied. Het Rijk zal duidelijk moeten maken hoeveel geld zij bereid is hiervoor beschikbaar te stellen. Naar verwachting is ca. 400 miljoen nodig voor realisatie van het Landschapspark Albrandswaard.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie